Categorie: Ommeland & Provinciaal

Nieuws uit de provincie Groningen

Groningen Meer dan 10.000 Groningers in opstand bij fakkeltocht

Meer dan 10.000 Groningers in opstand bij fakkeltocht

GRONINGEN – Meer dan 10.000 mensen namen vanavond deel aan de fakkeltocht door de binnenstad van Groningen om hun onvrede te uiten. De deelnemers protesteren omdat zij zich niet serieus genomen voelen door Den Haag. Ze zijn ontevreden over de (extra) gaswinning en de manier waarop schades worden afgehandeld. Tegelijkertijd wordt het protest aangegrepen om …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Provincie: 'Besluit kabinet aanvulling subsidiepot juiste oplossing'

Provincie: 'Besluit kabinet aanvulling subsidiepot juiste oplossing'

In een eerste reactie zegt René Paas, commissaris van de Koning in Groningen, dat het goed is dat het kabinet de subsidiepot voor de regeling Verduurzaming en Verbetering Groningen aanvult met € 250 miljoen. ‘Op die manier kan elke inwoner die er recht op heeft, ook aanspraak maken op € 10.000 om zijn huis te verbeteren,’ zegt Paas. …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal College GS: 'Nieuw perspectief nodig voor inwoners en sectoren in coronatijd'

College GS: 'Nieuw perspectief nodig voor inwoners en sectoren in coronatijd'

Het college van Gedeputeerde Staten steunt de corona-aanpak van de rijksoverheid, maar vindt dat er nieuw perspectief nodig is voor inwoners, ondernmers, bedrijven en de cultuur- en evenementensector. Dat laat het college weten in een statement: "Corona heeft een buitengewoon grote impact op alles en iedereen in ons land. De draagkracht in de samenleving voor de lockdown …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Henk Staghouwer wordt minister van landbouw

Henk Staghouwer wordt minister van landbouw

Gedeputeerde Henk Staghouwer verruilt Groningen voor Den Haag. Met ingang van 10 januari is hij minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de ChristenUnie. In Groningen was hij sinds 2013 gedeputeerde van onder meer Natuur en Landbouw. Sinds 2019 was hij ook verantwoordelijk voor de afwikkeling van de schade als gevolg van de gaswinning en …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Noord-Nederland dient MKB innovatieprogramma EFRO in bij de Europese Commissie

Noord-Nederland dient MKB innovatieprogramma EFRO in bij de Europese Commissie

De drie noordelijke provincies hebben gezamenlijk het programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2021-2027 ingediend bij de Europese Commissie. Dit EFRO programma richt zich op het verder versterken van de innovatiekracht van Noord-Nederland. In het voorjaar van 2022 worden de eerste subsidies verwacht. Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) zal naar verwachting in mei de …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Regio: 'Verhoog budget voor subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen'

Regio: 'Verhoog budget voor subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen'

Geef alle Groningers die ervoor in aanmerking komen de mogelijkheid om de subsidie van € 10.000 te ontvangen. Dat is de oproep van de regio aan de staatssecretaris. De stormloop en vele reacties op de subsidieregeling Verduurzaming en Verbetering Groningen komen voor de Groningse bestuurders niet als een verrassing. De beelden van lange wachtrijen bij fysieke inleverpunten …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Veel nieuwe vacatures om bedrijven in provincie te helpen met vergunningen

Veel nieuwe vacatures om bedrijven in provincie te helpen met vergunningen

Bij de Omgevingsdienst Groningen komen binnenkort veel nieuwe vacatures beschikbaar. Dat komt voort uit de wens van veel nieuwe bedrijven om zich te vestigen in de provincie Groningen. Om alle bedrijven te voorzien van vergunningen, zijn uitbreiding van expertise en meer medewerkers noodzakelijk voor de dienst. De vacatures zijn gericht op vergunningverlening, toezicht en advies, en verschijnen binnenkort op de …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Paas: 'Voor de toekomst van Groningen hebben we elkaar nodig'

Paas: 'Voor de toekomst van Groningen hebben we elkaar nodig'

Commissaris van de Koning René Paas heeft in zijn nieuwjaarsboodschap opgeroepen tot eensgezindheid. ‘Laten we de tegenstellingen niet groter maken dan nodig is. Voor de toekomst van Groningen hebben we elkaar nodig’, aldus Paas. Hij sprak zijn nieuwjaarsboodschap uit op het dak van het Groninger Forum. Toekomst van Nederland Paas stond in zijn boodschap ook stil …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Brief aan minister Blok: '7,6 miljard kuub gaswinning in Groningen onnacceptabel'

Brief aan minister Blok: '7,6 miljard kuub gaswinning in Groningen onnacceptabel'

De Groningse overheden vinden een verhoging van de gaswinning uit het Groningenveld naar 7,6 miljard kuub niet acceptabel. Dat schrijven ze in een brief aan demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken. De overheden verzoeken de minister dringend om alternatieven te onderzoeken. ‘Het weer verhogen van de gaswinning is een enorme klap als het gaat om …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Nationaal Strategisch Plan Landbouwbeleid ligt ter inzage

Nationaal Strategisch Plan Landbouwbeleid ligt ter inzage

Om invulling te geven aan het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van de Europese Unie moest elke lidstaat een Nationaal Strategisch Plan (NSP) opstellen en uiterlijk 31 december 2021 indienen. Van 22 december 2021 tot en met 1 februari 2022 ligt de samenvatting van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) ter inzage, als bijlage van het Strategisch …

Read Article Read More