Categorie: Ommeland & Provinciaal

Nieuws uit de provincie Groningen

Ommeland & Provinciaal Commissaris van de Koning René Paas: “Den Haag heeft wat recht te zetten”

Commissaris van de Koning René Paas: “Den Haag heeft wat recht te zetten”

Inwoners van Groningen hebben er nog niets aan als het kabinet straks excuses maakt voor de manier waarop de Staat bij de gaswinning is omgegaan met de veiligheid van Groningers. Ook voor een belofte dat de versterking en de afhandeling van schade straks beter moeten, kopen Groningers nog niets. Dat zegt commissaris van de Koning René …

Read Article Read More

112 Meldingen van brand, vernieling en overlast tijdens jaarwisseling

Meldingen van brand, vernieling en overlast tijdens jaarwisseling

GRONINGEN – In de afgelopen nieuwjaarsnacht zijn grootschalige ongeregeldheden uitgebleven. Dat neemt niet weg dat de politie en de brandweer ook dit jaar veel meldingen ontving over branden, vernielingen, ongevallen en overlast. Tijdens de nacht en in de voorbereiding daarop werd intensief samengewerkt door de politie met burgemeesters, gemeenten, brandweer, de ambulancedienst en de veiligheidsregio. …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal VVD Groningen presenteert kieslijst: 30% ondernemers

VVD Groningen presenteert kieslijst: 30% ondernemers

PROVINCIE – De VVD-leden in de provincie Groningen hebben de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023 vastgesteld. Naast de opvallende top 10, bestaat de lijst voor maar liefst 30% uit ondernemers. Gedeputeerde Mirjam Wulfse, fractievoorzitter Erik Jan Bennema,  statenlid Jelmer Hiemstra en nieuwkomers Willemijn Brilstra, Francis van der Kamp en oud JOVD-voorzitter Hilde …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Poëzievitrine aan zijgevel provinciehuis onthuld

Poëzievitrine aan zijgevel provinciehuis onthuld

Het gedicht ‘Handleiding’ van Kasper Peters is het komende jaar te zien op de zijgevel van het provinciehuis. In een speciaal daarvoor gemaakte ‘Poëzievitrine’ aan de Turfsingel heeft de provincie expositieruimte gecreëerd voor straatpoëzie van dichters uit Groningen. De Poëzievitrine werd vandaag onthuld door cultuurgedeputeerde Mirjam Wulfse, Kasper Peters en Douwe van der Bijl van …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Culturele instellingen aan de slag met gedragscode

Culturele instellingen aan de slag met gedragscode

PROVINCIE – Wat betekent de invoering van de Fair Practice Code voor culturele instellingen in de provincie Groningen? Om in 2025 goed voorbereid te zijn op deze verplichte gedragscode, kunnen deze instellingen kosteloos een doe-het-zelfpakket aanvragen. Maandag 19 december was er een startbijeenkomst in Forum Groningen met gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Kirsten de Wrede. …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Aannemer voor bouw getijdenduiker Dubbele Dijk bekend

Aannemer voor bouw getijdenduiker Dubbele Dijk bekend

Een aannemerscombinatie van Friso Civiel, Heuvelman Ibis en Tauw gaat de getijdenduiker bouwen in de Dubbele Dijk. Dit is de uitkomst van de aanbesteding die in april 2022 gestart is. De getijdenduiker komt in de zeedijk, ten zuidoosten van het strandje van Bierum. Volgens de planning wordt de bouwkuip in juni 2023 geplaatst. Deze tijdelijke, …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Start 5-jarig onderzoek naar ecologische effecten van zonneparken

Start 5-jarig onderzoek naar ecologische effecten van zonneparken

PROVINCIE – Op donderdag 15 december is het startsein gegeven voor een wetenschappelijk onderzoek naar de ecologische effecten van zonneparken. Het onderzoek, geïnitieerd door de Provincie Groningen en Solarfields, moet inzicht geven in wat zonneparken met de bodemkwaliteit en biodiversiteit doen. Kunnen zonneparken kansen bieden, bijvoorbeeld voor de versterking van het leefgebied van akkervogels, of …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Groningse gemeenten zijn financieel gezond

Groningse gemeenten zijn financieel gezond

De tien gemeenten in de provincie Groningen zijn op dit moment financieel gezond. Ze hebben allemaal een structureel sluitende begroting voor 2023 gepresenteerd. Dit houdt in dat de begroting realistisch en structureel in evenwicht is: jaarlijks terugkerende lasten zijn gedekt door jaarlijks terugkerende opbrengsten. Daarom vallen ze volgend jaar onder repressief toezicht van de provincie. Dit …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Vier zoekgebieden voor mogelijk toekomstige waterwinning in Groningen

Vier zoekgebieden voor mogelijk toekomstige waterwinning in Groningen

De provincie Groningen heeft vier gebieden aangewezen waar in de toekomst mogelijk drinkwater gewonnen kan worden: Leek-Roden, Zuidoost Groningen, Veendam en Bellingwolde. Deze gebieden bleken op basis van uitgebreid vooronderzoek het meest geschikt als potentiële waterwingebieden, oftewel Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s). In het komende jaar onderzoekt de provincie Groningen samen met het Waterbedrijf Groningen of …

Read Article Read More

Ommeland & Provinciaal Provincie trekt € 30.000 uit voor nieuwe vrachtwagen voedselbanken

Provincie trekt € 30.000 uit voor nieuwe vrachtwagen voedselbanken

Negen voedselbanken en het Regionaal Distributiecentrum Groningen krijgen van de provincie € 30.000 subsidie voor de aanschaf van een zuinige en grotere vrachtwagen. Met de vrachtwagen kunnen de gezamenlijke voedselbanken in de provincie Groningen ritten combineren, wat voordeliger en efficiënter is.  Foto: Regionaal Distributiecentrum Groningen Extra geld vrijgemaakt Jaarlijks geeft de provincie subsidie aan de voedselbanken. …

Read Article Read More