Sanering stortplaats Woltersum van start

Sanering stortplaats Woltersum van start

De sanering van de voormalige vuilstortplaats in Woltersum gaat van start. Op het terrein aan de Bouwerschapweg is in het verleden gevaarlijk afval van het bedrijf AKU gestort, de voorloper van Akzo Nobel. Het gaat onder andere om zware metalen als kobalt, koper en zink. 

Afvoer verontreinigd materiaal

Het terrein van voormalig openluchtzwembad Bouwerschap was vanaf de jaren zestig in gebruik als stortplaats voor huisvuil en bedrijfsafval. De komende maanden wordt er ruim 20.000 ton verontreinigd bodem- en stortmateriaal afgevoerd. Dat gebeurt via een speciaal aangelegde weg door de weilanden en een tijdelijke brug over het Damsterdiep.  Daardoor hoeven de vrachtwagens niet door de dorpskernen van Ten Boer of Woltersum te rijden. Het afval wordt op een veilige en gecontroleerde manier afgevoerd en opgeslagen.

Einde aan onrust

In 2018 besloten de provincie Groningen, de gemeente Groningen en de voormalige gemeente Ten Boer om de vuilstort te saneren. De benodigde € 7,8 miljoen betalen ze gezamenlijk. De voormalige vuilstort werd begin jaren tachtig door de provincie waterdicht afgedekt en kreeg een drainagesysteem. Uit controles bleek dat er schadelijke stoffen via het grondwater in de bodem terecht kwamen. Daarop werd in 2018 aanvullend onderzoek gedaan. Vervolgens werd besloten om de stortplaats te saneren. Het besluit maakt een einde aan de jarenlange maatschappelijke onrust rondom de stortplaats.

Nieuwe bestemming

De werkzaamheden voor de sanering duren tot en met april 2021. Daarna wordt de tijdelijke weg verwijderd en wordt de Bouwerschapweg hersteld. De Gemeente Groningen zoekt samen met omwonenden een nieuwe bestemming voor de oude stortlocatie. Meer over de werkzaamheden is te vinden op de website van de Gemeente Groningen. 

Foto: Provincie Groningen