Stichting MFA Bedum blij met steun van gemeente

Stichting MFA Bedum blij met steun van gemeente

Gemeente Bedum heeft haar steun gegeven voor de realisatie van een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) op het sportpark van Bedum.

Het college stelt een voorbereidingsbudget beschikbaar van 50.000 euro aan de stichting Ontwikkeling MFA Bedum om de plannen verder uit te werken. De initiatiefnemers van de MFA zijn blij met deze steun van de gemeente.

Sinds tweeënhalf jaar werkt Stichting Ontwikkeling Multifunctionele Accommodatie Bedum aan het realiseren van een MFA op het sportcomplex van Bedum. De plannen zijn vergevorderd: het ontwerp van het gebouw is klaar en in mei dit jaar ontving de gemeente Bedum al een haalbaarheidsonderzoek naar de MFA, uitgevoerd door ICS adviseurs. In juli werd met tien partijen een intentieovereenkomst tot samenwerking getekend.

De MFA wordt voor alle Bedumers, jong en oud, met en zonder beperking, zegt Gert-Jan Hageman, voorzitter van de stichting Ontwikkeling MFA Bedum. “We zijn blij dat we nu gehoor vinden bij de gemeente en dat het college vijftigduizend euro voorbereidingsbudget beschikbaar wil stellen. Dat betekent dat de gemeente Bedum van mening is dat de realisering van een MFA van toegevoegde waarde is voor onze gemeenschap. Ook de opmerking dat ons plan perfect past in de visie “Ruimte” van de nieuw te vormen gemeente Hogeland, is een steun in de rug. We hopen dat de nieuwe gemeente Hogeland daarom net zo positief zal zijn.”

Multifunctioneel

In de MFA komen onder andere SV Bedum, een kinderdagverblijf, cardiologische privékliniek Ludwig-Ruitenberg, Fysiotherapie De Buren, Fitness centrum Mind & Motion en een dorpshuis. Ook zal worden samengewerkt met onder meer ’s Heerenloo Opmaat en De Golden Raand. De stichting Colourful het Hogeland, Volleybalvereniging Dio, Stichting Bedrijvenvoetbal Bedum, Cultureel Platform het Hogeland en energiecoöperatie Duurzaam Bedum zullen gebruik gaan maken van het gebouw en ook andere Bedumer verenigingen kunnen er terecht.

Financiering

Voor de MFA is een totale investering van 6 miljoen euro nodig. Van de gemeente Bedum wordt volgens het haalbaarheidsonderzoek een bijdrage van 2 miljoen euro gevraagd voor het ‘maatschappelijk deel sport’. Verder zal de gemeente de kosten voor een nieuw kunstgrasveld en de herinrichting van het gebied rond de nieuwe accommodatie voor haar rekening nemen. Voor de verdere financiering wordt deels een gemeentegarantie gevraagd en staat voor het overige deel de Stichting Ontwikkeling MFA Bedum garant.

Ook de energiecoöperatie Duurzaam Bedum gaat een belangrijke rol spelen in de realisatie van de MFA. Diverse subsidieverstrekkers – waaronder de Provincie Groningen en Groninger Dorpen – hebben de plannen als positief beoordeeld. Volgens het onafhankelijke haalbaarheidsonderzoek is een sluitende exploitatie hiermee mogelijk.

Politiek aan zet

De afgelopen tweeënhalf jaar hebben de initiatiefnemers van de stichting MFA Bedum in hun eigen tijd hard gewerkt aan de realisering van de MFA. Alle kosten die hierbij kwamen kijken hebben ze zelf gedragen. Sinds april 2016 zijn vele gesprekken gevoerd met de gemeente.

Hageman: “De eerste aanzet om tot realisering van onze plannen te komen is gegeven door het college B&W van Bedum. Nu is de politiek aan zet. Er ligt een mooi plan, iedereen is enthousiast. Friesland Campina is bereid via haar koelwater een bijdrage te leveren om de MFA energieneutraal te krijgen. We hopen daarom echt dat de nieuwe Gemeente Hogeland net zo positief zal zijn als de Bedumer politieke partijen. We hebben ons plan al gepresenteerd aan de Hogeland fracties van het CDA en de PvdA en zullen dat binnenkort doen aan de fracties van de VVD en Gemeentebelangen. Ook andere fracties willen we graag inzicht geven in onze plannen. Als de nieuwe gemeenteraad positief is kan in april 2019 een definitief besluit genomen worden. Medio 2020 zou de MFA dan in gebruik genomen kunnen worden.”

Foto: Feddema Architect