WarffumAlert! geeft een signaal af naar de buitenwereld

WarffumAlert! geeft een signaal af naar de buitenwereld

Op vrijdag 24 augustus zal actiegroep WarffumAlert! twee spandoeken plaatsen met de tekst: “Hoe ver moet Warffum zakken? 1.000.000 m3 gas per dag uit Warffumveld!”

Met deze actie uiten de bewoners van Warffum hun verontrusting over de gevolgen van de mijnbouw. Warffum kent een rijke geschiedenis, wordt al 2700 jaar bewoond en heeft veel cultureel erfgoed. De gezondheid van de bewoners lopen grote risico’s. Woningen en historische gebouwen worden bedreigd. De werkelijke omvang van de schade en het mentale leed, wordt angstvallig verborgen gehouden.

Onze overheid heeft gemeend, direct onder Warffum het gasveld volledig leeg te trekken. Daartoe heeft een grote aanpassing aan de boorinstallatie en een herziene omgevingsvergunning zorg gedragen. Een verstrekte vergunning die door WarffumAlert! wordt aangevochten bij de rechter.

NAM wint al zo’n 30 jaar aardgas uit het kleine gasveld bij Warffum. Het is voortdurend onduidelijk, of het Warffum gasveld nu wel of geen directe verbinding heeft met het grote Slochteren gasveld. Wij krijgen het niet helder. Helder is echter wel, dat er concessie aan de NAM is verleend om maximaal 1.000.000 m3 gas per dag uit het Warffum-veld te halen.

WarffumAlert! heeft daarom het initiatief genomen tot het plaatsen van twee spandoeken aan de Provinciale weg bij de ingang van Warffum om voorbijgangers hierop te attenderen, aangevuld met de vraag “Hoe ver moet Warffum zakken?” Het is bekend dat er wel degelijk sprake is van verdergaande bodemdaling van 18-20 cm na het stopzetten van de gasproductie.

Foto: WarffumAlert!