Westerwolde betrekt inwoners bij zoektocht naar burgemeester

Westerwolde betrekt inwoners bij zoektocht naar burgemeester

Inwoners van de gemeente Westerwolde helpen mee in de zoektocht naar hun eerste Kroonbenoemde burgemeester.

Middels het invullen van een korte enquête kunnen ze aangeven welke eigenschappen hun burgemeester volgens hen moet hebben. Onder andere deze input wordt gebruikt om tot de profielschets te komen die als leidraad dient tijdens de benoemingsprocedure. Naast de inwoners dragen ook de gemeenteraad, het college en ambtenaren hun wensen aan voor de profielschets.

Enquête

De gemeente Westerwolde vindt de mening van haar inwoners belangrijk, daarom vraagt de gemeente haar inwoners om aan te geven wat zij zoeken in hun burgemeester. De enquête die de inwoners daarvoor kunnen gebruiken is te vinden op westerwolde.nl/nieuwe-burgemeester. De enquête is ook op papier in te vullen op de gemeentehuizen, in de Steunstees en in de bibliotheken in de gemeente.

Discussiebijeenkomst

Naast het invullen van de vragenlijst kunnen de inwoners een extra bijdrage leveren aan de totstandkoming van de profielschets. Aan het einde van de vragenlijst kunnen inwoners aangeven of ze uitgenodigd willen worden voor de discussiebijeenkomst, waar met de fractievoorzitters kan worden gesproken over de uitkomsten van de vragenlijst. Er is dan ook de mogelijkheid om een nadere toelichting geven op de uitkomsten.

Procedure

De inbreng uit de vragenlijsten en de discussiebijeenkomst leiden uiteindelijk tot een profielschets die in een openbare raadsvergadering in het bijzijn van de Commissaris van de Koning, wordt vastgesteld. Daarna worden de kandidaten die in het profiel passen uitgenodigd om te solliciteren. Vervolgens zal de gemeenteraad na een zorgvuldige procedure een voordracht bekend maken. Uiteindelijk zal de burgemeester bij Koninklijk Besluit benoemd worden.

Foto: Pixabay