Verantwoord verduurzamen in Oldambt?

Verantwoord verduurzamen in Oldambt?

BEERTA – “Kijk, zó kan het, dus waarom zou je het anders doen?” zegt ze. “Een perfect praktijkvoorbeeld van oordeelkundig verduurzamen.” En ze doelt daarbij op de achter haar staande woonblokken aan de Raadhuisstraat in Beerta.

Daphna Brekveld, voorzitter van Bewoners Organisatie Oldambt (BOO), is hier duidelijk in. “Het zijn woningen uit de jaren ’50 die op een verantwoorde wijze betaalbaar gerenoveerd zijn. Het zijn nog steeds goede en betaalbare woningen in de sociale huursector en daar hebben we (niet alleen) binnen de gemeente Oldambt een steeds groter tekort aan. Feit is dat aan een belangrijk deel van het woningbestand in deze sector al jaren stelselmatig onvoldoende onderhoud verricht is. Eigenlijk is het meer dan schandalig dat dit heeft kunnen gebeuren. Je vraagt je af hoe dit mogelijk is, hebben de huurdersorganisaties de afgelopen decennia geslapen?”

De recent opgerichte BOO heeft haar wortels diep in de woonbuurten met veel bewoners die ze als huurdersorganisatie daadwerkelijk vertegenwoordigd. “Wij zijn geen stichting die zegt op te komen voor de belangen en waarvan huurders automatisch ‘lid’ schijnen te zijn, dat kan wettelijk gezien zelfs niet eens, dat is niets anders als bullshit. De huurders in het Oldambt hebben zich in wezen voor de gek laten houden en hun belangen brachten geen enkel gewicht in de schaal. De belangen van de woningcoöperatie waren tot voor kort maatgevend. In samenspraak en massieve ondersteuning door de bewoners uit de Vogelbuurt in Scheemda heeft de BOO toentertijd haar pootjes in de Groninger klei gezet en dat is onze basis. Wij vertegenwoordigen die huurders, wij zíj́n de huurders.”

Sociale- en maatschappelijke betrokkenheid is voor Brekveld een tweede natuur. Naast bestuursvoorzitter is ze voor de VCP ook politiek actief binnen de gemeente Oldambt dat betaalbaar wonen voor iedereen als onderdeel van haar programma staan heeft. De toekomst ziet er voor de Oldambtster minima niet bepaald rooskleurig uit, ook al zijn de plannen voor 2022-2036 in de Portefeuille Strategie tactisch en strategisch goed verwoord. “De woningmarkt voor de minima staat enorm onder druk en hoe leuk ook verpakt, het zijn uiteindelijk de minst draagkrachtigen in onze gemeente die onherroepelijk en letterlijk op straat komen te staan en dat kunnen en willen wij als BOO niet accepteren.”

Het slopen of tot boven de aftoppingsgrens verduurzamen is geen acceptabele optie aldus Brekveld en enkel de focus gericht op energiearmoede is niet de heilige graal. Het is niet DE oplossing en er moet een andere koers gevaren worden. De BOO verzet zich dan ook nadrukkelijk tegen het eerder en zonder haar instemming gesloten woonlastenakkoord.

“Het moet anders en kan ook anders” zegt Daphna “en het is daarom dat we deze week met het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen van Acantus wat praktijkvoorbeelden tonen en bespreken. We gaan langs bij woningen in de Raadhuisstraat in Beerta die toentertijd succesvol en betaalbaar zijn gerenoveerd en ook naar de Lijsterstraat in Scheemda. Het zijn woonblokken uit dezelfde bouwperiode en stijl waarvan een deel enkele jaren geleden een zelfde volledige update gehad hebben. Tot slot van dat bezoek staan de woningen in de Parklaan op het programma en stellen we met klem voor dat Acantus hiermee dringend aan de slag gaat. Ze moeten wel, ze hebben in wezen geen keuze, door jarenlange nalatigheid en mismanagement is er een erfschuld opgebouwd en is het nú tijd voor Verantwoord verduurzamen.”

Foto: Daphna Brekveld