Categorie: Het Hogeland

Nieuws uit Het Hogeland

Het Hogeland Gemeentegids 2020-2021

Gemeentegids 2020-2021

Heeft u de gids na dinsdag 3 november 2020 nog niet ontvangen? Geef dat dan binnen een week door via info@aksemedia.nl o.v.v. verspreiding gemeentegids Het Hogeland of telefonisch: (0223) 66 88 77. Digitale gids Uitgever: Akse Media Let op: Akse Media is de officiële uitgever van de gemeentegids. Andere uitgevers of organisaties die een gemeentegids uitbrengen …

Read Article Read More

Het Hogeland Gemeente presenteert begroting 2021

Gemeente presenteert begroting 2021

Belastingen De gemeente moest forse ingrepen doen om financieel weerbaar te blijven. Inwoners gaan daarom meer betalen voor onroerend zaakbelasting en afvalstoffenheffing. Om de belastingdruk voor inwoners op ongeveer het huidige niveau te houden, stelt het college er een verlaging van de rioolheffing tegenover. Infrastructuur Door de bezuinigingsmaatregelen zult u ook merken dat sommige plannen …

Read Article Read More

Het Hogeland Het Hogeland organiseert online bijeenkomst over nieuw afvalbeleid

Het Hogeland organiseert online bijeenkomst over nieuw afvalbeleid

Live sessie volgen Het nieuwe afvalbeleid van Het Hogeland zorgt voor verschillende veranderingen. Denk hierbij aan Diftar+. Diftar+ betekent dat u naast het vaste bedrag, gaat betalen voor elke lediging en per kilo restafval. Maar ook schone grondstoffen, oud papier, nascheiding en de zogenoemde VANG-doelstellingen komen tijdens de live sessie aan bod. Tijdens de bijeenkomst informeren Eltjo Dijkhuis …

Read Article Read More

Het Hogeland Meld vrijwilligers aan voor de digitale scheurkalender

Meld vrijwilligers aan voor de digitale scheurkalender

Wilt u vrijwilligerswerk, vrijwilligersorganisaties of vrijwilligers in Het Hogeland onder de aandacht brengen? Stuur uw aanmeldingen voor de kalender naar vrijwilligersgroningen@hethogeland.nl of bel telefoonnummer 0595 – 433245 (Werk op Maat) of 06 – 83 59 70 72 (steunpunt vrijwilligerswerk). Foto: Gemeente Het Hogeland

Het Hogeland Provinciale bijdrage voor uitvoering detailhandelsvisie

Provinciale bijdrage voor uitvoering detailhandelsvisie

Compacte, aantrekkelijke en duurzame winkelkernen In de detailhandelsvisie staan voorstellen voor meer compacte, aantrekkelijke en duurzame winkelkernen. Het winkelaanbod bepaalt namelijk in belangrijke mate de leefbaarheid en het voorzieningenniveau. De visie is een samenwerking tussen het Ondernemersplatform Het Hogeland en de gemeente. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken onderschrijft het belang van toekomstbestendige winkelcentra: “Voor de leefbaarheid …

Read Article Read More

Het Hogeland Provincie draagt bij aan uitvoering detailhandelsvisie gemeente Het Hogeland

Provincie draagt bij aan uitvoering detailhandelsvisie gemeente Het Hogeland

De gemeente Het Hogeland krijgt € 200.000 van de provincie om de regionale Detailhandelsvisie uit te voeren. In de detailhandelsvisie van de gemeente staan voorstellen om winkelcentra compacter te maken en daarmee aantrekkelijker en voorbereid op de toekomst. Voor de leefbaarheid in gemeenten is het belangrijk dat er voldoende winkels zijn. De detailhandelsvisie is opgesteld …

Read Article Read More

Het Hogeland Nominaties culturele stimuleringsprijs 2020

Nominaties culturele stimuleringsprijs 2020

In willekeurige volgorde zijn dit: Landgoed Verhildersum Leens Festival Ulrum Wongema Stichting Monnikenwerk Kunstkerk Hogeland Eind oktober wordt de winnaar bekend gemaakt. Els Wessels (winnaar Culturele Stimuleringsprijs 2019 Kunstvloed en dit jaar jurylid) heeft samen met Teresa Willems namens gemeente Het Hogeland de genomineerden verrast met een taart waarop stond: Gefeliciteerd! Genomineerd Culturele Stimuleringsprijs 2020. Foto: Gemeente Het Hogeland

Het Hogeland Voorbereidende werkzaamheden Vlijtborg Bedum begonnen

Voorbereidende werkzaamheden Vlijtborg Bedum begonnen

Voor de realisering van dat complex moeten twee gebouwen wijken. De Vlijt 6 en De Vlijt 8 worden binnenkort gesloopt. De sloop van de beide gebouwen begint op 28 oktober. Daaraan voorafgaand wordt de sloop voorbereid. Er moet onder meer asbest in De Vlijt 6 worden gesaneerd. De sloopwerkzaamheden zijn naar verwachting begin december afgerond. …

Read Article Read More

Het Hogeland College Het Hogeland verder met realisatie de Tirrel

College Het Hogeland verder met realisatie de Tirrel

Dat is de belangrijkste uitkomst van de quick scan die bureau Ecorys deed naar het project de Tirrel. Ecorys meent dat deze extra investering nodig is voor extra bouwmanagement en het opvangen van op dit moment onvoorziene risico’s. Voor het college was een verhoging van het al gevraagde krediet binnen de huidige financiële situatie van de …

Read Article Read More

Het Hogeland Tarieven 2021 voor zorgaanbieders Wmo

Tarieven 2021 voor zorgaanbieders Wmo

Begeleiding basis individueel: €  48,71 per uur Begeleiding speciaal individueel: € 56,12 per uur Begeleiding basis groep: € 30,51 per dagdeel Begeleiding speciaal groep: € 50,65 per dagdeel Kortdurend verblijf: € 105,67 per etmaal exclusief begeleiding groep Meer informatie op www.delfzijl.nl/kostprijsonderzoek Foto: Gemeente Het Hogeland