Categorie: Het Hogeland

Nieuws uit Het Hogeland

Het Hogeland Open Monumentendag ‘de online editie’

Open Monumentendag ‘de online editie’

Parels van Het Hogeland in beeld Het Hogeland is rijk aan schatten en roemruchte verhalen. Verborgen parels die we willen laten zien, prachtige verhalen die we willen vertellen. Het is tijd om deze verhalen, schatten en parels te gaan delen met de rest van het land. Op Instagram en YouTube gaan we hier samen met …

Read Article Read More

Het Hogeland Zeehondencentrum sluit tijdelijk haar deuren door corona

Zeehondencentrum sluit tijdelijk haar deuren door corona

PIETERBUREN – Zeehondencentrum Pieterburen sluit preventief tijdelijk haar deuren voor bezoekers wegens een Corona besmetting van een vrijwilliger uit Zwitserland. Uit voorzorg zullen de overige vrijwilligers in quarantaine gaan. Verdere maatregelen zullen in nauw overleg met de GGD worden genomen. Het centrum sluit dan ook voor bezoekers, alle medewerkers zijn nu nodig om de zorg voor …

Read Article Read More

Het Hogeland Verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen in provincie Groningen

Verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen in provincie Groningen

Van 22 juli 2020 0.00 uur tot en met 22 juli 2020 23.59 uur geldt een verbod op demonstraties waarbij landbouwvoertuigen worden ingezet op wegen in de zin van de Wegenverkeerswet, de daaraan liggende parkeerterreinen en andere openbare plaatsen. Dit verbod geldt voor de hele provincie Groningen. Doel hiervan is de gezondheid te beschermen, de …

Read Article Read More

Het Hogeland Ruim 1 miljoen subsidie voor project om bewuster om te gaan met energie

Ruim 1 miljoen subsidie voor project om bewuster om te gaan met energie

Particuliere woningeigenaren kunnen met deze regeling hun woning verduurzamen. De uitwerking vindt plaats in gezamenlijkheid van de vijf gemeenten met het Energieloket Groningen. Wethouder Kristel Rutgers: “Fijn dat we nu de kans kunnen pakken om met iedere woningeigenaar die dat wenst, samen te kijken naar de wensen, de mogelijkheden en bovenal de kansen die er zijn …

Read Article Read More

Het Hogeland U krijgt nieuwe afvalcontainers

U krijgt nieuwe afvalcontainers

Wanneer we langskomen Na 17 augustus 2020 beginnen we met omruilen. We komen 2 keer bij u langs. Voor het ophalen van de oude en voor het brengen van de nieuwe containers. Ongeveer 2 weken voordat we langskomen krijgt u een brief. Daarin staat wanneer u de nieuwe containers kunt verwachten en wanneer u de …

Read Article Read More

Het Hogeland Bouwstop ligboxenstal Tinallinge

Bouwstop ligboxenstal Tinallinge

Voor de bouw is een aanvraag omgevingsvergunning in behandeling. De toezichthouder heeft vastgesteld dat er werkzaamheden worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Om een onomkeerbare situatie te voorkomen is per direct een bouwstop ingelast. Alle bouwactiviteiten moeten worden gestaakt.  Foto: Gemeente Het Hogeland

Het Hogeland Bouwstenennotitie: op zoek naar evenwicht tussen bezuinigingen en behoud leefbaarheid

Bouwstenennotitie: op zoek naar evenwicht tussen bezuinigingen en behoud leefbaarheid

Eerder omschreef het college de financiële stand van zaken al als ‘zorgelijk’. Voor Het Hogeland dreigen de komende jaren tekorten die kunnen oplopen tot ongeveer zes miljoen euro. Ook de reservepositie staat onder druk; de ondergrens van 6,5 miljoen euro is in zicht. 3 Scenario’s De bouwstenennotitie schetst drie scenario’s om de financiën de komende …

Read Article Read More