Categorie: Het Hogeland

Nieuws uit Het Hogeland

Het Hogeland Kinderen en jongeren in Het Hogeland kunnen weer sporten

Kinderen en jongeren in Het Hogeland kunnen weer sporten

Contact met de gemeente Verenigingen kunnen ons bereiken via sport@hethogeland.nl. Heeft u als vereniging nog geen e-mail gekregen over de lokale regels? Stuur ons dan een e-mail en u krijgt ze alsnog toegestuurd. De lokale regels zijn gemaakt op basis van het sportprotocol van NOC-NSF Sportactiviteit melden  Als uw vereniging trainingen of sportieve activiteiten wil organiseren, …

Read Article Read More

Het Hogeland Fonds economische versterking voor ondernemers in Het Hogeland

Fonds economische versterking voor ondernemers in Het Hogeland

Financiële impuls De raad wordt gevraagd middelen uit het geplande ondernemersfonds eerst in te zetten als ‘Fonds Economische Versterking’ en hiervoor een bedrag van € 300.000,- beschikbaar te stellen. Met deze financiële impuls kan de gemeente, in samenwerking met het Ondernemersplatform, initiatiefnemers meer in staat stellen collectieve initiatieven te ontplooien om het economische klimaat te …

Read Article Read More

Het Hogeland Lokaal sportakkoord

Lokaal sportakkoord

De drie speerpunten uit dit akkoord zijn: een positieve sportcultuur, het toekomstbestendig maken van sport- en beweegaanbieders en het betrekken van jeugd bij de sport. Het lokale sportakkoord maakt deel uit van het nationaal sportakkoord. Met het Nationaal Sportakkoord willen de sport, de gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke …

Read Article Read More

Het Hogeland Hoe denkt u over wonen, leefbaarheid en duurzaamheid in Het Hogeland?

Hoe denkt u over wonen, leefbaarheid en duurzaamheid in Het Hogeland?

We horen graag welke ideeën u heeft over het wonen en de leefbaarheid in uw dorp. Ook zijn we benieuwd naar uw ideeën over maatregelen rondom duurzaamheid, en over de dienstverlening van de gemeente. Doe mee! Start de vragenlijst De resultaten van het onderzoek delen we via onze website. Het is belangrijk dat u meedoet. …

Read Article Read More

Het Hogeland Subsidie voor GRID, Stichting Berlagehuis en Hogeland in Beeld

Subsidie voor GRID, Stichting Berlagehuis en Hogeland in Beeld

We dragen als provincie bijna € 60.000 bij aan drie cultuurprojecten, waarbij Groninger erfgoed een podium krijgt. Er gaat subsidie naar projecten van de Stichting Berlagehuis Usquert, Stichting Hogeland in Beeld en GRID Grafisch Museum. Drie projecten De volgende drie projecten krijgen subsidie: Stichting Berlagehuis Usquert, project ‘Erfgoed in lagen’ (€ 25.000 subsidie): De stichting gaat een film …

Read Article Read More