Resultaten enquête onderhoud openbaar groen in Het Hogeland

Resultaten enquête onderhoud openbaar groen in Het Hogeland

HOGELAND – Gemeente Het Hogeland heeft een enquête gehouden over het groenonderhoud als basis voor het groenbeleid in de gemeente.

Bijna 90% van alle deelnemers vindt het belangrijk rekening te houden met de natuur. Bijvoorbeeld door te zorgen voor betere leefomstandigheden voor bijen en vlinders of meer variatie in planten en dieren. Ruim 40% vindt het huidige onderhoudsniveau niet voldoende. En ongeveer eenzelfde aantal is bereid zelf te helpen met het onderhoud van groen in hun buurt. Bekijk de volledige resultaten

Foto: Gemeente Het Hogeland