Voorjaarsnota 2020: financiële positie gemeente onder druk

Voorjaarsnota 2020: financiële positie gemeente onder druk

UITHUIZEN – De financiële positie van de gemeente Het Hogeland staat onder druk. Dat blijkt uit de voorjaarsnota van 2020.

De tekorten zijn onder meer een gevolg van oplopende kosten in jeugdzorg en inkomensondersteuning en lagere inkomsten uit de onroerendezaakbelasting. Er dreigt ook een herziening van het gemeentefonds. Verder is nog onduidelijk wat de financiële gevolgen van de coronacrisis gaan worden.

De zorgelijke financiële positie vereist forse ingrepen en versobering. De komende maanden bekijkt het college wat nog wel en wat er niet meer kan. Er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt die alle Hogelandsters gaan raken.

Op 1 juli 2020 staat de voorjaarsnota op de raadsagenda, tegelijk met de jaarrekening over 2019. Die rekening sluit met een bescheiden overschot van bijna zes ton. In september volgt een afgewogen pakket aan maatregelen. Op basis daarvan bepaalt de raad de koers voor de begroting 2021 en de jaren daarna.

Foto: Gemeente Het Hogeland