OM zwicht voor intimidatie door demonstranten

OM zwicht voor intimidatie door demonstranten

OPINIE – Het Openbaar Ministerie (OM) laat politieagenten in de steek door geweldplegende demonstranten niet te vervolgen.

Op 14 oktober vond in Groningen een protest plaats vanwege de zogeheten stikstofcrisis. Aanwezig bij het protest waren honderden ondernemers uit de agrarische sector. De betoging verliep gemoedelijk, maar aan het einde van de dag vonden incidenten plaats waarbij relschoppers zich agressief gedroegen tegenover politieagenten en hen intimideerden. Echter laat het OM na de geweldplegers ter verantwoording te roepen.

De meeste boeren aanwezig bij de protesten gedroegen zich als uitmuntende burgers, maar sommigen achtten het noodzakelijk om aan het einde van de dag het protest te verzieken en politieagenten te intimideren. Zo tuigden een groepje relschoppers een landbouwmachine op en beschoten daarmee de aanwezige agenten met vlijmscherp stro. Door de hagel van stro liepen de agenten het risico op oogontstekingen en konden zij niets anders doen dan de gebeurtenis ondergaan.

Niet veel later werd de deur van het Provinciehuis vernield, waarvoor de Provincie Groningen aangifte heeft moeten doen van vernieling. Toen de deur eenmaal was geforceerd, drongen tientallen mannen het Provinciehuis binnen en ontstonden worstelingen tussen de agenten en de demonstranten, die in overtreding met de afspraken en de Huisregels het pand bestormden. Hun boosheid is wellicht begrijpelijk, maar hun gedrag was onacceptabel. Dat het OM diegenen die agenten intimideerden niet vervolgt is opmerkelijk.

Uit een navraag bij het Openbaar Ministerie blijkt dat het OM niet van plan is de relschoppers ter verantwoording te roepen. Volgens de Politie Groningen zou vervolging “niet nodig zijn omdat de agenten er voor kozen om zélf geen aangifte te doen”. Echter geldt dit niet voor het OM. Het OM is immers bevoegd om bij het constateren van strafbare feiten het initiatief te nemen en de gebeurtenissen te onderzoeken.

Met de opmerkelijke keuze om af te zien van een onderzoek laat het OM de ordediensten in de steek en geeft zij een verkeerd signaal af. Sterker nog: het OM schendt rechtstatelijke beginselen door verdachten van geweldpleging niet te vervolgen, terwijl deze gebeurtenissen nota bene op het internet te zien zijn. Ten slotte is het vreemd dat het OM geen onderzoek instelt omdat er een maatschappelijk belang bestaat om demonstraties op een veilige en ordentelijke manier te laten plaatsvinden voor alle betrokkenen, politieagenten incluis.

Over de auteur

Geschreven door Teunis Dokter. Onlangs afgestudeerd van de Rijksuniversiteit Groningen. Noorderling in hart en nieren. Kan ieders bubbel prikken behalve zijn eigen.

Foto: ProNews