Graafwerkzaamheden ecologische verbindingszone Westerwolde klaar

Graafwerkzaamheden ecologische verbindingszone Westerwolde klaar

De graafwerkzaamheden voor de ecologische verbindingszone tussen Nederland en Duitsland zijn klaar. Tussen de natuurgebieden Westerwolde in Nederland en de Eems in Duitsland wordt een ecologische verbindingszone aangelegd. Met deze verbinding kunnen dieren zich gemakkelijk van het ene naar het andere natuurgebied verplaatsen. Hiervoor worden natuurvriendelijke oevers, poelen en waterloopjes aangelegd. 

Geul en poelen

Een belangrijke schakel in de nieuwe ecologische verbindingszone is de waterverbinding tussen het Boelo Tijdenskanaal en de Brualer Schloot in Duitsland. Hier is een geul gegraven en worden een paar kleine poelen aangelegd. Dat waren de laatste graafwerkzaamheden en daarmee zijn de werkzaamheden aan de Nederlandse kant van de grens zo goed als klaar. 

Natuur herstellen

Aan weerszijden van de grote poel zijn houtstobben neergelegd. Hier kunnen vogels en andere dieren tussen de wortels schuilen. Om de geul aan te leggen zijn een paar bomen gekapt. Hiervoor is op andere plekken nieuw groen bij geplant. Op een aantal plaatsen waren gebieden beschadigd door sporen van graaf- en transportmachines. Deze gebieden zijn inmiddels hersteld en opnieuw ingezaaid. Op een aantal plekken is het nu nog te nat. Die worden deze maand hersteld. 

Oeverbescherming 

Langs de hele verbindingszone worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Langs de oever van het Boelo Tijdenskanaal komt een houten damwand van 250 meter lang. Hierdoor kunnen dieren makkelijk in en uit het kanaal komen. Half april moet de damwand geplaatst zijn.

Internationale samenwerking

Dit project wordt ondersteund door het programma INTERREG V A Deutschland-Nederland, met middelen uit hetEuropees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en nationale cofinanciering door het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung en door de provincie Groningen. Door samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partners vindt er uitwisseling van kennis plaats en zo kunnen andere grensregio’s ook gebruikmaken van deze kennis. 

Foto: Provincie Groningen