Het imago van Groningen is positiever dan Groningers denken

Het imago van Groningen is positiever dan Groningers denken

GRONINGEN – Het imago van Groningen is beter dan wat de inwoners van Groningen zelf denken. Dat blijkt uit onderzoek van de Hanzehogeschool.

Groningen scoort bij niet-Groningers niet hoog op aspecten rond de aantrekkelijkheid van ondernemen, wonen en studeren. Bedrijven buiten de provincie zien Groningen niet als een aantrekkelijke vestigingsplaats en daarbij scoort vooral Oost-Groningen erg laag, zelfs bij Groningse bedrijven. Dit zijn enkele conclusies uit de Imagomonitor 2020 die in opdracht van Nationaal Programma Groningen is ontwikkeld door een groep onderzoekers van de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen en het adviesbureau For the Love of Place.

Nuchter, groen en ruimte

In totaal zijn 6.600 respondenten, waaronder ruim 1.000 bedrijven, verdeeld over Nederland gevraagd naar wat ze van Groningen vinden. Als je niet-Groningers een aantal mogelijke associaties voorlegt worden ‘ruimte’, ‘nuchter’, ‘groen’ en ‘authentiek’ als meest passend gezien. Hoewel het algemene beeld over Groningen dus niet heel slecht is, zijn er wel verbeterpunten.

Zo wordt Groningen buiten Groningen niet als ‘internationaal’ gezien en evenmin als ‘jong’ ondanks studentenstad Groningen. Spontaan wordt door niet-Groningers ook al gauw aan aardbevingen en aardgas gedacht bij Groningen.

Groningers trots op woonplek

Als er gekeken wordt hoe bepaalde aspecten van Groningen gewaardeerd worden, dan vinden Groningers zelf ‘de kans om een baan te vinden’ het minst sterk. Niet-Groningers vinden dat ook in sterke mate. Maar ook het ‘wonen en opgroeien in Groningen’ lijkt veel niet-Groningers niet erg aantrekkelijk. Groningers zelf zijn juist heel trots op hun woonplek.

Projectleider Lector Marketing Karel Jan Alsem (Hanzehogeschool): “Het is een goede zaak dat Nationaal Programma Groningen imago als sturingsinstrument meeneemt. Beslissingen die mensen nemen, of het nu om vakantie, wonen of ondernemen gaat, vinden voor een groot deel onbewust plaats. Dan moet je als gebied dus hoog scoren op imago.”

Ruimte, groen, veiligheid en leefkwaliteit

Bedrijven associëren Groningen met een aantrekkelijke plaats om te verblijven. Ruimte, groen, veiligheid en leefkwaliteit scoren behoorlijk goed. Hier staat een relatief negatief beeld tegenover voor de economische aspecten innovativiteit, ondernemerschap, talent en het internationale karakter van Groningen. Dit vertaalt zich in de lage waardering voor Groningen als vestigingsplaats.

“Opvallend is ook”, aldus economisch geograaf Sierdjan Koster (Rijksuniversiteit Groningen), “dat Groningse bedrijven hun eigen provincie weliswaar beter waarderen, maar minder sterk dan in andere provincies zoals Friesland. Ook geldt de hogere waardering het westen van de provincie en nauwelijks Oost-Groningen.”

Werk aan de winkel

“Er is duidelijk werk aan de winkel”, stelt Martin Boisen (For the Love of Place). “Deze monitor is niet bedoeld als een passieve vinger aan de pols. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het monitoren van het imago helpt in het maken van strategische en tactische keuzes over hoe we het imago kunnen versterken. Daarom is het ook zo mooi dat een beter imago een van de belangrijke doelstellingen voor Nationaal Programma Groningen is.”

Foto: Skitterphoto/Pixabay