Noordelijke regio wil dat Rijk meebetaalt aan N33 Midden en Wunderline

Noordelijke regio wil dat Rijk meebetaalt aan N33 Midden en Wunderline

De provincie, een aantal Groninger gemeenten en het bedrijfsleven vragen het nieuwe kabinet om mee te betalen aan de verdubbeling van de N33 Midden tussen Zuidbroek en Appingedam en de Wunderline, de verbetering van de treinverbinding tussen Groningen en Bremen. Hiervoor hebben ze een brief (PDF PDF-bestand, 464 KB) geschreven aan informateur Mariëtte Hamer. 

In gesprek

Beide projecten zijn al in een vergevorderd stadium van besluitvorming maar staan sterk onder druk doordat er extra geld is gegaan naar andere Rijksinfrastructuurprojecten, zoals de Aanpak Ring Zuid en Groningen Spoorzone. Op dit moment ontbreekt in totaal € 78 miljoen om de projecten voor de verdubbeling van de N33 Midden en de Wunderline uit te kunnen voeren. De regio Groningen wil daarom in gesprek met het Rijk om te zoeken naar oplossingen.

Verbindingen en economie

De gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen, Groningen, Oldambt, de provincie Groningen, Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en EDR (Eems Dollard Regio) werken intensief samen aan het verbeteren van de verbindingen in het Noorden. Hiermee willen ze de sociaaleconomische structuur in de noordelijke (grens)regio versterken. Eerder is hiervoor onder andere het Regiospecifiek Pakket (RSP) ontwikkeld voor infrastructuur- en economische projecten. De noodzakelijke verbeteringen van de infrastructuur liggen voor Groningen in het direct verlengde van het recent gelanceerde ‘Bouwstenen voor het Deltaplan’ (PDF PDF-bestand, 5 MB).

Aanvullende bijdragen

De afgelopen jaren heeft de provincie meerdere keren grote aanvullende bijdragen gedaan aan infrastructuurprojecten die onder verantwoordelijkheid van het Rijk worden uitgevoerd, zoals Aanpak Ring Zuid en Groningen Spoorzone. Dit was nodig omdat de projecten duurder uitvielen.  Hierdoor raakte het budget van het RSP-programma op.

Verdubbeling Rijksweg N33 Midden

Om het sociale en economische perspectief voor heel Groningen te verbeteren, is het belangrijk dat noordoost-Groningen beter bereikbaar wordt. De N33 is belangrijk om de Eemshaven en Delfzijl te kunnen ontsluiten. Het Rijk heeft deze twee zeehavens aangemerkt als havens van nationaal belang, die essentieel zijn voor nationale opgaven op het gebied van de energietransitie, vergroening van de chemie en een circulaire economie. Toch is de Eemshaven de enige haven van nationaal belang die niet is ontsloten met een vierbaansweg. Door de snelle ontwikkeling van duurzame activiteiten, de geplande uitbreiding van de Eemshaven en de grote plannen met waterstof in onze provincie, is het noodzakelijk dat het Rijk investeert in de verbindingen in het Noorden. 

Wunderline

Door te investeren in de kwaliteit van de grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Groningen en Bremen geven de provincie Groningen, Land Niedersachsen en Vrije Hanzestad Bremen samen een impuls aan de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van de noordelijke grensregio. Het uiteindelijke doel is dat reizigers na 2030 nog comfortabeler zonder overstap tussen Groningen en Bremen kunnen reizen. Dit is belangrijk voor de samenwerking tussen Groningen en Duitsland, voor werkgevers en werknemers, studenten en toeristen. Het Rijk draagt al bij aan de Wunderline, maar de provincie betaalt nu het grootste deel. Inmiddels is de eerste fase van de bouw al gestart. Uiterlijk in 2022 moet er duidelijkheid zijn over de financiering van de tweede bouwfase. Dit om op tijd te kunnen starten en in aanmerking te komen een bijdrage van de Europese Unie. Hiervoor zijn afspraken met de Duitse partners gemaakt.

Verantwoordelijkheid

Met de oproep doet de noordelijke regio een dringend beroep op Den Haag om beide Rijksinfrastructuurprojecten perspectief te bieden op financiering met geld van het Rijk in een nieuw regeerakkoord. Volgens de regio mag van het Rijk verwacht worden dat het hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. 

Foto: Provincie Groningen