Provincie investeert in extra toezicht natuurgebieden

Provincie investeert in extra toezicht natuurgebieden

De provincie investeert € 250.000 in extra toezicht en handhaving door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in Groninger natuurgebieden. Het aantal bezoekers in de natuur neemt toe, vooral door sinds de uitbraak van de coronapandemie. Mensen zoeken massaal ontspanning en rust in de natuur. Die groeiende waardering voor de natuur is positief, maar brengt het ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Er is meer overlast, zoals verstoring door loslopende honden, en wandelaars en fietsers die van de paden afgaan. Met extra toezicht hoopt de provincie, samen met natuurorganisaties, de kwetsbare natuur beter te beschermen. 

Te gast

De natuur is ‘het thuis’ van de planten en dieren, wij mensen zijn er te gast. Vooral in het voorjaar is de natuur kwetsbaar. Dan zijn er vele broedende dieren en beginnen de planten met een nieuw groeiseizoen. De terreinbeheerders vragen bezoekers dan ook respectvol met de natuurgebieden om te gaan: blijf op de paden, honden aan de lijn en laat geen afval achter. 

Boa’s

Het bedrag voor extra toezicht en handhaving is bedoeld voor een periode van twee jaar en wordt verdeeld onder de Stichting Het Groninger Landschap, de Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De boa’s van deze terreinbeherende organisaties werken samen met de boa’s die de provincie Groningen in dienst heeft.

Foto: Provincie Groningen