Subsidie voor vernieuwende ondernemers en mkb

Subsidie voor vernieuwende ondernemers en mkb

Ondernemers met een vernieuwend idee, product of dienst dit eerst willen testen voordat ze het op de markt brengen, kunnen weer een beroep doen op de VIA-subsidie (Versneller Innovatieve Ambities). De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) stellen hiervoor opnieuw geld voor beschikbaar. 

Herstel economie

Het extra subsidiebudget komt uit het zogenaamde REACT-EU fonds. Dit geld is bedoeld voor het herstel van de economie, tijdens en na de coronacrisis, op een duurzame, digitale en veerkrachtige manier. Binnen dit fonds wordt het subsidiepercentage voor kleine ondernemingen verhoogd, van 35% naar 45%. Vanaf dinsdag 16 februari is de VIA-subsidie aan te vragen. 

Vernieuwende plannen stimuleren

Met de subsidie willen de noordelijke provincies innovatie bij ondernemers stimuleren. Door het extra subsidiegeld kunnen ondernemers ook in coronatijd hun ideeën testen. Daarmee hoopt het Noorden sterker uit de crisis te komen. 

Maatschappelijke veranderingen

In 2020 was er ook al VIA-subsidie beschikbaar. Eén van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het afgelopen jaar is dat ondernemers en het mkb worden uitgenodigd om te laten zien hoe zij met hun vernieuwende idee inspelen op één van de vier maatschappelijke transities die in Noord-Nederland plaatsvinden. Daarbij gaat het om digitalisering, energietransitie, healthy ageing en circulaire economie. De VIA-subsidie stimuleert en ondersteunt ondernemers om innovatiekansen te ontdekken en te benutten, en in te spelen op de toekomst. Waar mogelijk worden ze opgeroepen om samenwerkingen aan te gaan met partijen in de regio. 

Aanvragen

De VIA-subsidie is vanaf 16 februari aan te vragen via het SNN.

Foto: Provincie Groningen