‘Al dood zijn tijdens het leven, is het ergste wat je kan overkomen’

‘Al dood zijn tijdens het leven, is het ergste wat je kan overkomen’

COLUMN – Anderhalvemetersamenleving, een contradictio in terminis die nóóit zal wennen.

Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor de anderhalvemetersamenleving, het wassen van je handen tot ze stuk zijn, zoveel mogelijk thuis werken, digitale surveillance, een isolatieregime voor ouderen dat vele malen langduriger en inhumaner is dan dat gedetineerden in dit land krijgen opgelegd, de effectiviteit van niet-medische mondkapjes in het openbaar vervoer en dus geen juridische grond om deze anderhalvemetersamenleving structureel te legaliseren, zelfs niet als een einde in zicht is.

Op anderhalve meter kan je niet meer spreken over samenleven. Het is een dagelijks repetitieve mind fuck die als een mantra door de samenleving zindert om mensen blijvend te overtuigen dat dit onmogelijke wel kan. Als het zou kunnen, is het vreemd dat mensen steeds massaler al weken de anderhalve meter aan hun laars lappen?!

De overheid speelt met vuur door moedwillig dagelijks via media miljoenen gedachten te bespelen. Op korte termijn lijken de maatregelen soms effect te hebben. Voorkomen moest worden dat IC’s werden overvraagd en dat vele ouderen zouden sterven. Vele ouderen stierven echter wel. In tegenstelling van wat normaal is, nu veelal in snijdende eenzaamheid. Niet ondenkbaar dat velen nu stierven in én van eenzaamheid met het gevoel in de steek gelaten te zijn door hun geliefden terwijl deze juist heel graag naar hen toe wilden. Er werd over hen besloten. Terwijl het niet ondenkbaar is dat als ouderen het was gevraagd, ze liever aan corona waren overleden met hun naasten nabij dan op deze mensonterende wijze. Het coronabeleid faalde geheel voor deze ouderen. En of de IC’s waren overspoeld als er geen lockdown was geweest, zullen we nooit weten. Het sterftecijfer blijft al jaren achter op de immense groei van ouderen vanaf de eeuwwisseling, is uit CBS cijfers af te leiden en iedereen gaat een keertje dood. Op lange termijn zou dit wel eens kunnen betekenen dat het redden van mensen nu, betekent dat komende jaren de IC’s nog meer overspoeld zullen raken. Wordt ons leven dan telkens stopgezet? Wordt ons komende jaren gedwongen opgelegd dat we vóór onze dood al meer dood dan levend zijn, ook kinderen in het begin van hun leven? Of er daadwerkelijk positieve korte termijneffecten zijn zal onbewezen blijven, want jongere mensen zijn zo goed als niet vatbaar, met uitzondering van de uitzondering die de regel bevestigt. Maar op langere termijn is het verre van bewezen dat dit helpt en juist mogelijk de kuur erger is dan de kwaal.

Wat mankeert jou als overheden om zo’n ingrijpende schade aan individu en samenleving aan te brengen? Wat op dit moment gebeurt is crimineel en één van de meest mensonterende schendingen van mensenrechten. Zo goed als de gehele wereldbevolking krijgt een levenswijze opgelegd die nog strenger is dan het strengste gevangenisregime in Nederland.

Dit aankomende vaccin valt niet in het rijtje Rijksvaccinatieprogramma en zal dit ook nooit op legitieme wijze doen. Je gaat namelijk niet de gehele bevolking inenten terwijl alleen ouderen en chronisch zieken risicogroepen zijn. Het is zelfs de vraag of het in het licht van de algehele volksgezondheid verantwoord is om deze groepen te vaccineren. Grote kans dat je de weerstand van de gehele bevolking daarmee blijvend verzwakt. De overgrote meerderheid van de mensen bleef altijd al standaard thuis bij ziekte. En je kwam al helemaal niet in een sportschool dan, omdat je gewoonweg dan de kracht niet eens hebt om te sporten. Dus wat is de feitelijke onderbouwing om sportscholen zolang te martelen? Dat ze pas mogen openen op 1 september, aan de vooravond van een nieuw jaarlijks terugkerend griepseizoen, zodat het niet ondenkbaar is dat ze voorgoed gesloten blijven. Bewegen is een van de beste dingen die mensen kunnen doen om gezond te blijven in plaats van in het café de ene pint na de andere naar binnen te kantelen. Als corona al tot nieuw beleid zou moeten leiden, dan is het dat de overheid zou moeten bevorderen dat mensen in hun leven makkelijker gezonde keuzes kunnen maken en niet om de haverklap misleid worden door gezondheidsclaims die kant noch wal raken. Zoals toegevoegde suikers in babyvoeding gaan verbieden, terwijl je op je klompen kan aanvoelen dat de voedingsindustrie dit dan zal vervangen door suikervervangers die erom bekend staan dat ze kankerverwekkend zijn. Of vlees- en visconsumptie exclusief maken, zodat alleen de vermogenden onder ons nog de toegang behouden tot essentiële dierlijke eiwitten.

Er is geen garantie van onafhankelijk advies vanuit het RIVM als zij naast uit belastinggeld ook wordt gefinancierd door andere partijen. De overheid heeft geen enkel democratisch mandaat om meer dan 17 miljoen vaccins aan te schaffen en rechtstreeks in de bloedbaan te spuiten van miljoenen mensen. Zelfs de steun niet van een grote groep mensen die generatie op generatie meedoen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Niet van mensen die al jaar en dag gezond zijn. Niet als gezonde mensen een verwaarloosbaar risico lopen om aan corona dood te gaan. Niet als zo’n vaccin onvoldoende lang getest wordt op veiligheid waardoor geen enkele uitspraak kan worden gedaan over de langetermijneffecten. Dit kan niet afgedaan worden onder de noemer anti-vaxxers en aluhoedjes. Dit wordt veel breder gedragen en een snel groeiende groep is bereid om uitsluiting in de samenleving te riskeren. Gezien de grootte van de groep is het niet ondenkbaar dat een parallelle samenleving zal ontstaan, waarbij op grote schaal geen loyaliteit meer gevoeld wordt richting de overheid en het reguliere openbare leven. Mede gevoed door het jarenlange Nederlandse wanbeleid op brede schaal en de alsmaar groeiende steeds minder overzienbare uitzichtloosheid. Belastinginkomsten zullen nog drastischer dalen en de economie zoals we die kennen lamgelegd. Zonder de steun van deze mensen, maak je van Nederland een derdewereldland. En zij weten veel beter hoe ze moeten overleven dan de mensen die op dit moment angstvallig schuilen voor corona.

Niet de dood is het ergste wat je kan overkomen, maar al dood zijn tijdens je leven. Een plaag die zich als een olievlek heeft verspreid in harten van mensen door propaganda en misinformatie vanuit overheid en media. Dit vraagt niet om een parlementaire enquête, maar om strafrechtelijke vervolging. Juist in dit soort tijden zou je niet blind achter een leider moeten aanlopen en heel goed moeten nadenken of alles wel klopt van wat wordt beweerd. Tot op de dag van vandaag heb je meer kans om te overlijden aan dementie, kanker of overgewicht dan aan corona. En zelfs in coronatijd heb je nog steeds minstens 99 procent kans dat je gewoon blijft leven. Het is dan zonde dat je halfdood bent van angst.

Kom buiten, ontmoet mensen, nergens staat dat het niet mag. Werk alleen thuis als het mogelijk is. Leer je kinderen indoctrinatie te doorzien. Ga in bezwaar tegen elke boete voor samenscholing. Het is aan de overheid om met keiharde bewijzen te komen. Bedrijven wees kritisch ten aanzien van werknemers die een strafblad krijgen in coronatijd. Is het wel terecht dat je op basis daarvan hen werk ontzegt? Hier is sprake van willekeur. Bescherm elkaar door op te komen voor elkaar. Claim gezamenlijk om onweerlegbaar wetenschappelijk bewijs van de overheid en transparantie. Eis openheid over wie in het Outbreak Management Team zit en wie ‘de wetenschap’ is waarop deze vergaande coronabesluiten en -wetgeving worden doorgedrukt. Kom op voor het recht van journalisten om de overheid te bevragen en controleren en claim dat WOB verzoeken niet pas veel later of zelfs niet worden gehonoreerd. Dit is in het belang van jouw veiligheid en die van je naasten. In hoeverre zijn bedrijven juridisch gebonden om zich te houden aan branchespecifieke coronaplannen om open te mogen/ blijven terwijl er geen enkel wetenschappelijk bewijs is dat de best beschikbare technieken vanuit overheidswege worden geadviseerd? Wie garandeert deze bedrijven dat ze niet in dienst staan van de nukken van de overheid? Er is geen enkele crisis van welke omvang dan ook die rechtvaardigt dat de overheid jou op korte of lange termijn in gevaar brengt. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor het huidige beleid, maar wel voor het tegendeel. Hoe betrouwbaar is een overheid die niet-medische mondkapjes in het OV voorschrijft, die dus geen enkel beoogd effect hebben, maar wel het risico verhogen dat degene die deze draagt ziek wordt?

Met niets valt uit te leggen dat ‘gezond blijven’ strafbaar is. Dat mensen in omstandigheden worden gedwongen waardoor ze minder beweging hebben, minder zonlicht, meer blootgesteld worden aan angst, verdriet, eenzaamheid, depressie en stress, te weinig sociale contacten, te weinig kansen om weerstand op te bouwen… Zelfs de zeldzame horrorverhalen zijn onvoldoende fundament om de schending van mensenrechten op deze grote schaal te rechtvaardigen. Waar is de Nationale Postcode Loterij (NPL) nu om dit misdadige mensonterende overheidsbeleid juridisch te bestrijden? Voor veel minder waarheid zijn ze te overhalen om een rechtszaak tegen de Staat te financieren. Dat hebben ze met Urgenda wel bewezen. En nu ook weer proberen ze door met een doortrapt extra prijzenpakket van 12,5 miljoen aan cadeaukaarten in te spelen op het sentiment van miljoenen mensen. Ze willen je laten geloven dat als je meespeelt, je daarmee de lokale bakker, groenteboer of je favoriete restaurant redt van faillissement. Met een eenmalige actie ga je deze honderdduizenden bedrijven echt niet redden van de ondergang. Zeker niet als vele van deze cadeaukaarten vooral enkel te besteden zijn bij grote landelijke of internationale ketens. Cadeaukaarten die of de ondernemer zelf of jijzelf reeds via een omweg hebt gefinancierd. Als je wilt voorkomen dat de échte lokale ondernemers bij bosjes omvallen, doe dan rechtstreeks met hen zaken in plaats van dat je ongewild via de NPL doelen financiert die al vele decennia mensen wereldwijd in afhankelijkheid knechten. En stem op 17 maart 2021 op partijen die daadwerkelijk een einde maken aan deze ziekelijke vorm van machtsmisbruik en parasitisme waarbij partijen mensen collectief een slachtofferrol aanpraten en vervolgens nog eens natrappen door ongevraagd mensen te beroven van alles waarvoor ze al levenslang keihard werken. Het wordt een zwoel voorjaar 2021 met drie grondwetswijzigingsvoorstellen voor de boeg!

Over de auteur

Deze column is geschreven door ing. Vicki Van Lommel. Van Lommel schrijft over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving.

Foto: Vicki Van Lommel