Alles voor de macht!

Alles voor de macht!

LONGREAD – Kom maar op met een ‘reset’ met identiteitspolitiek en ‘cancel culture’. Daarbij gelden wel de ongeschreven regels van inclusiviteit, integraliteit, integriteit, moreel kompas en ethiek, waardoor geen ruimte is voor genderpolitiek, differentiatie op huidskleur, afkomst, uiterlijke kenmerken, (on)geloof, andere mening of wat dan ook. 

Gelijke monniken, gelijke kappen! Niet even de vermoorde onschuld uithangen en de ‘zielige vrouwenkaart’ en plein public trekken als het je goed uitkomt en daarmee insinueren dat vele vrouwen hetzelfde overkomt. En dan ook nog mannen als groep ongefundeerd door het slijk halen, om de georchestreerde Kaag farce, die niks met vrouw-zijn te maken heeft recht te praten. Niet zoals Rutte onder ede verklaren dat als het politiek goed uitkomt je wel even de wet opzij schuift en vervolgens claimen in Ollongrengate ‘regels zijn regels’. Met alle geveins van Rutte ga je jezelf zelfs afvragen of het fotograferen van die documenten geen vooropgezet onderonsje was tussen politiek en pers. Nederland is op het punt beland dat je primair alles in vraag moet stellen en je dan feitelijk nog niet weet of je bij de neus genomen wordt. Uit alle tienduizend prangende vragen leken De Jonge en Rutte tijdens de kinderpersconferentie vooral de vragen te hebben gekozen waarmee ze hun eigen straatje konden schoonvegen. Maar wanneer kinderen weer een normale jeugd krijgen, die vraag bleef tot op het eind onbeantwoord. Immers is het imago van de macht dat telt en niet het welzijn van kinderen en jongeren. Dat laatste is alleen wat ze deze generaties willen laten geloven. De worst die je voorgehouden wordt, maar je nooit zal krijgen. De generaties voor hen zijn er bekend mee, de jeugd moet er in de praktijk nog achterkomen. 

Common law

Als vennoten in een besloten vennootschap (BV) het te bont maken, worden ze daarvoor hoofdelijk aansprakelijk gesteld. In BV Nederland kunnen politici daarentegen straffeloos hun gang gaan met het plunderen van 17 miljoen mensenlevens in alle facetten van hun leven. Al voor de gecreëerde coronacrisis werd de middenklasse met allerlei ontransparante trucs steeds verder uitgekleed. Grote kans dat BV Nederland deze keer haar hand zal overspelen, als ze de belastingdruk nog verder verhoogt om alle onverantwoorde schulden die de Nederlandse overheid zonder mandaat aanging af te lossen. Voor een alsmaar groeiend aantal mensen in Nederland is de maat vol en heeft dit langdurige overheidsmismanagement al veel te lang geduurd. Deze rechtsongelijkheid dient te worden rechtgezet. Wanneer rechters dit weigeren te doen, wordt het hoogtijd dat mensen dit zelf oppakken door zich te verdiepen in ‘common law’. Een beweging die in Canada is ingezet en kans van slagen heeft als dit voorbeeld wereldwijd gevolgd wordt. Ieder mens is bij geboorte soeverein en heeft daarmee het recht gelijkwaardig behandeld te worden. Degene die daar lak aan heeft, kan op deze wijze op dat maatschappelijk ondermijnend gedrag aangesproken worden. 

Je oogst wat je zaait

In de jaren ’90 van vorige eeuw was Greenpeace verzekerd van inkomen door de zielige plaatjes van jonge zeehondjes die gestroopt werden voor hun pels. Nu verlamt een irrationele klimaatreligie de samenleving om mensen te overtuigen van het massaal eten van schimmels, kinderloos blijven en boetedoening. Bij dat laatste vragen steeds meer mensen zich terecht af, waarvoor dan? Waar de ‘flower power’ generatie ging voor ‘sex, drugs and rock ’n’ roll’, bloedt een deel van hun kinderen en volgende generaties nu voor deze destijds geldende filosofie. Hen dreigt nu alles ontnomen te worden waarvoor ze al decennialang hard werken om op een simpelweg acceptabel levensniveau te komen, door de veroorzakers die nu bedacht hebben hun eigen decadente levensstijl te compenseren door het op onrechtmatige wijze door de strot duwen van een ‘Great Reset’. Deze buitensporig stelende criminelen die menen het wereldbeleid te kunnen bepalen, behouden daarentegen alles, hoeven niks te delen en belonen zichzelf met het roven van iemands anders bezit. Als je je zo verlaagt tot kakkerlak, moet je niet verbaasd zijn dat je op een dag vertrapt zult worden: je oogst wat je zaait.

Wederkerigheid

Een van de weinige politici in Nederland die daarentegen integer blijft en zijn rol als volksvertegenwoordiger serieus neemt, zou zich nu volgens Gerd Leers ‘dienstbaar en klein’ moeten opstellen ten gunste van de niet-gekozen lijsttrekker Wopke Hoekstra. Deze uitspraak legt haarfijn de kloof bloot tussen de puberale McKinsey-mentaliteit van het ‘old boys’ network’ versus de volwassen verantwoordelijkheid die Omtzigt representeert en die cruciaal is om de 21ste eeuw te laten slagen. Loyaliteit en respect stoelt op wederkerigheid en niet het eeuwenoude fabeltje dat je te allen tijde naar degene moet opkijken omdat degene hiërarchisch hoger is geplaatst. Door elkaar te benaderen in gelijkwaardigheid, los van welke functie dan ook, kan machtsmisbruik eerder voorkomen worden. 

Een flinke bezem moet door de grondwet en andere wet- en regelgeving. Zo mag anti-discriminatie artikel 1 niet vol discriminatiegronden staan, wil je als land geloofwaardig zijn. En dient dat artikel dus vanaf nu als volgt te luiden: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.” Dan zijn alle mensen die een andere mening zijn toegedaan vanaf nu ook beschermd. Want laten we eerlijk zijn, dat is wel de grond waarop tot op heden het meeste wordt gediscrimineerd en gecanceld.

Intimidatie

Als de bevolking geen filmpjes mag gebruiken om zich te beschermen tegen onrechtmatig overheidsgeweld, dan schaffen we tevens ook maar de bodycams af die de politie gebruikt. Dan zijn de beelden van de avondklokrellen in Eindhoven, ook maar filmpjes, die dus niet legitimeren dat je dan maar bijvoorbeeld wel op het Museumplein ongegeneerd als overheid waterkanonnen mag inzetten omdat er gedemonstreerd wordt tegen het buitenproportionele, onwetenschappelijke, niet-medische coronabeleid. Dan ook niet zeuren als pers of trias politica dat de bevolking begint terug te slaan na de zoveelste vorm van intimidatie vanuit deze vier machten aan het adres van de bevolking. Want is het normaal om als journalisten feiten te lopen verdraaien, niet volledig te brengen en een misleidende foto erbij te plaatsen die de werkelijkheid volledig vertekent? Alles voor de meeste clicks, de kwaliteit van het nieuws doet er niet meer toe?! Daarbij mag Hugo de Jonge nepnieuws verspreiden om de vaccinatiebereidheid op te krikken? Want prikken is wat telt, niet de volksgezondheid! Schaamteloos laat WNL oud-minister Henk Kamp er ook nog eens zijn plasje over doen om het kwalijke gedrag van De Jonge te legitimeren. Trouw leek daartegenover de schaamte niet voorbij en gaf podium aan klinisch psycholoog en bijzonder hoogleraar geestelijke gezondheidszorg, Colin van der Heiden, om De Jonge eraan te laten herinneren dat hij zelf ook geen nepnieuws over vaccins dient te verspreiden.  

Plantage

Het is nochtans niet zij maar jij die jezelf op deze plantage houdt. Iedereen is bij geboorte geboren als soeverein mens waarbij niemand je fundamentele rechten ooit kan afpakken, zelfs niet bij wet. Er is niks dat legitimeert dat ze je vrijheid, je gezondheid, je lichamelijke integriteit, je beslissingsrecht, je sociale omgeving, toegang tot gezonde voeding, je woning, je kinderen mogen afpakken en je in bepaalde gevallen zelfs via allerlei omwegen tot tachtig procent belastingen laten betalen op je inkomen als je niks strafbaars hebt gedaan. Jongere generaties moeten nu, door de komst van computers op de werkvloer, toegenomen bureaucratie en personeelsbezuinigingen, meer werk voor minder verzetten dan de babyboomgeneratie destijds. 

Al decennialang wordt wet- en regelgeving aangenomen die de grondrechten van de Nederlandse bevolking ondermijnt. Feitelijk zijn overheden in vele landen al jaren bezig met het voorbereiden van een ongrondwettelijke coup en stelen van soevereine landen. Als Biden erin slaagt een einde te maken aan het ‘Second Amendment’, zal het einde aan het recht op wapenbezit voor Amerikanen ook leiden tot verlies van vrijheden en mensenrechten in de rest van de wereld.

De teerling is geworpen

Een groot deel van de bevolking door middel van onbeperkte consumptie vetgemest voor de slacht, ziet simpelweg niet hoe verrot het systeem is waarin we, zeer waarschijnlijk al van generatie op generatie, leven. De technologie die nu tot onze beschikking staat, maar ook tegen de bevolking wordt gebruikt, laat eveneens het bewustzijn over dit machtsmisbruik groeien. Mogelijk zelfs dat mensen zelf onbewust de weg van een noodzakelijke reset zijn ingeslagen en het onrechtmatige overheidsgeweld daarom nu in blinde paniek een onderdrukkende ‘reset’ probeert door te voeren. De teerling is geworpen, daarentegen staat het resultaat niet vast: 8 miljard vrije of onvrije mensen? Mensen dienen zich te realiseren dat ze alles al kwijt zijn en dus alleen hebben te winnen door hun aangeboren rechten te leven. Niet kiezen, is hoe dan ook kiezen voor structurele onderdrukking. Wil je zicht behouden op een mooie toekomst, zal je je rug moeten rechten en het lef hebben om het gevaar in de ogen te kijken.

Immers in de huidige situatie heeft geen enkel mens meer zicht op vrijheid. Eerst moest iedereen gevaccineerd worden om weer vrij te zijn, nu stevenen we ook nog af op een verplicht vaccinatiepaspoort en blijkt dat vaccinatie toch geen garantie is om te mogen reizen. Moeten we straks om de twee maanden gevaccineerd worden om überhaupt nog boodschappen te mogen doen? In voorland Duitsland kom je haast geen winkel meer in zonder negatieve sneltest.

Aanval op de wereldbevolking

Op 9 juli 2021 staat een ‘cyber event’ gepland, mede mogelijk gemaakt door het World Economic Forum. Mocht kort daarna een mondiale cyberaanval plaatsvinden, zoals een coronapandemie kort na Event 201, weet dan dat 8 miljard mensen dagelijks het denkwerk en de handenarbeid doen in alle bedrijven waar ook ter wereld. Alle basisbehoeften gaan dagelijks door de handen van miljarden mensen en we hoeven bij zo’n misdaad tegen de mensheid dan ook geen honger te lijden of op een andere manier af te zien, alleen elkaar te helpen. Kennis en skills is macht. De een procent rijksten hebben slechts een overdaad aan geld doordat bevolkingsgroepen hun parasitaire levensstijl blijven faciliteren. Ze dreigen echter als eerste om te komen van de honger als 8 miljard mensen zich bewust worden van deze werkelijkheid en hun grondrechten gaan uitoefenen.

Want al heel lang wordt er gepoogd door middel van angstzaaien, en met behulp van bio- en geo-engineering en mogelijk zelfs biowapens, over het milieu, klimaat, biodiversiteit, virussen een momentum te scheppen zodat de wereldbevolking als makke schapen de beoogde globalisering zal omarmen. Ondertussen wordt er amper wat gedaan aan grote milieu- en gezondheidsrisico’s zoals het bijmengen van zeer gevaarlijke stoffen in stookolie of grote hoeveelheden microplastics die vrijkomen bij het wassen van kleding.

Soeverein

Mensen hoeven dus niet soeverein te worden, want ze zijn het al en je geboorteland is onderdeel van je grondrechten. Door je zogenaamd ‘soeverein’ te laat verklaren geef je feitelijk vrij baan aan deze criminele machtwellustelingen die een onrechtmatige coup plegen en je in gevangenschap houden door te bepalen onder welke voorwaarden je wel en niet de landsgrenzen over mag. Wat heb je ooit misdaan om zo behandeld te worden? Ons allen is geleerd dat dit normaal is, maar is dat wel zo?

In China zijn Chinezen ervan overtuigd dat een ‘social credit’ strafsysteem noodzakelijk is om een beter mens te kunnen zijn. Echter is elk mens rechtschapen geboren en leidt een corrupt en/of onderdrukkend systeem juist tot crimineel gedrag, omdat ieder mens per definitie wil overleven. Een fout systeem dwingt ieder mens zijn moreel kompas daarvoor opzij te zetten. 

Blinde volgzaamheid

Juist het internaliseren van die gedachte dat iemand slecht kan zijn, maakt je ontvankelijk voor de doctrine dat een bepaalde groep slecht zou zijn. Dit leidde in het verleden tot de Holocaust. Genocide gestoeld op het blinde geloof in een overheidsmacht die claimde dat een bepaalde groep niet deugde. Diezelfde blindheid zie je ook nu weer terug in de samenleving. En mogelijk is de huidige tijd wel erger dan toen, want het is helemaal niet meer interessant om bommen te gooien als je met de beschikbare technologie 8 miljard mensen kunt geselen met haast onzichtbare psychologische oorlogsvoering. Dan zou je wel gek zijn om een kernwapen te gebruiken, waarbij er een reële kans is dat degene die daarvoor opdracht geeft er zelf ook aangaat. 

Je hebt te allen tijde het recht je te beschermen en proportioneel te verdedigen als je aangevallen wordt. Een politiemacht heeft niet het recht om je met een wapenstok te slaan omdat je simpelweg het recht hebt om vreedzaam voor je eigen rechten op te komen. Feitelijk is dat waar demonstratierecht voor staat.

Noodweer is in het Nederlandse strafrecht een algemene wettelijke strafuitsluitingsgrond, neergelegd in artikel 41 Wetboek van Strafrecht: 

“Niet strafbaar is hij, die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed, tegen ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding.”

“Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt.”

Het kan niet zo zijn dat je je wel mag verdedigen tegen een inbreker die je bedreigt met zwaar letsel, maar je je lijdzaam moet laten slaan door een politiemacht die haar boekje te buiten gaat. 

Democratie

Iedereen heeft in de basis recht op de ruimte om op zelfstandige verantwoordelijke wijze in zijn levensbehoeften te voorzien. In principe heb je helemaal geen overheid nodig om te leven. In een democratie heeft de bevolking bepaalde taken aan volksvertegenwoordigers gemandateerd, maar blijft de macht per definitie altijd in handen van het volk. Dat betekent dat als de Kamers nalaten de regering te controleren en tot de orde te roepen als die haar werk niet doet, dat de bevolking in principe haar mandaat kan intrekken en zelf zorgen dat alsnog recht geschied. Niets geeft iemand het recht zonder strafbare feiten je bedrijf te sluiten, ookal schrijven ze het op in een wet of regel. Niemand heeft het recht om jou op basis van een model als fraudeur te blijven aanwijzen. Niemand heeft het recht om jouw woning door mijnbouw te vernielen en vervolgens ook nog eens te weigeren de schade te vergoeden. Niemand heeft het recht om over jouw gezondheid te beslissen, je lichaam, je privacy… Niemand heeft het recht om je te laten verhongeren en terroriseren met opzettelijk gecreëerde bedreigingen. Niemand heeft het recht om je ontwikkelingskansen en dat van je kinderen te beknotten. Niemand heeft het recht om je op te sluiten in je huis, je te beroven van je sociale leven en dan ook nog voor onbepaalde tijd. En al helemaal geen overheid die de opdracht heeft dienstbaar te zijn aan de bevolking! Als dat allemaal zomaar ontnomen kan worden met het schrijven van een wetje, mag je hopen dat je morgen nog bij wet wordt toegestaan te plassen. 

Deze Nederlandse overheid wil echter dat je je bek houdt. Ze wil dat je voor zoete koek aanneemt dat de politiemacht altijd aan de juiste kant staat en een individu altijd fout is. Ze wil dat je lijdzaam ondergaat, dat je gelooft dat je een structurele gezondheidsdreiging bent voor de ander. 

Megapolen, een virologisch gevaar

Stedelijke megapolen zijn echter een groter virologisch gevaar. In de geschiedenis werd dat gevaar geminimaliseerd door de komst van openbare riolering en gecentraliseerde afvalinzameling. Steden zijn nu groter dan ooit en groeien nog steeds, zodat deze gezondheidswinst nu in het geding komt. Het ‘Great Reset’ plan van Klaus Schwab om allen opgehokt in stedelijke megapolen te laten wonen is dus juist een enorme stap terug in de tijd met grote onverantwoorde gezondheidsrisico’s. 

Verenigde Staten van Europa

Om te leven en overleven heb je in principe geen rechter nodig, geen scholen, geen artsen, geen machthebbers, geen voedselindustrie, geen pharma, geen banken… Het kan in het leven hier en daar wel zaken vergemakkelijken, maar het blijft dienstverlening, die dus ten dienste van jou staat in plaats van dat zij claimt dat zij het voor het zeggen heeft. Ze dienen juist dankbaar te zijn naar je als je van hun dienstverlening gebruik maakt. Ze kunnen zich niet beroepen op afdwingbaar recht. Ook de overheid is dienstverlening. Zij hebben dus ook geen recht om kosten in rekening te brengen, voor zaken waarvan je geen gebruik maakt. En al helemaal niet als ze ongevraagd jou geld ontnemen waar ze niets tegenover stellen, omdat ze het gros van het belastinggeld laten vloeien naar de toekomstige megapool Tristate City en de ondemocratisch opgerichte politie- c.q. krijgsmacht ‘European Gendarmerie Force’. Waarbij de overheid mogelijk afgelopen weekend op het Museumplein er niet voor terugdeinsde om deze in te zetten tegen de bevolking die op vreedzame wijze haar recht uitoefende. Het is het minste om hier Kamervragen over te stellen, om zo te achterhalen of de Europese Unie, zoals bij de ‘Jilets Jaunes’, ook hier in Nederland de oorlog heeft verklaard aan de bevolking. 

Is dit de reden dat de politie- en krijgsmacht in Nederland financieel is uitgekleed? Ontmanteling ten behoeve van het ondemocratisch financieren van een Europese krijgsmacht die zelfs ingezet wordt om Europeanen te onderdrukken en ze ook zelf nog eens te laten opdraaien voor de rekening van de repressie die tegen hen wordt gebruikt? Is dit de reden dat zowel jongens als meisjes nu (vooralsnog passief) dienstplichtig zijn gemaakt? Is Tristate City de echte reden waarom er onverklaarbaar veel bomen worden gekapt en veehouders het boeren onmogelijk wordt gemaakt?  Dit alles om willens en wetens op ondemocratische wijze een Verenigde Staten van Europa door te drukken, de natte droom van europarlementariër Guy Verhofstadt en andere ‘USE’-fielen (United States of Europe) waarvoor volgens hen alles moet wijken, desnoods zelfs Europa en de Europese bevolking. Is dit de reden waarom alle diploma’s werden geüniformeerd en Engels als voertaal op universiteiten wordt bepleit? De reden dat het sociale zekerheidstelsel in Nederland wordt ontmanteld en de bevolking in modellen gestandaardiseerd? Met daarbij de plausibele opdracht aan Sigrid Kaag om in de komende vier jaar de kers op de taart te zetten door Nederland op te heffen. De coalitieakkoorden voor alle landen binnen de Europese Unie tot 2030 en mogelijk zelfs tot 2050 lagen allang in een EU-lade te wachten om tot uitvoering te worden gebracht. Er passeert naar grote waarschijnlijkheid geen wet- en regelgeving meer in Nederland die niet in het belang is van de USE. Nederland al heel lang een schijndemocratie. En omdat de Europese Unie weet dat ze tot op het bot fout bezig is, wordt de USE en passant omgevormd tot een totalitaire digitale surveillancestaat, zodat ze voorbereid is om met excessief geweld de grote weerstand die ze verwacht vanuit de Europese bevolking de kop in te drukken. Waarbij de bevolking van Frankrijk en Nederland mogelijk het meest zal bloot worden gesteld aan deze wreedheden, omdat ze in 2005 het lef hadden om ‘nee’ te zeggen tegen een Europese Grondwet. Vele Europeanen, binnen bedrijfsleven en overheden, werken onwetend en braaf mee aan het bouwen van hun eigen kooi van prikkeldraad voor onbepaalde tijd.

Bedrieglijk spel

Feitelijk is het woord ‘democratie’ slechts een bedrieglijke woordspeling om je te laten geloven dat jouw stem telt. Dat is tot op heden nooit geweest. Terwijl de macht feitelijk wel bij 8 miljard mensen ligt als zij begrijpen hoe het zit. Als mensen zich grootschalig groeperen kunnen ze met ‘common law’ iedereen ter verantwoording roepen die hen in hun grondrechten bedreigt. Een gemandateerd rechtssysteem is in principe overbodig om recht te kunnen spreken. 

Eveneens word je een rad voor de ogen gedraaid, als mensen als Julian Assange ter afschrikking achter de tralies verdwijnen. Met de mens als sociaal wezen zou het logisch zijn als mensen wereldwijd massaal in opstand komen ten behoeve van vrijlating van deze man, daarentegen regeert angst. Zo kan een persoon als Trump er ook voor zorgen dat je juist niet opkomt voor je rechten, omdat je denkt ‘gered’ te zullen worden.

Bepaalde politici maken zich op dit moment al voor langere tijd schuldig aan strafbare feiten, niet jij. Terwijl jij wel een proces-verbaal en/of boete krijgt of mogelijk zelfs wordt opgepakt… de omgekeerde wereld. Vele rechters weigeren het werk te doen dat de bevolking ook aan hen heeft gemandateerd: rechtspreken. Dat betekent ook het wetboek naast zich neerleggen als dat in strijd is met de mensenrechten.

Wat iedereen zich dient te realiseren is dat met het groeien van de wereldbevolking, ook het aantal Hitlers is toegenomen en dat je je dus ook in vredestijd nooit kan permitteren om achterover te leunen. Een van je dagelijkse plichten naar jezelf, de gemeenschap, jonge en toekomstige generaties toe is dat je elke dag van je leven hierop alert bent en daarop adequaat anticipeert zodat de geschiedenis zich nooit herhaalt. 

We leven op dit moment in een realiteit die eruit bestaat dat het niet uitmaakt of je wel of niet werkt, omdat de baten ervan telkens bij de groep belanden die parasiteert op de samenleving. 

Mensen bang maken door ze wijs te maken dat ze iemand doden door gewoon te leven is misdadig. En dat verhaal houdt de Nederlandse overheid en media nu al meer dan een jaar de bevolking dagelijks voor. 

Het rechtmatig opkomen voor je rechten, is gewoonweg je recht uitoefenen en dit gedrag als ‘revolutionair’ wegzetten is slechts een rookgordijn. Er is namelijk niks revolutionair aan je winkel openen, noch aan het ademen zonder mondkapje, het weigeren je handen tot bloedens toe te wassen, het ontmoeten van elkaar… Het is simpelweg je recht! Maar door het revolutionair te noemen, kan het mensen weerhouden om voor hun rechten op te komen omdat ze dan onterecht het gevoel krijgen dat ze iets zouden doen dat niet mag. Als strafrechtelijke vervolging voor dat gedrag wel geldt, dan kan dat je 24/7 op 365 overkomen en maakt het niet meer uit wat je doet. Dan kan je net zo goed op legitieme wijze je recht uitoefenen, omdat je dan niet langer wat te verliezen hebt. Het moge duidelijk zijn dat alleen zij die je belemmeren gezond te leven fout bezig zijn. 

Collectieve macht

Bescherm ouderen, bescherm kinderen, bescherm elkaar, want ook dat is je recht. Daarbij kan de macht van het volk kracht bijgezet worden als bijvoorbeeld alle huishoudens in Nederland een wimpel aan hun huisgevel hangen, om het signaal af te geven dat we garant staan voor de bescherming van elkaars rechten. Desnoods zonder mandaat aan de trias politica, als zij weigeren hun werk te doen. Elkaar steunen beschermt in ieder geval, zo blijkt uit de verruiming van de avondklok bij het lonken van de ramadan.

Overheid

De overheid die het zogenaamd goed voorheeft met de jeugd, maar ze alleen ziet staan als het electoraal goed uitkomt. De overheid die miljoenen levens nu beschadigd in naam van corona. De overheid die een jeugdzorgsysteem instandhoudt die de jeugd die erin verzeild raakt, kapot maakt. De overheid die toestaat dat 70 procent van de voeding in de supermarkt feitelijk niet geschikt is om te consumeren doordat het sterk bewerkt is. De overheid die je opdringt om lichaamsvreemde stoffen in te laten spuiten. De overheid die met modellen en boekhoudkundige trucs je wil laten geloven dat milieu, klimaat en biodiversiteit haar interesseert. Die overheid die haar ‘model’terreur botviert op 17 miljoen mensen. Die overheid die een slachttaks wil invoeren om je te dwingen tot meer plantaardige in plaats van dierlijke eiwitten, zodat een volwaardig voedingspatroon voor steeds minder mensen bereikbaar is. Die de gedupeerden in de toeslagenaffaire tot op de dag van vandaag blijft waterboarden, evenals de woningeigenaren in Groningen, maar ergens verdoken op papier wel even regelt dat Shell voor 1,5 miljard wordt schadeloos gesteld omdat de gaskraan voortijdig dichtgedraaid wordt. 

Die overheid, vertrouwt u haar nog? Die overheid die alleen loyaal is aan de beoogde USE en globalisme?

Naarmate de tijd vorderde nam de ontevredenheid over de autocratische en kapitalistische regeerstijl van Willem I verder toe. Met name in het zuiden begon de weerstand tegen het centrale bestuur wortel te schieten. Onder het motto “Wij willen Willem weg, wilde Willem wijzer worden, willen wij Willem weer” kwamen de Walen en de Vlamingen uiteindelijk op 25 augustus 1830 in opstand tegen Willem I en verklaarden zij zich niet veel later onafhankelijk.

Over de auteur

ing. Vicki Van Lommel

columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist die onder andere schrijft over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com