Column: The eagle is in flight

Column: The eagle is in flight

LONGREAD – In de schaduw wordt op dit moment gestreden voor het recht op wereldwijde democratie en vrijheid voor de gehele wereldbevolking.

De gebeurtenissen die plaatsvonden op 6 januari 2021 bij Capitol Hill wil men de geschiedenisboeken laten ingaan als een blijk van ‘binnenlands terrorisme’ met president Trump als verantwoordelijke. Democraten en een deel van de Republikeinse GOP willen de wereld laten geloven dat president Trump een gevaar is voor de democratie. Ze willen hem in de laatste week van zijn ambtstermijn nog opzij schuiven op grond van het ‘25th amendment’ van de Amerikaanse grondwet. Om de president af te zetten is in beide huizen van het Congres een tweederdemeerderheid nodig. De House of Representatives heeft reeds op 13 januari 2021 gestemd voor ‘impeachment’ van president Trump.

Het ‘25th amendment’ is opgesteld na de moord op de Democratische president John F. Kennedy (JFK). Onder het mom van zogenaamd uitlokken van een volksopstand, ‘incitement of insurrection’, wil men bewerkstelligen dat Trump zich nooit meer in de toekomst kandidaat kan stellen.

De toegang tot het Capitool op 6 januari werd echter wel heel gemakkelijk verleend. Van de kleine ‘muitende massa’ die binnentrad, zijn foto’s gemaakt waarop te zien is dat een deel tattoo’s had van het computerspel ‘Dishonored’. Een symbool dat grote gelijkenissen vertoont met de communistische hamer en sikkel. Als je iets met grote zekerheid over Trump supporters kan zeggen is dat ze het communistische gedachtegoed niet aanleunen. In de dagen voor de bestorming van het Capitool werd er ook opgeroepen om de 6e vermomd als Trump aanhangers daarheen te gaan. In de media werd dit alles volop tegengesproken. Mogelijk dat in de niet al te verre toekomst hier op officiële wijze meer duidelijkheid over komt. 

Naar aanleiding van deze gebeurtenis insinueerde de Democrate Nancy Pelosi in een brief aan generaal Mark Milley, tevens een democraat, dat Trump een ongeleid projectiel is, in staat om op de nucleaire knop te drukken. Toen Trump in 2016 als president werd verkozen, gebruikten de Democraten dezelfde claim. De feiten spreken dit echter tegen. Afgelopen 4 jaar is Trump geen nieuwe oorlog begonnen, heeft hij eerder een stap dichterbij naar wereldvrede gezet en heeft hij op geen enkel moment een signaal afgegeven dat de Democraten maar enigszins gelijk zouden kunnen hebben. 

Pelosi is daarentegen echter de vrouw die het belangrijker vindt om het gezin als instituut af te schaffen door woorden als ‘vader’ en ‘moeder’ te verbieden, dan de rust in de Verenigde Staten (VS) terug te brengen. 

Voor de Amerikaanse verkiezingen van 3 november 2020 spraken 235 gepensioneerde militaire leiders hun steun uit in een brief voor de herverkiezing van Trump. Na de moord op John F. Kennedy zworen 200 generaals trouw aan de ‘Constitution of the United States’ en de Amerikaanse manier van leven om herhaling in de toekomst te voorkomen. De VS staan op dit moment oog in oog met een soortgelijke dreiging, die volgens de 235 oudgedienden uit de hoek van de Democraten komt die het socialisme en marxisme hebben omarmd:

“It can be argued that this is the most important election since our country was founded. With the Democratic Party welcoming to socialists and Marxists, our historic way of life is at stake.”

De militairen hebben trouw gezworen aan het Amerikaanse volk. Dat houdt in dat ongeacht of ze de zittende president aardig vinden of niet, ze deze zullen steunen als deze president staat voor het Amerikaanse volk. Ze erkenden daarnaast in hun brief dat ze president Trump, met alles dat hij tot nu toe heeft moeten doorstaan, de man vinden die volledig toegewijd is aan alle Amerikanen:

“The 2020 election affords the American people an urgently needed opportunity to affirm their devotion to the Constitution of the United States and to the American way of life. As senior leaders of America’s military, we took an oath to defend the United States from all enemies, foreign and domestic. At present, our country is now confronted with enemies here and abroad, as well as a once in a century pandemic. As retired military officers, we believe that Donald J. Trump has been tested as few other presidents have and is the proven leader to confront these dangers.”

De Obama-Biden regering gaf alles behalve steun aan het Amerikaanse leger, maar stortte ze wel in nieuwe oorlogen:

“During the Obama/Biden administration, America’s armed forces were subjected to a series of ill-considered and debilitating budget cuts. The Democrats have once again pledged to cut defense spending, undermining our military strength.

The Democrats’ opposition to border security, their pledge to return to the disastrous Iran nuclear deal, their antagonism towards the police and planned cuts to military spending will leave the United States more vulnerable to foreign enemies.”

“The proposed defense cuts by the Democrats will, in our professional judgment, create a potentially perilous situation for the United States during a time of great external and internal threats to our Nation.”

Democraten ontmantelden dus de bescherming van de VS tegen vijanden van binnen- en buitenaf. Trump bleef daarentegen achter het Amerikaanse leger staan:

“President Trump’s resolute stands have deterred our enemies from aggression against us and our allies.”

Meer dan 70 nationale veiligheidsofficieren, die dienden onder Reagan, vader en zoon Bush en Trump, spraken in een brief hun steun uit voor Biden. Bush senior was ten tijde van de moord op JFK zelf werkzaam voor de CIA. Hij zou het destijds onacceptabel hebben gevonden dat JFK met Texaanse oliedollars arme Amerikanen en derdewereldlanden via een nieuw belastingplan zou ondersteunen.

Deze veiligheidsofficieren beweren dat Trump de rol van de VS heeft geschaad in de wereld: 

“Trump has gravely damaged America’s role as a world leader.”

Het tegendeel onder de wereldbevolking is waar. Er is een groeiende groep mensen wereldwijd, die de leugens over Trump door Democraten en wereldleiders begint te doorzien. 

De officieren leggen de schuld van de coronadoden ook onterecht bij Trump. Een overgrote meerderheid van de Amerikanen lijdt aan obesitas en andere onderliggende chronische ziekten en valt dus in de risicogroep om te overlijden aan corona. De staten zelf zijn verantwoordelijk voor het coronabeleid in hun staat. De meeste doden vielen te betreuren in New York, onder de Democratische burgemeester Bill de Blasio. 

Ze reikten verder nog acht andere punten aan om het gezag van Trump als president te ondermijnen.

Vóór de stemming op 6 januari in het Congress die zou bepalen wie president wordt, is aan hen een getekende getuigenverklaring bezorgd die spreekt over omvangrijke onweerlegbare verkiezingsfraude die door de Democraten is gepleegd en toch is de stemming doorgezet. 

Facebook, Google, Twitter en andere grote social media organisaties hebben Trump geweerd van hun platform. Parler maakt gebruik van servers van Amazon en deze heeft Parler geboycot. 

Mensen hoeven Trump niet aardig te vinden, om zich wel uit te spreken tegen het monddood maken van een democratisch verkozen president. Als social media geloofwaardig wil blijven, zouden ze minstens alle dictators in de wereld, die dagelijks mensenrechten schenden, per direct hun social media platform moeten ontzeggen. Ondertussen verruilen steeds meer gebruikers deze censurerende social media voor alternatieve platformen die wel het vrije woord willen waarborgen.

Deze actie is niet alleen een aanval tegen een democratisch verkozen president, maar nog meer een aanval tegen het Amerikaanse volk en in dit geval zelfs tegen 99 procent van de circa 8 miljard mensen wereldwijd. Een Amerikaans president wordt hooguit twee keer voor vier jaar verkozen tot president, maar bij ondermijning van de democratie gaat iedereen ter wereld die onderdeel is van de onder- of middenklasse daar levenslang en mogelijk zelfs van generatie op generatie gebukt onder. 

Is dit waarvoor onze voorouders hun leven gaven? Zodat we ons eigen leven, dat van onze geliefden en het leven van nog ongeboren generaties in handen leggen van criminelen die wereldwijd opereren? Wat in de VS gebeurt, gaat ook over de Nederlandse bevolking; betreft de gehele wereldbevolking. Als de wereld toekijkt zonder zich uit te spreken voor de stem van het volk, het behoud van de democratie, schept dat direct precedent om ook bijvoorbeeld in maart van dit jaar tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland grootschalige verkiezingsfraude toe te passen, als waar ook ter wereld. Nederland wordt zelf geleid door een premier die openlijk de Democratische coup in de VS ondersteunt

Ook deinst Twitter niet terug om gewone mensen de mond te snoeren onder het mom van zogenaamd de QAnon complottheorie. Wat vele mensen echter niet weten is dat Q ooit een geheim militair initiatief was en dat Anon dit vrijwillig heeft verder gezet. Er is een lastercampagne gaande tegen ‘free speech’ platformen Parler en Gab. Ze zouden zogenaamd de bestorming van het Capitool hebben gefaciliteerd en zouden bolwerken zijn van rechts-extremisten en andere ongure types. Wie een account heeft op deze platformen weet dat dat onjuist is. 

Voormalig VN-diplomate Kaag wordt naar voren geschoven als aankomend premier voor Nederland, waarbij D66 en PvdA openlijk gaan samenwerken, om dat af te dwingen, zodat ze samen Nederland kunnen resetten. Oftewel het ontnemen van alle vrijheden en rechten van de Nederlandse bevolking. 

De Nederlandse coronawet is onwettig, onwetenschappelijk en mist alle medische onderbouwing. Hierover schreef ik al meerdere malen. Westerse regeringsleiders en dus ook Nederlandse politici lijken dankbaar gebruik te maken van het momentum waarin komende jaren vele babyboomers zullen sterven omdat ze de gemiddelde levensverwachting ruimschoots hebben bereikt. De Nederlandse overheid houdt haar lippen stijf op mekaar als het gaat om de ondersterfte in de periode van 2004 tot 2014 die in Nederland optrad. Het sterftecijfer bleef toen jaren achter op de fors toenemende vergrijzing in Nederland. Ook hebben zowel Nederland als bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk al jaren elke winter te kampen met capaciteitstekorten in de zorg en daarmee oplopende wachtlijsten, los van corona.

Tevens is het opmerkelijk dat dat snel muterende Engelse virus het aantal positieve testen in onder andere het Verenigd Koninkrijk pas hard laat oplopen, nadat op 8 december 2020 het eerste vaccin werd toegediend. Hoe bijzonder is het als je inspuit wat je met de PCR meet, leidt tot meer positieven? Een nieuwe coronagolf is geboren. En doden zullen vallen vanwege vergrijzing, het ideale winterseizoen dat weer is aangebroken, vele mensen die te lang moeten wachten op de benodigde zorg door gecreëerde wachtlijsten, een gigantisch aantal vaccinaties en daarmee veel grotere kans op meer mensen met bijwerkingen die leiden tot meer hospitalisatie en/of zelfs de dood. En anders framed de media het wel zo dat velen gaan geloven dat de mensheid wordt bedreigd door dit virus. 

Deze gevaarlijke mutatie werd in september 2020 reeds geïdentificeerd, maar liet pas drie maanden later het aantal positieve resultaten oplopen. Dat terwijl het niet eigen is aan virussen om zoveel maanden te wachten met slachtoffers maken totdat de mensheid is gestart met vaccineren. Pas op 20 december 2020 nam Nederland extra maatregelen ten gevolge van deze mutatie. De besluitvorming verliep dus trager dan toen Nederland na 2,5 maand, na de uitbraak in Wuhan, de eerste keer in lockdown ging.

Al sinds 16 maart 2020 wordt u niet beperkt in uw vrijheden omwille van een gezondheidscrisis. Wat er in de wereld en Nederland gebeurt is het consolideren van macht in handen van ‘the happy few’ en daarvoor dient de wereldbevolking 24/7 op digitale en technocratische wijze gegijzeld te worden en afhankelijk gemaakt van een opgelegd universeel basisinkomen. Onder andere Mark Zuckerberg is warm pleitbezorger van dergelijk inkomen. De MKB wordt in armoede gestort en de huiseigenaren zijn mogelijk binnenkort aan de beurt, evenals de thuiswerkende lesgevende ouders

Dit uitgebreid gedetailleerde plan lijkt niet zo even uit de lucht komen te vallen, maar vraagt om decennia aan voorbereiding. Gewone mensen worden onwetend verleid tot dit plan door de Verenigde Naties die hen misleidt met prachtige vergezichten c.q. ‘Sustainable Development Goals’, die de waarden die elk gezond, liefhebbend mens hoog heeft, omvat: gelijkwaardigheid, gezondheid, milieu, goed onderwijs, gelijke kansen… Oftewel uw goede hart wordt misbruikt voor dit duivels plan. Als dergelijke krachten in het spel zijn, zal gehoorzamen aan dit plan echt niet leiden tot minder doden. Deze mensen deinzen niet terug om nog meer wreedheden los te laten. Alles om ervoor te zorgen dat u uit angst uw leven in hun handen legt. 

De enige barrière die nu nog rest tussen dit plan en de wereldbevolking is president Trump. Op basis van bronnen dichtbij het vuur zou Trump de Insurrection Act hebben ondertekend en wordt deze heden tot uitvoering gebracht. Nu is het Amerikaanse leger aan zet. Er zouden al blackouts hebben plaatsgevonden in onder andere Vaticaanstad, Pakistan en het angstaanjagende Iran, waarvan de oorzaken ervan in de mainstream media worden betwist. 

Trump zou de meerderheid hebben behaald in de staat Californië die traditioneel democratisch stemt. Vele arrestaties, met name in de VS, maar ook wereldwijd zullen volgen. Het lijkt erop dat het de bedoeling is dat Sidney Powell als advocate en militair expert al deze verdachten zal berechten. Allen die miljarden op een bankrekening bij de Vaticaanse bank hebben gestald, zouden de dans niet meer kunnen ontspringen. Ondertussen gaat de heksenjacht tegen Trump na zijn laatste toespraak op 13 januari jl. bij de muur met Mexico door. Water, lucht en land op Amerikaanse bodem zouden bewaakt worden, zodat niemand kan ontsnappen. 

Op 12 januari 2021 heeft Trump ook de Executive Order 13959 ondertekend. Daardoor kan worden opgetreden tegen alle bedrijven die daarin genoemd worden en verdacht worden van het financieren van communistische Chinese militaire bedrijven. 

Bondskanslier Merkel heeft ook een merkwaardig standpunt ingenomen door de ban van Trump door social media als problematisch te categoriseren. 

Dit alles speelt zich grotendeels af buiten het oog van de Amerikanen en rest van de wereld, zodat niemand de kans krijgt het strategische plan, om de Amerikaanse democratie te beschermen, dat met grote precisie wordt uitgerold, te ondermijnen. Ondertussen stapelen de Democraten fout na fout op en faciliteren zo hun eigen ondergang. 

‘The eagle is in flight’. Geduld en vertrouwen is nu nodig, zodat de mensen die opgeleid en getraind zijn om de democratische waarden te beschermen, hun werk kunnen doen. Terwijl u wacht speelt het Twitter account van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Pompeo een overzicht af van de Amerikaanse successen onder Trump. 

Totdat er meer duidelijkheid komt aan u de vraag: bent u toegewijd aan de Nederlandse grondwet en Westerse vrijheden of keert u deze de rug toe? Heeft u de moed om, los van wat er op u afkomt, naast vele miljarden andere mensen, trouw te blijven aan waarvoor u wilt staan?

Over de auteur

Dit artikel is geschreven door ing. Vicki Van Lommel. Van Lommel is columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist en schrijft onder andere over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com.

Foto: Vicki Van Lommel