Coronavaccins en mogelijke risico’s nader belicht

Coronavaccins en mogelijke risico’s nader belicht

ACHTERGROND – Zijn vaccins veilig en effectief genoeg om het leven weer op te pakken nadat iedereen is gevaccineerd?

We kunnen pas weer ons leven oppakken, schrijft Bill Gates op zijn blog, als het perfecte medicijn is gevonden of als iedereen in de wereld gevaccineerd is. Vanaf het begin van de corona-uitbraak, heeft Big Pharma weinig moeite getoond om maar enigszins een perfect medicijn te ontwikkelen en lijkt het erop dat ook de politieke wil tot op de dag van vandaag ontbreekt in de wereld, als je het ‘vaccin mantra’ van minister Hugo de Jonge mag beschouwen als maatgevend voor vele landen in de wereld. In elk Westers land lijkt er al die tijd maar één optie: een vaccin. 

Op zes verschillende vaccins nam de Europese Unie opties. Het gaat om vector vaccins van Oxford & AstraZeneca en Janssen, de eerste naar verwachting beschikbaar eind 2020 en de tweede begin 2021. RNA vaccins van BioNTech & Pfizer, Moderna en Curevac, in chronologische volgorde vermoedelijk beschikbaar eind 2020, begin 2021 en zomer 2021. Als laatste een eiwit vaccin van Sanofi & GSK dat in de zomer van 2021 wordt verwacht. 

Wie zich laat vaccineren, heeft hierbij geen keuze welk vaccin het wordt. Op basis van aangereikte statistische gegevens van de medicijnproducenten wordt bepaald of het vaccin veilig is en dus of het tot de Europese markt zal worden toegelaten. Of deze data betrouwbaar zijn om conclusies te kunnen trekken over vaccinveiligheid, is onbekend. De eerste vaccins worden in Nederland beschikbaar gesteld aan 155.000 bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen. Een deel van deze groep is mogelijk niet (meer) wilsbekwaam door bijvoorbeeld dementie of een verstandelijke beperking. Wie is verantwoordelijk als deze mensen gezondheidsschade oplopen door vaccinatie, terwijl ze zelf niet in staat waren om voor het vaccin te kiezen en dus voor hen gekozen wordt? AstraZeneca is bijvoorbeeld vrijgesteld van enige aansprakelijkheid

Bij medische experimenten is het hoe dan ook absoluut noodzakelijk dat de proefpersoon vrijwillige toestemming geeft. Het is overduidelijk dat een wilsonbekwaam persoon niet in staat is om dit te doen en dus is experimenteren op deze groep mensen in strijd met de Code van Neurenberg

Dr. Fauci was zo overtuigd over de veiligheid van het Moderna vaccin dat hij dierenproeven op ratten en primaten oversloeg, volgens Children’s Health Defense. En er werden geen specifieke gezondheidsgegevens gemeld over de proeven op muizen. Terwijl eind mei het Moderna vaccin bij 20 procent ernstige bijwerkingen zou hebben veroorzaakt. 

En ook Unicef zal 2 miljard coronavaccins sturen naar onder andere Burundi, Afghanistan en Jemen. Opmerkelijk omdat de noodzakelijke humanitaire hulp de bevolking in Jemen al heel lang wordt onthouden. Hoe zouden vaccins dan wel op de plaats van bestemming terecht komen en is het wel veilig om een bevolking te vaccineren waarvan een groot deel zwaar ondervoed is door oorlog? Maar ook worden er klinische proeven uitgevoerd op Zuid-Afrikanen en lijken ze ook nog blij ermee te moeten zijn dat ze als proefkonijn worden gebruikt. 

Robert F. Kennedy Jr. is het gezicht achter de Children’s Health Defense organisatie. De missie van deze organisatie is dat kinderen gezond kunnen opgroeien en dat degenen die kinderen medisch beschadigen aansprakelijk worden gesteld. Het is dus geen antivaxx organisatie, hoewel ze zo wel worden weggezet. Ze stellen wel als voorwaarde dat vaccins veilig moeten zijn. 

Pfizer en Moderna claimen een succespercentage van 95 procent. De effectiviteit van het Oxford-vaccin kan oplopen tot 90 procent. Om het succespercentage te berekenen wordt het aantal mensen van de totale testgroep dat een placebo en Covid-19 kreeg gedeeld door het totaal aantal deelnemers dat Covid-19 kreeg. In het geval van Moderna waren er 90 uit de placebogroep die corona kregen en 5 testpersonen die waren gevaccineerd met het Moderna vaccin. Dat een placebogroep op deze wijze onderdeel is van de efficitiviteitsbepaling van een vaccin is opmerkelijk. Feitelijk stellen vaccinproducenten dus, hoe meer testpersonen ziek worden in de placebogroep ten opzichte van het aantal zieken in de vaccingroep, hoe effectiever het vaccin?! En het lijkt er sterk op dat deze creatieve manier van berekenen ook is toegepast door onder andere Pfizer.

Het vaccinontwikkelingstraject heeft ook de schijn van belangenverstrengeling tegen. Zo hebben bijvoorbeeld National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) onderzoekers het Moderna vaccin ontwikkeld. Hoofd van NIAID is Anthony Fauci, de persoon die president Trump adviseert over de corona-aanpak. Tevens zijn bij Moderna zowel de Gates Foundation als AstraZeneca betrokken, evenals Merck, het Amerikaans farmaceutische bedrijf waar Marien de Jonge, broer van minister De Jonge, eerder werkzaam was. 

Pas eind december vorig jaar trokken Chinese autoriteiten aan de bel over een nieuw virus. Achteraf bleek de eerste besmette patiënt zich al op 1 december in een ziekenhuis in het Chinese Wuhan gemeld te hebben met het coronavirus. Op vrijdag 10 januari van dit jaar zetten Chinese wetenschappers de genetische code van Covid-19 online, waarna de race om een vaccin van start ging. Op 24 januari 2020 werd de eerste besmetting in Europa in Frankrijk vastgesteld, waarna het virus zich over de rest van Europa verspreidde, alsook de rest van de wereld. Sinds 11 maart 2020 is door de World Health Organization (WHO) Covid-19 tot pandemie uitgeroepen. Op 16 maart trad een intelligente lockdown in Nederland in en drukt het coronabeleid sindsdien een zware stempel op gezondheid, werk en privé van de Nederlandse bevolking. 

Hoewel de genetische code pas op 10 januari bekend werd gemaakt, begon BionTech hooguit een week later met de selectie van kandidaat-vaccins en het testen op dieren en eind april werden reeds de eerste testen op mensen uitgevoerd. In het Verenigd Koninkrijk werkt naast Oxford ook het Imperial College of London aan een vaccin. Zij hadden begin februari een kandidaat-vaccin voorhanden voor dierproeven. Ookal was er kennis en ervaring voorhanden door de coronavirussen SARS-Cov-1 eind 2002 en MERS-CoV, ontdekt in september 2012, is het desondanks dat toch niet erg optimistisch dat je na een week al een kandidaat-vaccins hebt om op dieren te testen, wil je dieren niet op onzorgvuldige wijze als experiment gebruiken? In zo’n kort tijdsbestek is het niet ondenkbaar dat er een reële kans is dat je je aan een gigantische gok hebt gewaagd en is het tevens opmerkelijk als straks blijkt dat alle vaccinproducenten, waarmee Europa een overeenkomst sloot, 100 procent succesvol hebben gegokt.

Een fenomenaal contrast qua snelheid en succes als je weet dat het gemiddeld 10 jaar duurt voordat een veilig vaccin ontwikkeld is. Mede opmerkelijk dat op 18 oktober 2019 in The Pierre hotel in New York een scenario, ‘Event 201’ werd gesimuleerd waarbij sprake was van een ernstige pandemie met tevens economische als sociale gevolgen. Naar aanleiding daarvan kwamen het Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum (WEF) en de Bill & Melinda Gates Foundation met enkele gezamenlijke aanbevelingen met betrekking tot publiek-private samenwerking.

Uit meerdere onderzoeken zou naar voren komen dat een sterke immuunreactie van het lichaam bij corona-patiënten bijdraagt aan longfalen. Prof. Dr. Nina Babel, hoofd van het Centrum voor Vertaalgeneeskunde van de RUB Marien-Hospital Herne zegt daarover: “Hoewel verdere studies nodig zijn om het concrete mechanisme van covid-19-geassocieerde longkwalen te begrijpen, suggereren onze gegevens dat een overmatige SARS-Cov-2-specifieke T-cel immuunrespons tot immunopathogenese leidt en dus leidt tot de ontwikkeling van een levensbedreigend ziekteverloop.” 

Eerder werd bij dierproeven met betrekking tot SARS-Cov-1 en MERS dergelijke levensgevaarlijke overreactie van het immuunsysteem vastgesteld, maar zou ook kunnen leiden tot andere onwenselijke verstoringen in het immuunsysteem. 

Het is dan ook in deze zin tevens opmerkelijk dat vlak nadat de genetische code werd vrijgegeven er al kandidaat-vaccins beschikbaar kwamen voor dierenproeven. Dat kan alleen zo snel gaan als je accepteert dat je mogelijk (deels) put uit SARS-Cov-1 en MERS opties, die al een overmatige immuunreactie veroorzaken, met alle mogelijke (toekomstige) gezondheidsrisico’s van dien. 

Dr. James Lyons-Weiler schrijft op zijn website in maart van dit jaar dat dr. Anthony Fauci de normen om te bepalen of een Covid-19 vaccins als succesvol kan worden gezien, drastisch naar beneden heeft bijgesteld. Zo zou een dergelijk vaccin alleen nog de symptomen dienen te voorkomen, maar de overdracht van het virus niet langer meer dienen te verhinderen. Dit zou een verklaring kunnen zijn waarom premier Rutte er zo op gebrand is om iedereen indirect te verplichten tot vaccinatie. Al noemt hij het ‘nudgen’, het is behoorlijk als verplicht te categoriseren als je anders niet meer (deels) mag deelnemen aan de samenleving. Geen toegang meer tot een overheidsgebouw? Dus geen paspoort meer, geen wettelijk huwelijk, geen geboorteaangifte, oftewel u bestaat gewoonweg niet meer als burger?! Daar blijft weinig vrijwilligs van over. 

In het artikel ‘Pathogenic priming likely contributes to serious and critical illness and mortality in COVID-19 via autoimmunity’ schrijft Lyons-Weiler eveneens: “In SARS, a type of“priming”of the immune system was observed during animal studies of SARS spike protein-based vaccines leading to increased morbidity and mortality in vaccinated animals who were subsequently exposed to wild SARS virus.” En adviseert op basis daarvan dat er eerst meer onderzoek moet plaatsvinden naar de risico’s van ‘pathogene priming’ door vaccinaties, voordat welk vaccin dan ook tegen SARS-Cov-2 wordt toegepast op mensen. 

Lyons-Weiler heeft naar eigen zeggen zijn kinderen laten vaccineren en is auteur van enkele boeken waarin hij zijn ervaringen op het gebied van biomedisch onderzoek, genetica, organische en moleculaire biologie samenbrengt. 

Hij schrijft tevens in hetzelfde artikel dat bijwerkingen van vaccins niet uitzonderlijk zijn: “Unintended consequences of pathogenesis from vaccines are not new, nor are they unexpected. They are unanticipated only if those who develop them do not include available knowledge in their formulation plan. For example, the H1N1 influenza vaccine used in Europe led to narcolepsy in some patients, resulting from homology between the human hypocretin (aka, orexin) receptor 2 molecule and proteins present in the vaccine. This was established via the detection of cross-reactive antibodies in the serum of patients who develop narcolepsy following H1N1 vaccination in Europe.”

Narcolepsie als bijwerking van Mexicaanse griep, waarvoor de Nederlandse overheid in 2018 vijf miljoen euro uittrok om tot een schikking te komen met mensen die door vaccinatie lijden aan deze slaapziekte. Als vaccins honderd procent veilig waren, zou het consultatiebureau je ook niet telkens wijzen op de bijwerkingen van het Rijksvaccinatieprogramma. Dan zou het overbodig zijn dat de onafhankelijke stichting het Lareb, gefinancierd door onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, jaarlijks met een rapport komt over meldingen van (mogelijke) bijwerkingen door vaccinatie. 

Gezien een vaccinatierisico bestaat, zou het voor de hand moeten liggen dat de overheid erop toeziet dat de bevolking hierover op een onafhankelijke wijze eerlijk en volledig over wordt geïnformeerd, zodat iedereen voor zich een risicoanalyse kan uitvoeren op basis waarvan hij kan bepalen of hij het risico van vaccinatie voor lief neemt of het risico van ziek worden, als hij überhaupt al tot de groep behoort die ziek zal worden. Waarbij een vaccin nooit een volledige garantie is, dat je de ziekte waartegen je gevaccineerd wordt niet meer krijgt of milder zou doormaken. Waarom lijkt de Nederlandse overheid liever het pad te bewandelen van het propaganderen van vaccinatie in plaats van het volledig informeren over vaccinatie? Het is toch zogenaamd in het allerbelang dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren? De kans om dat te bereiken vergroot je juist toch als de bevolking erop kan vertrouwen dat er open en eerlijk met hen wordt gecommuniceerd, hun grondwettelijke lichamelijke integriteit serieus wordt genomen, alsook hun zorgen. Zeker als blijkt dat er een grote groep mensen van alle leeftijden is, die tot nu toe wel deelnam aan het Rijksvaccinatieprogramma, maar het nu wel erg snel vindt gaan, voor een virus met een vergelijkbaar risico als griep en waarbij de meeste mensen overlijden op een leeftijd die de gemiddelde levensverwachting van 80 jaar al is gepasseerd. 

Ondertussen lijkt de censuur exponentieel toe te nemen op social media. Maar waarom zou je als overheid willen censureren als alles toch zo veilig is en je volledig in je gelijk staat? En al zou dat vaccin honderd procent veilig zijn, in hoeverre is er feitelijk enige grond om de hele wereld te vaccineren voor iets waarvan het risico voor de bevolking vergelijkbaar is als griep?

De Neurenberg code is ook hier duidelijk over: “Het met het experiment genomen risico moet nooit groter zijn dan het humanitaire belang van het probleem dat het experiment moet oplossen”. Is er wel sprake van een humanitair belang als vooral mensen komen te overlijden, die anders naar grote waarschijnlijkheid dit jaar aan een andere ziekte of natuurlijke dood waren gestorven ten gevolge van hoge leeftijd en de groep overledenen aan Covid-19 jonger dan 80 jaar op wereldschaal buitengewoon klein is?

Over de auteur

Dit artikel is geschreven door ing. Vicki Van Lommel. Van Lommel is columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist en schrijft onder andere over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com.

Foto: Vicki Van Lommel