‘Intolerantie hoef je niet te tolereren!’

‘Intolerantie hoef je niet te tolereren!’

LONGREAD – Het vrije Westen al decennialang van binnenuit aangevallen door communisten die door middel van extreem segregerend woke alarmisme de wereld willen resetten tot één allesvernietigende intolerante communistische wereldorde. 

De huidige staat van Nederland, de rest van Europa en de Verenigde Staten valt ons aan te rekenen. Te druk met de vruchten plukken van de vrijemarkteconomie, waardoor we niet investeerden in politiek bewustzijn, politiek-maatschappelijke betrokkenheid en daarmee het beschermen van onze vrije wereld. We namen dit alles voor lief en vergaten het belang van een vrijemarkteconomie, niet alleen voor onze welvaart, maar ook voor onze vrijheid, onze gezondheid en ons welzijn. 

Eeuwenoud machtspelletje

De geschiedenis herhaalt zich. Is dat feitelijk de rode draad door de gehele menselijke geschiedenis heen? Onderdrukking in de vorm van communisme, die doorheen de tijd allerlei namen kreeg zoals onder andere socialisme als afleidingsmanoeuvre, versus vrijheid? Tot op heden zijn er niet veel vrije landen in de wereld. De meeste zijn op de een of andere manier een dictatuur, waardoor het welzijn van de bevolking daar sterk afhankelijk is van degene die aan het hoofd staat. Het kan goed gaan, maar er zijn genoeg voorbeelden in de geschiedenis en het heden waarbij het faliekant misging/-gaat. Communisten zijn onder de vlag van socialisme organisaties en instanties geïnfiltreerd en lijken in vele gevallen zelfs doorgedrongen tot de top. Wat er op dit moment gaande is, is dus geheel niet nieuw, noch een complot of wat dan ook. het is gewoonweg een eeuwenoud op macht belust spelletje, waarbij een minderheid zelfs in de 21ste eeuw nog steeds niet kan verdragen dat een meerderheid gelijke kansen zou krijgen om zich te ontwikkelen in de wereld: zij willen de macht als minderheid over de meerderheid en niet anders! 

Communistische staat

Communisten hebben hooguit het behang aan de muur veranderd in de vorm van de World Economic Forum ‘Great Reset’, de vierde industrialisatie, digitale ‘social credit’ massasurveillance, een coronacrisis, identiteitspolitiek en Sustainable Development Goals van de Verenigde Staten om hun snode ondermijnende plannen te realiseren. En het lijkt er sterk op dat ze al heel ver zijn, want wie heeft de uitrol van de slimme meter in zijn eigen woning voorkomen? Slechts circa tien procent. Ze weten dus álles van je tot achter je voordeur als ze willen, ookal heb je aangegeven dat de meter administratief moet worden uitgezet. Komende tien jaar is de eindfase ter realisatie van dé mondiale communistische staat. Of u zich nu verzet of niet, er zullen hoe dan ook minstens evenveel slachtoffers vallen. U heeft alleen nog te winnen, door uw rug te rechten en alles maar dan ook alles eraan te doen om roet te gooien in deze plannen, geweldloos en bij voorkeur zonder dat ze het in de gaten hebben. Tenslotte had jij en vorige generaties ook lange tijd niet in de gaten dat er een coup door communisten werd gepleegd. 

De feiten spreken hoe dan ook in je voordeel. Zij zijn met veel minder en hebben hooguit heel veel geld. Pluk ze en het is afgelopen. Het is namelijk de stille meerderheid die alle kennis en vaardigheden bezit en dus letterlijk aan de knoppen van de wereld draait, ook die van defensie. Zonder geld, zal er geen enkele piloot een bommenwerper laten opstijgen voor deze machtsgeile corrupte bende. Dat weten ze, daarom ontnemen ze je alles in een poging je blijvend te onderdrukken. Echter met blijvende onderdrukking kan je maar twee kanten op. Of het leidt eveneens tot een dodelijke afloop voor de onderdrukkers zelf omdat een onderdrukkend systeem het collectief moreel kompas uitzet dat juist normaliter voorkomt dat dood en verderf wordt gezaaid. Die vorm van totalitair communisme neemt in China steeds absurdere vormen aan. Mensen geloven daar daadwerkelijk dat je een digitaal ‘social credit’ surveillancesysteem nodig hebt om überhaupt een ‘goed mens’ te kunnen zijn. Terwijl elk mens per definitie als goed moreel mens geboren werd. Het is dus de mens niet die corrupt is, maar het systeem waarin hij gedwongen wordt te leven, dat hem corrupt maakt. De andere kant is dat als we een mondiale vrije wereld willen vol empathie en sociale cohesie, we juist alle elementen van totalitarisme die reeds in de Westerse wereld zijn binnengedrongen op chirurgische wijze uit de samenleving dienen te snijden. 

Paard van Troje

Wat de meeste mensen zich niet lijken te realiseren is dat een geruisloze geweldloze communistische revolutie, gespreid over decennia, waarbij de Westerse wereld de communisten zogenaamd als het paard van Troje binnenhaalde, wel eens veel effectiever en succesvoller kan zijn. Communisten schuwen geweld niet, maar het is niet zo dat zij per definitie geweld gebruiken om hun doelen te bereiken, noch dat een revolutie per definitie gepaard gaat met geweld.

Communisme

Hoewel ‘communisme’ het gemeenschappelijke insinueert, resulteert het telkens in een maatschappij waarin slechts een minderheid alle respect afdwingt, alle macht naar zich toetrekt, alle bezit toe-eigent en via onderwijs en media er alles aandoet om te voorkomen dat mensen van jongsaf aan op andere ideeën worden gebracht dan de communistische ideologie. 

‘Great Reset’, pad naar communistische voltooiing

Het World Economic Forum (WEF) lijkt dan ook bij uitstek een communistische organisatie. De wereld moet volgens het WEF met behulp van een ‘Great Reset’ omgevormd worden naar een werkelijkheid waarin:

‘You’ll own nothing and you’ll be happy’: alle bezit op de wereld komt in handen van pakweg de een procent rijksten der aarde. Dat je heel je leven hard hebt gewerkt om te hebben wat je nu bezit is voor communisten irrelevant. Je wordt gewoonweg onteigent. Bijvoorbeeld door een werkelijkheid te creëeren waarin mensen niet meer mogen werken, waardoor ze torenhoge schulden opbouwen en daardoor straks van misère zonder protest een universeel basisinkomen accepteren in ruil voor al hun bezit, dat gebaseerd is op een digitaal ‘social credit’ surveillancesysteem, zodat er letterlijk geen ontsnappen meer aan is;

‘Whatever you want you’ll rent and it’ll be delivered by drone’: alles zal er aangedaan worden zodat je ‘social credits’ terugvloeien naar de instanties waarvan ze vandaan komen, evenals zal het uiterste gedaan worden om te voorkomen dat je socialiseert met anderen. Als je de mogelijkheid ontnomen wordt om sociaal te zijn, word je tevens de kans ontnomen wat je onderwezen wordt of de media verspreidt, te toetsen aan de werkelijkheid;

‘The US won’t be the world’s leading superpower. A handful of countries will dominate’: de Verenigde Staten als grote voorbeeld voor de vrije wereld dient vleugellam te worden gemaakt, ten gunste van allesoverheersende mondiale communistische macht met substaten zoals Europa, China, Rusland…?!;

‘You won’t die waiting for an organ donor. We won’t transplant organs. We’ll print new ones instead’: de ultieme vorm van identiteitspolitiek is volledige ontmenselijking en de mensheid ontdoen van al haar sociale structuren; 

‘You’ll eat much less meat. An occasional treat, not a staple. For the good of the environment and our health’: gevoed als vee, krijgt alleen degene met de meeste ‘social credits’ af en toe nog een stukje vlees toegeworpen ter conditionering en wordt de groep ermee tegen elkaar uitgespeeld;

‘A billion people will be displaced by climate change’: in naam van het klimaat zal de wereldbevolking planmatig worden opgehokt in stedelijke megapolen, waardoor het ook veel makkelijker is om het menselijke ‘vee’ onder digitale controle te houden; 

‘We’ll have to do a better job at welcoming and integrating refugees’: de mensheid poogt men verder te segregeren ten behoeve van machtsbehoud. Dit doet men door identiteitspolitiek in stand te houden en verschillen tussen mensen te benoemen als onoverkomelijke verschillen, terwijl we hier in het vrije westen feitelijk nog nooit zo weinig discriminatie en racisme hebben gehad. Het zijn de communisten zelf die discrimineren (op ras) door deze doelbewuste segregatiepolitiek;

‘Polluters will have to pay to emit carbon dioxide. There will be a global price on carbon. This will help make fossil fuels history’: in naam van het klimaat zal mensen verboden worden om te leven. De mens zal alleen nog mogen leven in naam van ‘de partij’;

‘You could be preparing to go to Mars. Scientists will have worked out how to keep you healthy in space. The start of a journey to find alien life?’: door ruimteprojecten kan ongezien geld blijven vloeien naar digitale surveillance, maar ook zonodig ten behoeve van oorlogsvoering vanuit de ruimte tegen de wereldbevolking;

‘Western values will have been tested to the breaking point’: gezien de Westerse waarden volledig een doorn in het oog zijn van communisten, dienen deze waarden volgens hen compleet vernietigd te worden;

‘Checks and balances that underpin our democracy must not be forgotten’: afgelopen tien jaar is in Nederland onder Rutte een groot bureaucratisch systeem opgetuigd met nog meer wet- en regelgeving en daarbijbehorende verantwoordingsverplichtingen. Wet- en regelgeving zal luiden conform communistisch pseudo-recht, zodat niet langer het ongeschreven recht, dat iedereen van nature rechtvaardig vindt, leidend is, maar irrationeel autoritair communistisch recht. 

Communistische coup

Het succes van deze doelen die het WEF aan de wereld probeert te verkopen als ‘voorspellingen’ die niet per definitie uitkomen, zijn grotendeels afhankelijk van de realisatie van de Sustainable Development Goals die onder leiding van de Verenigde Naties (VN) over het gros van de wereld worden uitgerold. Het WEF, de VN en de World Health Organization (onderdeel van de VN) kunnen daarmee allen aangemerkt worden als communistische organisaties. Tedros Adhanom Ghebreyesus, het hoofd van de WHO is zogenaamd lid van de ‘Tigray People’s Liberation Front’ (TPLF) in Ethiopië. Een revolutionaire communistische partij die werd aangemerkt als terroristische organisatie. De grote invloed die China binnen de WHO lijkt te hebben, doet vele wenkbrauwen fronsen. 

Communisten lijken dus flink op weg om het vrije Westen teniet te doen en daarmee de gehele wereldbevolking mogelijk voorgoed van hun zicht op vrijheid te beroven. Maar is dit wel de weg die de wereldbevolking zelf uit wil? Ook de Westerse mens werd levenslang voorgehouden met allerlei inzamelacties voor ontwikkelingslanden een vrijere wereld te creëeren voor iedereen. Een doel dat velen nog steeds voor ogen hebben. Wordt het dan ook niet hoogtijd om een halt toe te roepen aan deze al decennialang durende communistische coup die haar hoogtepunt begint te naderen?

Communisme binnen Nederlandse politiek

Teruggaand in de tijd lijken de huidige politieke partijen SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Bij1, Denk, Partij voor de Dieren, D66, CDA en VVD in meer of mindere mate het communisme aan te hangen. Waarbij Denk veelal niet meestemt in de lijn van deze partijen ten aanzien van het coronabeleid en ChristenUnie daarentegen wel. Politieke partijen die veelal ook de burgemeesterposten in Nederland bezetten. Er lijken zoveel van die communistische lui in Nederland rond te lopen dat je je kan afvragen of de verantwoordelijken voor de Holocaust na de Tweede Wereldoorlog wel allen berecht zijn of gewoonweg opnieuw neergezet op andere invloedrijke posities binnen gezaghebbende organisaties en instituten.

In 2017 verscheen een onderzoeksrapport over criminele beïnvloeding binnen het lokaal bestuur. Opmerkelijk dat er nooit onderzoek volgde van dergelijke beïnvloeding op provinciaal noch rijksniveau. Het is ondenkbaar dat dergelijke praktijken alleen op lokaal niveau zouden spelen.

Verrijking versus vrijheidsbeperking

Deze figuren zitten nu hun beoogde communistische staat te spekken door zichzelf, hun vriendjes en co te verrijken over de vele ruggen van MKB en belastingbetalers met behulp van pseudo-medische onwetenschappelijke mondkapjes-, coronatest-, ‘groen’ coronapaspoort- en vaccinatiebusiness. Waarbij het er nu al sterk op lijkt dat uw bewegingsvrijheid wel eens flink aan banden gelegd gaat worden met behulp van dat ‘groene’ coronapaspoort in naam van onwetenschappelijke klimaatclaims op basis van onjuiste modellering, waarvoor we al vele malen zogenaamd een ‘onomkeerbare’ situatie hadden bereikt: 2007, 2009, 2014, 2018,  2019, 2020… Deze angstzaaierij lijkt wel heel sterk op het jaarlijkse beddentekort in ziekenhuizen als het griepseizoen weer aanbreekt, terwijl de Nederlandse overheid vele ziekenhuisbedden ondanks de toenemende vergrijzing heeft wegbezuinigd. Sinds de intrede van de coronacrisis lijkt echter niemand meer een ‘actieve herinnering’ te hebben aan dat jaarlijkse beddentekort tijdens het griepseizoen, omdat de structurele zorgcapaciteit daar gewoonweg niet op berekend is.

Geldroof

Dit alles gaat niet om gezondheid, milieu noch klimaat, maar gewoon om ‘ordinaire macht’ van een minderheid over een meerderheid! Al meer dan een jaar vindt de grootste geldroof plaats die de mensheid ooit gekend heeft. MKB en wij als belastingbetalers worden bestolen waar we bijstaan van alles waarvoor we al jaar en dag werken en dat we eerlijk verdiend hebben. De geldroof die in 1999 werd gepleegd door Sean Connery en Catherine Zeta-Jones in de film ‘Entrapment’, waarbij de wolkenkrabber Petronas Towers in Kuala Lumpur als decor diende, is er niets bij. Alsof door het digitaliseren van geld, waardoor het niet meer tastbaar is, ook mensen daarmee ontdaan zijn van het besef dat ze beroofd worden. Het verklaart waarom niemand in opstand komt tegen het feit dat regeringen het mogelijk maken om legitiem het spaargeld te stelen van mensen door negatieve rente op betaal- en spaarrekening. Het verklaart waarom niemand ageert tegen het feit dat er nu al van bovenaf wordt aangestuurd op de afschaffing van contant geld, zodat zometeen iedereen in de wereld niets anders meer kan dan het accepteren van negatieve rentes. Hoe hoog zal die negatieve rente oplopen? Vele mensen zullen bij voorbaat al bagatelliseren dat dat vast wel mee zal vallen, maar hoe en wanneer hebben regeringen hiervoor garanties afgegeven? We worden al jaren bestolen doordat de rente die we ontvangen op spaargeld lager is dan de inflatie. We worden kaal geplukt, dat is een feit! Het is en blijft ordinaire diefstal ookal zijn banken en overheden de daders. Dat maakt het juist nog vele malen crimineler, maar we reageren juist tegenovergesteld en normaliseren het door het recht te praten. Wanneer ga je er tegen ageren? Wanneer kom je op voor je rechten? Waar Entrapment nog leuk was om naar te kijken, is negatieve rente en zo dadelijk alleen digitaal geld een ‘weerzinwekkende valstrik’, dat alleen jij en 8 miljard andere mensen een halt kan toeroepen. De Nederlandse overheid gaat het in ieder geval niet voor je doen, die heeft lang geleden al besloten dit onrecht wettelijk te faciliteren. 

Kamers faciliteren machtsmisbruik

De Kamers zijn een onderdeel van het probleem. Hoewel ze de macht, juridische instrumenten in handen hebben en de steun van de Nederlandse bevolking om de stekker uit de ‘tijdelijke’ coronawet te trekken en daarmee de demissionaire regering vleugellam te maken, gebeurt het niet. Artikel 103 van de Nederlandse Grondwet stelt dat sprake moet zijn van een uitzonderingstoestand om de coronawet in stand te houden, waarbij voldaan moet worden aan twee voorwaarden. Zo moet onder andere de veiligheid van Nederland in het geding zijn, terwijl iedereen nu ondertussen wel begrijpt dat met een mondiale IFR van 0,15 procent, die vergelijkbaar is met een ordinaire seizoensgriep, dit niet het geval is. De Tweede Kamer legt daarmee dus niet alleen de Grondwet naast zich neer, maar het lijkt er ook op dat ze de looptijd van de coronawet, die op 1 juni 2021 afloopt, ook nog eens onrechtmatig gaat verlengen door in te stemmen met de tijdelijke testbewijzenwet die pas vervalt op 1 juli 2022. Dat betekent als de Tweede Kamer hier in meerderheid mee instemt lak heeft aan haar taak als volksvertegenwoordiger die de Nederlandse bevolking aan haar gemandateerd heeft. Op basis daarvan verdient deze gehele club aan Kamerleden die dit ongrondwettelijke schouwspel instandhouden en deze demissionaire communistische regering nog verder faciliteert, naast de regering eveneens een ‘motie van wantrouwen’ vanuit de bevolking. Je houdt als land geen vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen voor bijna 2,5 jaar in stand, als al langer duidelijk is dat de pandemische grond die daarvoor werd opgevoerd allang niet meer legitiem is. Het land bezwijkt onder een belastingdruk tot 80 procent en overregulering, maar ondertussen sluist Nederland als loopjongen daarnaast nog eens 750 miljard euro van het EU coronaherstelfonds door naar de Italiaanse maffia. Hoeveel bewijs moet er nog komen dat kwaadwillende communisten Nederland op onrechtmatige hebben bezet en zullen resetten tot verwaarloosbare stedelijke megapool in de beoogde communistische wereldstaat?

Big Pharma

Ook via Big Pharma pikken deze communisten een flinke financiële graan mee met vaccins of beter gezegd gentherapie. Hoewel ze zogenaamd contractueel hebben geregeld niet aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor welke vaccinschade dan ook, is het maar de vraag of dat juridisch overeind blijft. Het is namelijk zo dat ze landen geen gentherapie hebben verkocht, maar vaccins en op basis daarvan is er sprake van opzettelijke misleiding. Het opmerkelijke van die gentherapie is ook dat het niet voorkomt dat je ziekt wordt, maar enkel de symptomen onderdrukt waardoor je niet doorhebt dat je ziek bent en daarmee dus ook in alle onwetendheid anderen in dat geval wel daadwerkelijk ziek kunt maken. Daarbij lijkt deze gentherapie dusdanig ontwikkeld dat na injectie het lichaam zelf coronavirus spike eiwitten begint aan te maken. Op basis daarvan wordt mensen wijsgemaakt dat zo het lichaam aangezet wordt tot het zelf produceren van antistoffen. Het is inderdaad te hopen dat zo de beloofde immuniteit wordt opgebouwd. Echter lijkt het erop dat het niet zeker is dat je lichaam ook ophoudt met het aanmaken van deze spike eiwitten. Dat zou betekenen dat dit mogelijk kan leiden tot chronische ontstekingen, alsook dat je een constante ziektebron bent om anderen te besmetten omdat je lichaam is omgebouwd tot coronavirus spike eiwitfabriek. Dit alles zonder symptomen, zodat je met behulp van een spuit in een klap bent getransformeerd tot loslopend gevaar voor zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden. Als deze gentherapie daadwerkelijk zo werkt, kan je zelfs spreken over menselijke lichamen die via injectie zijn omgevormd tot mobiel voor biowapens. Niet vreemd als het klopt dat binnen Big Pharma mensen circuleren die de eugenetica aanhangen, ten behoeve van het verbeteren en/of reduceren van het menselijke ras. 

Volksverlakkerij

Werkenden zijn beroofd van hun pensioengelden, de belastingdruk is al torenhoog en wordt nog meer opgevoerd, de staatsschuld nog groter gemaakt, uw energierekening nog duurder gemaakt om de windmolens van Lubbers te financieren en de datacenters van de Googles van deze wereld. Kinderen worden al vanaf de basisschool gehersenspoeld, met behulp van onder andere Nieuwsbegrip en het Jeugdjournaal, om hen te laten geloven dat corona net zo gevaarlijk is als ebola. Hen wordt voorgelogen dat je je van jongsaf als een ‘meisje’ of ‘jongen’ voelen per definitie abnormaal is en de genderneutraliteit en identiteitspolitiek wordt er gedurende de puberteit verder ingeramd alsof het een lieve lust is. De leugen die al decennia over generaties heen wordt verspreid dat geld vies is en bezit helemaal, wordt er nog verder ingekneed, zodat de jeugd straks helemaal geloofd dat je dolgelukkig wordt zonder bezit. Via ‘Big Brother’ verwante programma’s wordt geïnsinueerd dat privacy slechts aanstelleritis is, terwijl De Mol zelf er waarschijnlijk alles aandoet om te verhullen hoe exorbitant hij parasiteert op deze volksverlakkerij. Die zwarte doos voorgoed je huis uit als reactie daarop, schept een walhalla aan normaliteit.

Je bent slecht, een CO2-spuier, een milieu- en klimaatterrorist en dus moet je schimmels eten in plaats van echt voedsel. We moeten de zon verduisteren (zodat misoogsten zorgen voor honger, dood en verderf) en voor elke hap die je straks in- en uitademt mag je mogelijk CO2-belasting gaan betalen. En als straks de CO2-uitstoot is gereduceerd, maar blijkt dat dat niks doet met de temperatuur op aarde, zullen dan deze sadistische communisten bepalen wie er dood gaat, hoe en wanneer?

Stille meerderheid

Bedenk echter dat de stille meerderheid, nog steeds het grootst in aantal is. Ze is zelfs groeiende en spreekt zich nu (deels) uit. Je hoeft het communisme dat Klaus Schwab aan je probeert te slijten als ‘stakeholder capitalism’ dus niet te accepteren. Het is niet omdat het WEF dit op hun website probeert te verkopen met een mooi, lief plaatje, dat het beoogde systeem deugt en overeenstemt met wat die foto laat uitschijnen. 

Sociaal-maatschappelijke rol

Als je niet zit te wachten op mondiaal communisme, ligt het stoppen hiervan wel degelijk in jouw handen. Wat je vooral niet moet doen is je laten verdelen, geweld gebruiken, je een klassenstrijd laten insturen en al helemaal niet de macht van de overheid verder vergroten. 

Wat je juist wel kan doen is verbinding zoeken met politie en deze steunen, zodat onderling begrip blijft en wordt versterkt en zodat je niet tegen elkaar kan worden uitgespeeld. Wat je eveneens kan doen is het bestuderen van de vrijemarkteconomie en de kennis daarvan overdragen naar kinderen en je omgeving. Eveneens kan je anderen informeren over wat er nu gaande is in de wereld, ookal stuit je daarbij op weerstand. Houd je bij feiten en begin bij zaken die iedereen dagelijks raakt zoals een alsmaar stijgende energierekening, alsmaar meer regels, het casinopensioen, het woningtekort, de exorbitante huizenprijzen en breidt uit naar het nieuws zoals de toeslagenaffaire, het ‘sensibiliseren’ van het door de bevolking geliefde Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt,…

Werk daarnaast samen om strategische en uitvoerende communistische organisaties en personen te identificeren, zodat het mogelijk wordt om deze te ontmantelen en ter verantwoording te roepen voor gepleegde strafrechtelijke feiten. Denk ook na over welke sociaal-maatschappelijke rol jezelf op je zou willen nemen en benoem ook naar elkaar toe wat elkaars kwaliteiten zijn, zodat ook naast dagelijkse beslommeringen je ook de sociaal-maatschappelijke rol gaat vervullen die bij je past. Mogelijk heb je wel politiek talent? Er komen in 2022 gemeenteraadsverkiezingen aan. Zo kan stap voor stap de samenleving weer ontdaan worden van alle ondermijnende invloeden, personen en constructen en gebouwd worden aan een wereld waarin iedereen uiteindelijk wel vrij kan zijn, los van waar hij ook ter wereld geboren is. Als laatste dient de overdracht van dit alles van generatie op generatie ook geborgd te worden om herhaling te voorkomen.

Vrije wereld

Staar je daarbij niet blind op het willen voorkomen van slachtoffers. Onze onverschilligheid heeft het te ver laten komen, om daar waarschijnlijk nog aan te ontkomen. En voor wie denkt dat gewillig overgeven aan communisme zal leiden tot minder slachtoffers zal zeer zeker bedrogen uitkomen, er zullen er juist meer vallen. Kijk bijvoorbeeld naar wat met de Oeigoeren gebeurt in China, maar ook met de eigen Chinese bevolking. Dus recht je rug en ga bouwen aan die vrije wereld voor iedereen die je voor ogen hebt en laat het geweld over aan deze communistische kliek. Zodra ze voor geweld kiezen, zal dat alleen maar tegen hen werken, waardoor nog meer mensen zich sneller bewust zullen worden van welke kwaadaardigheid organisaties en instituten is binnengedrongen. Gerechtigheid staat aan de zijde van de stille meerderheid, die alleen nog de eerste stap dient te zetten… stap voor stap… naar die betere toekomst voor iedereen, zonder enige vorm van onderdrukking.

Over de auteur

ing. Vicki Van Lommel

columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist die onder andere schrijft over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com

Foto: Vicki Van Lommel