Column: Meedogenloos opportunisme

Column: Meedogenloos opportunisme

LONGREAD – Angstcreatie met behulp van een virus en gouvernementele dehumanisatie ten behoeve van de vierde industrialisatie die de mens zonder enige inspraak moet transformeren tot biologische machine.

Een virusinfectie is altijd van tijdelijke aard en gaat na een tijdje weer voorbij. Het is dan ook merkwaardig dat bedrijven en overheden nu bezig zijn met het nieuwe normaal‘: hybride werken. Nog niet zolang geleden gingen werkgevers geheel dwars liggen als je een dagje thuis wilde werken, maar nu dreigt totaal het omgekeerde te gebeuren: ‘bij voorkeur niet op kantoor’. Zo lijken we af te stevenen op een samenleving waarin het ook bij commerciële bedrijven niet meer draait om geld verdienen, maar wordt de gehele Nederlandse beroepsbevolking van circa 9 miljoen mensen veroordeeld tot dagbesteding. Binnenkort nog een universeel basisinkomen en dan is het plaatje compleet. De mens gereduceerd tot waardeloos iets, waarbij het niet meer uitmaakt of je iets relevants doet met je leven. Dat klinkt eerder als een perfect recept om zo meteen met zijn allen psychologen en psychiaters plat te lopen dan dat we er enigszins gelukkig van gaan worden. 

Transhumanisme

Daarbij willen met name de linkse en midden politieke partijen, die al maanden proberen een ondemocratische coalitie van VVD, D66, CDA, PvdA (en GroenLinks) erdoor te drukken, dat je je kind bij voorkeur rechtstreeks vanuit de baarmoeder bij de kinderopvang dumpt, zodat ouders geen kans meer krijgen om enige ‘common sense’ aan kinderen mee te geven. Tenslotte moet de politieke correctheid c.q. dehumanisatie met behulp van wokeness en genderneutraliteit verder doorgang vinden, die zelfs bepaalt hoe je virusvarianten wel en niet mag noemen: alfa, beta, gamma, delta… Is er wel een ‘wereldwijde urgentie’ als je tijd hebt om je bezig te houden met dat soort discussies!? Of gaat dit alles eerder om het beoogde transhumanisme, waarbij we door middel van vaccins en technologie ongevraagd worden getransformeerd tot een soort ‘supermens’. 

Onethische ontwikkeling

Althans dat is wat het World Economic Forum je wil laten geloven, want zodra je menselijk DNA gaat ‘knippen en plakken’, CRISPR genaamd, is de kans vele malen groter dat dit leidt tot grootschalige letterlijke ontmenselijking. Hoe ver staan we genetisch ook weer van het varken af? Laten we naar lieve lust gaan knutselen met wat ons tot mens maakt en onderscheidt van andere diersoorten!? Hoe achterlijk absurd gaat de realiteit waarin we leven nog worden? Het opzettelijk prutsen aan menselijk DNA, zélfs met toestemming, is een daadwerkelijke misdaad tegen de mensheid. Dit is een onethische ontwikkeling die iedereen ter wereld aangaat, maar waarover niet openlijk op grote schaal gediscussieerd wordt, laat staan in vraag gesteld.

Overheidsindoctrinatie

Onder het mom van gelijkheidsdenken mogen ouders hun kind dan over enige tijd nog enkel in bed stoppen en er weer uit halen. Hoe lang voordat mensen geen ouder meer mogen zijn en kinderen worden ontwikkeld in reageerbuizen zoals in het boek ‘Brave New World’ uit 1932? 

Hoe meer ouders kinderopvangtoeslag ontvangen, hoe meer ouders afhankelijk gemaakt worden van de overheid en hoe meer belastingen er nog geheven gaan worden om dit alles te bekostigen. Precies hoe communisten het willen: nog meer overheidsindoctrinatie en -bemoeienis in ruil voor een torenhoge belastingdruk, zodat deze machthebbers de onrechtmatig verkregen gelden kunnen laten vloeien naar hun eigen ‘vriendenclub’ terwijl de rest mag kruipen. De krankzinnigheid in Nederland is compleet! Iedereen kijkt ernaar en degenen die schaapachtig slikken wat de overheid hen inlepelen, haalden gehoorzaam hun prikjes. Vadertje Staat zag dat het goed was. 

Gain of function

Zelfs nu het er sterk op lijkt dat ze in het Wuhan lab uitgebreid zijn aan het kokkerellen geweest ten behoeve van het ‘gevaarlijker’ maken van virussen door ‘gain of function’ en dat uit de hand lijkt te zijn gelopen of ze mogelijk het virus zelfs opzettelijk hebben laten ontsnappen, zijn er nog genoeg mensen die deze onethische praktijken belonen door zich te laten inspuiten met een gentherapeutische substantie waarvan ze niet weten wat de langetermijneffecten zijn. Sterker nog, er kan wel een derde spuit in of laten we een jaarlijkse ‘vaccin’-APK normaliseren!? Dat ondanks haast iedereen ter wereld dagelijks gezond is, maar je tegenwoordig tegen alle wetenschap in moet bewijzen dat je inderdaad gezond bent om recht te hebben op ‘vrijheid’. 

SPARS

Dit alles voor het bestrijden van een ‘kunstmatig’ gecreëerd virus, een op criminele wijze in elkaar geflanste substantie, die nóóit had mogen bestaan! Gedoog en beloon zelfs dit soort praktijken en grote kans dat volgende keer een variant over de wereld rondwaart die de halve wereldbevolking wegvaagt.  Sterker nog, de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health heeft al zo’n scenario, genaamd SPARS, op de plank liggen voor 2025 – 2028. Ze hebben zelfs al een geneesmiddel, het antivirale geneesmiddel Kalocivir en als dat niet werkt prikken ze de wereldbevolking met alle liefde lek. Alles voor ‘we doen het samen’, behalve de winsten opstrijken natuurlijk, want dat doen ze alleen!

Smaad & laster

Maar liever maken ‘factcheckers’ een gerespecteerd viroloog, Nobelprijswinnaar en HIV ontdekker als Luc Montagnier uit voor seniel, terwijl uit een e-mail aan Fauci blijkt dat Montagnier gelijk heeft. Er zitten wel degelijk HIV-deeltjes in het coronavirus. Evenals wordt in dezelfde e-mail aan Fauci het woord ‘biowapen’ aangehaald in relatie tot het virus. Ook gaf Montagnier in een interview aan dat grootschalige vaccinatie juist leidt tot nieuwe varianten. ‘Fasten your seatbelt’, beste mensen, dit lijkt nog maar het begin van de nachtmerrie die over de wereld is uitgestort.

Opmerkelijk is ook elke keer weer dat wetenschappers die zich uitspreken tegen het algemene (overheids)narratief, zij zonder uitzondering weggezet worden als ‘complotdenker’, ‘gestoord’… ookal hebben ze zeer gerenommeerde prijzen gewonnen. Het is echter statistisch onmogelijk dat zonder enige uitzondering al deze mensen in één klap in dezelfde tijd waarin we leven allen tegelijkertijd hun verstand zouden zijn verloren. Dat alleen al beweren als media, overheden, supranationale unies en internationale NGO’s maakt je compleet ongeloofwaardig. Hier is sprake van een mondiale smaad & laster en ‘cancel campagne’ die zijn weerga niet kent. En als op lange termijn blijkt dat deze coronavaccins kankerverwekkend zijn, erfelijk materiaal beschadigen, schadelijk zijn voor het ongeboren kind of mogelijk zelfs op grote schaal dodelijk, dan zullen de oorlogsslachtoffers die gevallen zijn tijdens WOI en WOII daarbij verbleken, omdat wereldwijd voor dit vaccinatiebeleid is gekozen. ‘De vaccins die nu op de markt zijn, zijn eigenlijk onvoldoende getest op ernstige bijwerkingen’, komt naar voren in een interview met Dick Bijl, oud-hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin en nu gespecialiseerd als epidemioloog.

Nederlands vogelgriepvirus

Ook blijkt uit de ‘Fauci mails’ dat Marion Koopmans onderdeel was van de e-mailwisseling, evenals de Nederlandse viroloog Ron Fouchier. Deze hoogleraar virologie aan het Erasmus MC, had destijds van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit NIH (National Institutes of Health) samen met een aantal andere toponderzoekers de opdracht gekregen om uit te zoeken of het relatief onbesmettelijke H5N1-virus zo kan muteren dat het op mensen overdraagbaar werd, valt te lezen in een artikel uit 2011 in het Erasmus Magazine.

Het resultaat van dat onderzoek was dat ze erin slaagden een superdodelijke variant van het vogelgriepvirus te ontwikkelen. Ook blijkt deze viroloog kennis van en ervaring met HIV te hebben. In hoeverre is hij dan ook betrokken bij het feit dat HIV-deeltjes onderdeel werden van Covid-19? Hoe ver gaat zijn betrokkenheid in het ‘gain of function’ Covid-19 onderzoek? En hoe intensief werken onder andere het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) onder leiding van Fauci, het Erasmus MC en Wuhan lab samen in het kader van ‘gain of function’?

Mexicaanse griep

Is het trouwens mogelijk dat ook het Mexicaanse griepvirus kunstmatig gecreëerd werd? In  2009 zegt Fouchier namelijk het volgende over de Mexicaanse griep in Medisch Contact:

“We kennen een aantal pathogeniteitsmarkers voor vogelgriepvirussen, maar die zitten niet in de Mexicaanse griep omdat de RNA-fragmenten hierin afkomstig zijn uit varkens. En naar varkensvirussen is nog veel minder onderzoek gedaan dan naar mensengriep en vogelgriep. Het Mexicaanse virus is een beetje een new kid on the block. Daarbij heeft dit virus genen die oorspronkelijk in verschillende gastheren zaten. Hoe deze combinatie van genen gaat uitpakken, weten we gewoonweg niet.”

Virussegmenten van vier verschillende voorouders spontaan gecombineerd in het Mexicaanse griepvirus!? Dat klinkt wel als een uitzonderlijke jackpot die nader onderzoek vraagt omtrent het ontstaan van deze virale combinatie. Als ook dit virus kunstmatig tot stand is gekomen, kan het niet de bedoeling zijn dat er vijf miljoen euro aan belastinggeld gaat naar de slachtoffers van de vaccinatieschade ten gevolge van het Mexicaanse griepvaccin, maar dat de veroorzakers zelf compleet worden geplukt om de schade te vergoeden, evenals strafrechtelijk worden vervolgd. Geld waarop deze mensen met onder andere narcolepsie trouwens nog steeds zitten te wachten. 

De Mexicaanse griep die destijds ook ten onrechte als pandemie is uitgeroepen, omdat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) net daarvoor de definitie had aangepast. 

Fauci mailclub

Op basis van de Fauci mails lijkt het er tevens op dat Marion Koopmans in 2020 in acht dagen tijd samen met Fauci en ‘collega’s’ uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland een rookgordijn opgooiden om de wereld te laten geloven dat het virus niet uit het Wuhan lab kwam. Viroloog Robert F. Garry, een van de samenzweerders, verklaarde begin 2020 nog met een glad gestreken gezicht dat ‘afkomst uit een lab’ onmogelijk was en onderschreef dit, in samenwerking met andere Fauci e-mailgenoten als Kristian G. Andersen, Andrew Rambaut en Edward C. Holmes met een onderzoek gepubliceerd op 17 maart 2020 in Nature. Nu deze mails naar buiten zijn gekomen, is de wetenschappelijke waarde van dit zogenaamde onderzoek gedaald naar nul. Andersen heeft ondertussen zijn Twitter account verwijderd. En Garry lijkt op basis van de door hem uitgevoerde onderzoeken ook fan van ebola en DNA editing techniek CRISPR. Een dodelijkere pandemie laten ontstaan kan wel eens eenvoudiger zijn dan de publieke opinie denkt.

Jeremy Farrar en Paul Schreier, wiens namen ook in de Fauci mails voorkomen, zijn onderdeel van de Wellcome Trust, een van ’s werelds grootste investeerders in gezondheidsonderzoek, een stichting zoals de Bill & Melinda Gates Foundation, die zich beide schuldig lijken te maken aan belangenverstrengeling door eveneens te investeren in farmabedrijven. 

Marion Koopmans

Ondertussen probeert Marion Koopmans de aandacht af te leiden. Ze postte het artikel “White House defends Fauci amid attacks over newly released emails” op haar tijdlijn op Twitter en schreef daarbij:

““The president and the administration feel that Dr. Fauci has played an incredible role in getting the pandemic under control, being a voice to the public throughout the course of the pandemic,”. Scientists across the globe think so too.

Welke wetenschappers zijn dat dan die dat onderschrijven? Dezelfde die het ‘vleermuis’ rookgordijn verzonnen? Op 14 februari 2021 postte ze: 

“Ok, nieuwe complot theorie: ik was wetenschappelijk adviseur van CDC guangdong dus “ werk voor de chinese overheid”. O, en ook voor europa trouwens. O en ook voor Amerika trouwens,” bij het artikel ‘At least three WHO COVID-19 investigators linked with Chinese-institutions’.

Het lijkt er eerder op dat Marion Koopmans zelf samen met Fauci en vele anderen complottheorieën de wereld instuurt om de wereldbevolking te misleiden en dat het hoog tijd wordt om nader te onderzoeken of en zo ja, hoe ver haar banden reiken met de Chinese Communistische Partij (CCP)?

Rol Nederlandse politiek?

En is er mogelijke betrokkenheid van Nederlandse politici, want ook D66-er Jan Paternotte laat op Twitter weten dat hij tegenwoordig het Wuhan lab als mogelijke bron niet meer uitsluit. 

Hoeveel lijken gaan hierover uit de kast vallen en wie zijn hier allemaal bij betrokken?

Natuurlijk versus kunstmatig

‘Gain of function’ onderzoek (besmettelijker, gevaarlijker en dodelijker maken van virussen) werd in oktober 2014 in de Verenigde Staten verboden. Volgens Dr. Wiesendanger berekenden wetenschappers reeds in 2012 dat er tachtig procent kans is dat binnen 20 jaar door ‘gain of function’ een wereldwijde pandemie zou uitbreken. Géén enkel biotech lab zou honderd procent veilig zijn.

Toch werd dergelijk onderzoek eind 2017 weer herstart onder het mom van:

“Important in helping us identify, understand and develop strategies and effective countermeasures against rapidly evolving pathogens that pose a threat to public health.”

Maar hoe belangrijk is het om dit soort virussen te ontwikkelen ten behoeve van tegenmaatregelen als deze in het beginsel in de natuur nooit ontstaan? Als ‘gain of function’ onderzoek nooit had plaatsgevonden, was er nooit een wereldwijde Covid-19 pandemie geweest. Weliswaar zijn er wel eens andere viruspandemieën die mondiaal uitbreken, maar dodelijke virussen als ebola verspreiden van nature minder makkelijk waardoor dit zich veelal beperkt tot regionale uitbraken. Virussen die makkelijker verspreiden zijn van nature minder dodelijk. Door gain of function onderzoek zijn beide eigenschappen (makkelijkere verspreiding én dodelijker) nu op onnatuurlijke wijze met elkaar gecombineerd. Als dit op termijn leidt tot de mutatie van een levensgevaarlijke variant zullen de verantwoordelijken hiervoor mogelijk schuldig zijn aan de dood van heel veel mensen, om niet te vergeten dat élk overlijden aan Covid-19 nu al regelrecht het gevolg is van onethisch en mogelijk zelfs misdadig handelen, waarvoor deze verantwoordelijken zich strafrechtelijk dienen te verantwoorden. Strafrechtelijk onderzoek lijkt reeds gaande. 

Effectieve virusbestrijding

Voor wie zo bang is om dood te gaan aan een virus, kan beter eisen dat deze verantwoordelijken uit hun functie worden ontheven en een gepaste straf tegemoet zien. Dat is een veel effectievere vorm van virusbestrijding en daarmee weet je ook dat je je zuurverdiende geld waarvoor je levenslang werkt kan houden, in plaats van ook nog eens kaalgeplukt te worden door de Nederlandse overheid ter verrijking van deze lui. 

Politieke geslotenheid

De pseudo-groene en ondemocratische kliek van Nederland schoof elkaar en hun vriendjes nog even wat subsidies en baantjes toe en lachten hun buikje rond. Jeroen Dijsselbloem hief zijn vinger op met de mededeling: “Voorkomen moet worden dat bij de instanties die als de macht worden gezien [zoals ministeries] risicomijdend gedrag ontstaat en de bereidheid om open te zijn over fouten en ervan te leren razendsnel verdwijnt.”

De openheid van de Nederlandse overheid staat dan ook zo vers in het geheugen van mensen gegrift, dat je hun hersenen hoort kraken over de vraag wanneer de politiek in groten getale voor het laatst open en transparant is geweest. Kritiek op deze decadentie en dit ongebreidelde machtsmisbruik kan uiteraard niet getolereerd worden, want hoe fijn is het niet om steeds meer belastingen te heffen om je ‘vriendenclub’ vervolgens te verrijken met subsidies zonder dat daarvoor maar enige zweetdruppel over je voorhoofd hoeft te rollen. Dat deze grootschalige geld- en vermogensoverdracht van arm naar rijk, geen enkele democratische grond heeft, boeit deze mensen niet. Hugo de Jonge roept nog even: “We doen het samen,” om vervolgens een sterk staaltje van ‘onbehoorlijk bestuur’ tentoon te spreiden door ruim 9 miljard euro in rook te laten verdwijnen zonder enige financiële verantwoording en en passant pikte CDA-er Sywert van Lienden ook nog 9 miljoen euro mee. 

Onmenselijk bestuur

Onderwijl bijten de ouders in de toeslagenaffaire met hun kinderen nog steeds op een houtje, leven vele huishoudens in Groningen nog steeds tussen gescheurde muren, wachten de slachtoffers van de schietpartij in Alphen a/d Rijn uit 2011 nog steeds op schadevergoeding, evenals de mensen die narcolepsie kregen door het vaccin tegen Mexicaanse griep. Jonge mensen mogen alvast er rekening mee houden dat ze mogelijk pas over 17 jaar een eigen woning tegemoet zien vanwege lange wachtlijsten en een koopwoning kunnen velen wel op hun buik schrijven door exorbitant stijgende huizenprijzen: You’ll own nothing and be happy!’ Ja, van zo’n toekomstperspectief en ernstig nalatige overheid die Nederland leidt wordt een mens buitengewoon gelukkig!?

Dit wordt helemaal leuk als over enkele jaren blijkt dat velen vaccinatieschade opliepen door het coronavaccin, waardoor een significant deel mogelijk niet meer kan werken. De overheid kan dan wel roepen “we doen het samen”, maar dat draagvlak krimpt op deze wijze wel met rasse schreden. Mensen draaien al jaar en dag op voor de financiële gevolgen van onverantwoordelijk gedrag van anderen. De grens om dat nog langer te accepteren kan wel eens heel snel naderen. 

Frisse politieke wind

En het politiek klimaat om te voorkomen dat een grote hardwerkende groep moet blijven bloeden voor de fouten van een ander, zou dit maal wel eens gecreëerd kunnen gaan worden door de politieke partijen die nu vol hoogmoed de genderneutrale nepgroene woke agenda op ondemocratische en onwetenschappelijke wijze proberen door te drukken.

In de Verenigde Staten is het namelijk zo dat vooral democraten zich laten vaccineren en zijn blanke republikeinen het meest terughoudend. Dat lijkt ook in Nederland het geval te zijn. De politieke partijen die zo idolaat zijn van de gentherapeutische spuit mogen dus heel hard hopen dat deze inderdaad compleet veilig is. Want mocht dat na verloop van jaren niet zo blijken te zijn, dan zijn ze ervan verzekerd dat een nieuwe frisse politieke wind door Nederland zal waaien en dat zij er niet langer onderdeel van zullen zijn. Dan hebben ze hun hand overspeeld en mogen ze op de blaren zitten. Zullen zij vast en zeker ter verantwoording worden geroepen voor alle schade die ze aan de samenleving toe hebben gebracht en zullen ze ook financieel volledig verantwoordelijk worden gesteld, evenals allen die ze hebben verrijkt. De daders zelf mogen dan financieel bloeden voor alle aangerichte schade. Dit parasitaire hoogverraad komt vroeg of laat ten val. 

Over de auteur

ing. Vicki Van Lommel

columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist die onder andere schrijft over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com