‘Premier Rutte, hoe was uw kindertijd?’

‘Premier Rutte, hoe was uw kindertijd?’

COLUMN – Werd u toen ook structureel verteld dat de wereld vergaat?

U kreeg geen mandaat om wie dan ook in Nederland af te blaffen en voor tuig uit te maken en toch doet u dat herhaaldelijk. U kreeg geen mandaat om in de harten van vele volwassenen en kinderen angst te zaaien en toch schroomt u dat niet. U zegt tegen Nederlanders dat ze een bepaalde verantwoordelijkheid hebben, terwijl u nog meer het mandaat kreeg om op verantwoordelijke wijze Nederland te leiden en toch lijkt u steeds vaker en steeds grotere steken te laten vallen. In hoeverre verwacht u nog gerespecteerd te worden als u zelf geen respect toont? U is nooit gevraagd een socioloog te zijn, maar enig empatisch vermogen mag toch wel verwacht worden van iemand die de functie van premier van een land bekleed.

In Nederland gaat het om 55+ of om de 18- tot 34-jarigen. De ouders van jonge kinderen, volwassenen die in het merendeel van de gevallen het beste voor hebben met hun eigen jonge kroost, die geeft u nooit een stem. Terwijl het steeds twijfelachtiger is of u deze jonge kinderen wel kan en wil vertegenwoordigen, gezien het gedrag dat u vertoont alles behalve een voorbeeld voor hen is. Als ze immers televisie zouden kijken, leren ze van u dat je anderen tuig mag noemen en vertellen dat ze hun bek moeten houden. Het gedrag van anderen mag dan nog zo laakbaar zijn, in uw rol dient u zich in ieder geval voor de camera te beheersen. Anderen aanspreken op hun gedrag hoeft nog niet te leiden tot decorumverlies.

Wat ook verwijtbaar is, is dat met het beleid waarvoor u namens de gehele regering de verantwoordelijkheid draagt, u niet alleen de mensenlevens van iedereen in Nederland schaadt op álle vlakken in hun leven, maar ook angst zaait in de harten van jonge kinderen. U berooft hen vroegtijdig van hun onschuld.

Al enige tijd moeten kinderen aanhoren dat de wereld vergaat en we er allemaal aangaan als we nu niets aan klimaatverandering doen. Hoe veilig denk je dat kinderen zich dan nog voelen? En in tegenstelling tot het geschetste rampscenario bewijzen we als mensheid al miljoenen jaren dat we met klimaatverandering kunnen dealen. Hadden we dat namelijk niet gekund, dan waren we allang als soort uitgestorven. Dat we jaarlijks, of het nu veel of weinig regent, te maken hebben met droogte en de overheid telkens klimaatverandering als primaire oorzaak aanwijst is te makkelijk. Sinds het begin van de 21e eeuw is onder andere de bevolking met ruim een miljoen mensen toegenomen, zijn bepaalde boeren kwistig met de aanleg van drainagesystemen aan de slag gegaan en is mensen nog meer smetvrees aangepraat waardoor sommigen bijkans de hele dag onder de douche willen staan. Heeft u daar ooit al een keer het waterbeheerbeleid op aangepast, voordat u het klimaat de schuld geeft? Of wees in ieder geval tenminste eerlijk dat klimaatverandering niet aan alles (primair) ten grondslag ligt.

In het algemeen heeft de overheid steeds vaker te maken met steeds snellere veranderende ontwikkelingen, terwijl het besluitvormingsproces de dag van vandaag eerder nog trager lijkt te gaan dan in de 20e eeuw. Nederland houdt dan ook van polderen, desnoods tot er geen werkend besluit meer uit voortvloeit. Hoe meer instanties meepraten, hoe slapper het aftreksel lijkt te worden en toch slaagt men er ook nog vaak in dat de belanghebbenden die hadden moeten meepraten nooit werden uitgenodigd. Zouden daarom besluiten niet het gewenste effect opleveren?

In 1964 werd een coronavirus ontdekt. Dat betekent dat het al minstens 56 jaar onder ons is. Met name chronisch zieken en ouderen lopen risico om te overlijden, vergelijkbaar als griep en tevens ligt de mortaliteit in de buurt van influenza. We leven dus al ruim een halve eeuw met coronavirussen, zonder dat daarvoor tot begin dit jaar enige lockdown nodig was. Het virus muteert zich, net als influenza dat doet en toch hebben we bij griep nooit een lockdown, ondanks dat het ook gevaarlijk is voor ouderen, chronisch zieken en tevens heftige klachten kan opleveren bij kinderen en 65-minners tot ziekenhuisopname, dood en/of langdurig herstel of blijvende schade aan toe. Dat corona een gevolg is van de wijze waarop we met dieren samenleven, is ook twijfelachtig. Ik nodig u uit naar de film Daens te kijken en dan de vraag te beantwoorden of we dan maar weer op die wijze moeten gaan samenleven met dieren in steden als aan het einde van de 19e eeuw. 

Het valt daarnaast tevens ook niet uit te leggen dat het coronabeleid gestoeld is op de positieve resultaten die rollen uit het toepassen van de PCR-methode. PCR toont immers alleen hooguit genetisch materiaal aan en zegt verder helemaal niets over het materiaal, laat staan of het besmettelijk is. Van Dissel bevestigt dit. Dat er minder vals positieven zouden zijn omdat er alleen getest wordt bij mensen met klachten, is ook een drogreden. Jongeren die bijvoorbeeld massaal tijdens de zomervakantie gingen feesten in het buitenland binnen de 1,5 meter lieten zich terug in Nederland daarna testen om hun onverantwoordelijke gedrag recht te praten en zo zijn er een heleboel voorbeelden van mensen die zonder klachten zich laten testen. Mede een reden waarom het zolang duurt dat je getest kan worden. Zoveel dagen gaan er overheen, dat je je kan afvragen of er daarmee niet voldoende tijd is om een betrouwbaar bloedonderzoek uit te voeren. Veel waarschijnlijker dat u dan wel betrouwbare resultaten krijgt om kwetsbaren te beschermen en gedegen besluiten te nemen die de samenleving op alle vlakken weer vooruit helpen. In plaats van zo meteen een golf van censuur over Nederland uit te rollen omdat iedereen zijn twee coronaprikjes volgens minister Hugo de Jonge moet halen. Met censuur is daarnaast de mythe ook vol te houden dat alleen anti-vaxxers kritische vragen hebben ten aanzien van het coronavaccin. 

We hebben het al zeker ruim een halve eeuw zonder coronavaccins gedaan en aan de griep kan je ook dood gaan. Mensen hebben het recht om te kiezen aan welke risico’s ze willen worden blootgesteld en hoe, zonder dat ze voor asocialen worden uitgemaakt. Allen die roepen dat mensen die kritisch zijn over de coronaregels asocialen zijn, mogen zelf een keer hun eigen asociale gedrag in de spiegel lopen aanschouwen. Aan natuurlijk menselijk gedrag en behoeften is namelijk niks asociaals aan.

Verder heeft uw kabinet het niet zo hoog op met de boeren momenteel. De stikstofuitstoot moet omlaag. Maar u vergeet erbij te vertellen dat ondanks verdere economische ontwikkeling juist de stikstofuitstoot ten opzichte van 1990 enorm is afgenomen

We moeten ook af van onze olie- en gasafhankelijkheid in naam van het klimaat, maar desondanks neemt de toepassing van microplastics in onze kleding en andere producten buitenproportioneel toe en wordt ons voorgelogen dat kleding van bamboe en dennennaalden duurzamer is dan katoen, wol en zijde terwijl je bij die eerste toch echt chemie moet toepassen willen die vezels aan mekaar blijven plakken. 

En met de biodiversiteit gaat het ook zogenaamd bar slecht, terwijl je op het platteland tegenwoordig zo allerlei vogels en wild kan aanschouwen zonder dat je naar enig natuurgebied hoeft te rijden. En hoe kan het met die biodiversiteit zogenaamd zo slecht gaan, terwijl slechts één procent van de biodiversiteit op aarde is onderzocht? En waarom gaat het vooral in gebieden van het Wereld Natuur Fonds zogenaamd slecht met bepaalde populaties? En hoe lukt het om die ongerepte plaatjes natuur in propagandafilms weer te geven naast plaatjes van vervuiling, terwijl het toch overal in de wereld zogenaamd mis is met de natuur? Moeten we dan al die milieuregels in Nederland maar afschaffen, gezien overheden en NGO’s stellen dat het sinds die regels alleen nog maar meer bergafwaarts is gegaan?

Verder mogen kinderen met (een) blanke ouder(s) aanhoren hoe racistisch hun ouders wel niet zijn en ‘privileged’ en daarmee zijzelf ook, ookal maken ze bij het spelen met andere kinderen geen onderscheid op basis van uiterlijkheden. Sterker nog, de kans is best reëel dat deze kinderen zelf allochtonen zijn, ondanks hun blanke huid. 

Meisjes worden van jongsaf ingeprent dat ze gedoemd zijn om onderdrukt te worden op basis van hun geslacht en als ze met een pop willen spelen moeten ze zich afvragen of ze wel normaal zijn. Want ‘gender’uitingen zijn tegenwoordig, hoezeer het overduidelijk is dat deze niet opgedrongen zijn door ouders ‘not done’. En dat geldt uiteraard ook voor jongens. 

De helden in kinderlevens zijn volgens de overheid tegenwoordig mensen die anderen verrot willen schoppen, mensen die anderen per definitie uitmaken voor racist op basis van huidskleur, mensen die al dansend op straat de samenleving willen ontwrichten en mensen die overlopen van slachtofferschap.

En zodra iemand een andere huidskleur heeft, is het een minderjarige vluchteling die asiel mag aanvragen, ook al komt hij uit een veilig land en is het dus gewoon een migrant. Een migrant die mogelijk een gevaar is voor de mensen die reeds in Nederland leven, maar het lijkt alsof de overheid nog nooit gehoord heeft van terroristische motieven. Maar de mensen in Groningen die in gescheurde huizen moeten wonen vanwege aardbevingsschade moeten hun bek houden, zult u wel denken. Die moeten maar genoegen nemen met uw jaarlijkse PR bezoekje.

Hoe was uw kindertijd eigenlijk als ik u vragen mag? Werd u toen ook maniakaal verteld dat de wereld naar de klote gaat, je ouders niet deugen en als je oma knuffelt, je haar de dood injaagt?

U bent niet alleen verantwoordelijk voor een socio-economische crisis in Nederland die zijn weerga niet kent, die u tegen alle logica in stand houdt ondanks uw hele onderbouwing als drijfzand te omschrijven valt. Maar het ergste van al is dat u kinderen hun kindertijd ontneemt, kinderen van hun onschuld berooft evenals hun toekomstdromen en dat niet alleen. Doordat u zowel hen als hun ouders volledig ontkent, geeft u blijk dat u geen bal om ze geeft. Hoezo toekomstige generaties? U bekommert zich niet eens om de huidige. 

Wie als volwassene jonge kinderen op dusdanige wijze beschadigt, is gewoon af!

Over de auteur

Deze column is geschreven door ing. Vicki Van Lommel. Van Lommel is columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist en schrijft onder andere over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com.

Foto: Vicki Van Lommel