Column: ‘Sterfte in 2021 tot nu toe vergelijkbaar met 2020’

Column: ‘Sterfte in 2021 tot nu toe vergelijkbaar met 2020’

COLUMN – In plaats van de voedingsindustrie en BigPharma te faciliteren als Nederlandse overheid, zou ze beter de bevolking faciliteren en informeren om gezondere keuzes te maken.

In de eerste 39 weken van 2021 zijn in Nederland in totaal 121.003 mensen overleden volgens CBS-cijfers. In die periode overleden er, in het jaar 2020, het jaar waarin een wereldwijde coronapandemie werd afgekondigd 121.098 mensen. In die periode overleden er 432 mensen meer in 2021 dan 2020 in de groep van 0 tot 65-jarigen. Er overleden tot nu toe dit jaar 1.617 65 tot 80 jarigen meer dan in 2020. Er overleden tot week 40 2.144 80-plussers minder dit jaar. Een significante sterfte afname is dus tot nu toe niet waarneembaar, terwijl sinds 6 januari 2021 mensen tegen corona worden gevaccineerd. 

Waarom blijft de sterfte tot nu toe in 2021 vergelijkbaar hoog met 2020? 

Vergrijzing

Is het omdat de bevolking sterk is vergrijsd en vaccins niet helpen tegen sterfte door ouderdom? Rekening houdend met de vergrijzing, waarbij de jongste babyboomers in 2020 65 jaar werden en langdurige ondersterfte in de periode 2004 tot 2014, valt sterk te betwisten of in 2020 wel sprake was van oversterfte of dit simpelweg in het licht van vergrijzing helemaal niet opmerkelijk is. De sterfte onder 80-plussers is weliswaar dit jaar tot nu toe lager dan vorig jaar, maar nog steeds hoger dan de zes jaren daarvoor. 

Ongezonder

Is het omdat mensen van nu gemiddeld ongezonder zijn dan de generatie die begin 20ste eeuw werd geboren? Immers er stierven meer mensen onder de 80 jaar in 2021 dan het jaar daarvoor. In de periode 2014 tot heden zijn er meer weken in het jaar die voor deze groep de sterfte van een jaar eerder overtreffen. Wereldwijd hebben 2 miljard (circa 25 procent van de wereldbevolking) mensen overgewicht! In Nederland heeft 35 procent van de volwassenen matig overgewicht en 15 procent ernstig overgewicht en dan laten we het groeiende aantal kinderen met overgewicht nog buiten beschouwing. Overgewicht gaat met regelmaat gepaard met een (meervoudig) chronisch ziektebeeld.

Of komt het door vergrijzing én een toegenomen ongezonde levensstijl voor vele mensen?

Voedingsindustrie

De 100-jarigen van nu hadden in hun kindertijd nog te maken met natuurlijke selectie, waardoor kindersterfte normaal was. Die generatie heeft vele jaren geleefd in een tijd waarin zeer bewerkte ‘voeding’, beter gezegd ondefinieerbare vulling, geheel niet bestond. De opkomst van ‘ultra processed foods’ is hooguit 40 jaar geleden. Terwijl moeder het huishouden deed, ging vader werken. Er bestond geen gejaag en daardoor was de garantie dat wat er op tafel stond gezond was veel groter. Met al het ‘sjoemel’voedsel dat de markt ondertussen overspoelt, waarbij het zo is samengesteld dat je smaakpapillen optimaal worden getriggerd om meer te eten dan wat goed voor je is, zijn vooral de winstmarges van de voedingsindustrie erop vooruit gegaan. Er wordt zo mee gesjoemeld tegenwoordig dat je als individu een studie voedingskunde moet doen om je ervan te vergewissen of je nog wel gezond eet. En ook de wereldwijde patentering van gewassen bedreigt onder andere de voedingswaarde van voedsel, de wereldwijde biodiversiteit, de bestaanszekerheid van boeren en betaalbaarheid van voedsel. Ook in onder andere de Verenigde Staten, België en India willen ze bijvoorbeeld boeren wegsaneren.

Verdelingsvraagstuk

Het merendeel van de groenten en fruit smaakt tegenwoordig nergens naar. Alles moet snel groeien en wordt te vroeg geoogst. De smaak is weg en daarmee kan je je ook afvragen of hier nog wel de noodzakelijke micronutriënten in zitten die we allen nodig hebben om gezond te blijven. En het ergste van al, het gaat er niet beter op worden in de nabije toekomst want de voedingsindustrie wil boeren vervangen door torenhoge voedselflats waardoor voedsel tijdens het groeiproces niet eens meer een straaltje daglicht zal zien. Klimaat en milieu worden misbruikt om een parasitaire voedingsindustrie te rechtvaardigen, terwijl er genoeg voeding wereldwijd is voor 10 miljard mensen en het dus vooral een verdelingsvraagstuk is. Een vraagstuk dat al minstens circa 10 jaar bekend is, maar het blijkbaar belangrijker door overheden wordt gevonden om het grote geld te faciliteren, dan het juiste te doen. Daarmee kan je je afvragen of het merendeel van de Nederlandse bevolking tegenwoordig niet obese ondervoed is en we daarom te maken hebben met een alsmaar groeiende hoeveelheid welvaartsziekten en daarmee ook alsmaar kwetsbaarder worden voor ziekte ten gevolge van blootstelling aan (corona)virussen?

Volksgezondheid niet op nummer 1

Kweekvlees, vleesvervangers, vegetarische hapjes… niet de volksgezondheid staat op nummer 1. Overheden wereldwijd geven de ongezonde voedingsindustrie juist ruim baan. Boeren moeten weggesaneerd, zodat de Unilevers en Avebe’s van deze wereld in samenwerking met de Impossible Foods en Beyond Meats, gesponsord door Bill Gates, de voedselketen verder kunnen vernietigen ten gunste van de winstmarges. Want als je uit 1 aardappel, meerdere ‘burgers’ kan maken, is dat financieel natuurlijk heel lucratief. 

Ultrabewerkt

Plantaardige rommel die ultrabewerkt moet worden om mensen wereldwijd te misleiden dat dit net zo voedzaam is als vlees en vis, wordt mensen met dure marketingcampagnes en talkshows door de strot gedrukt onder het mom van ‘klimaat’ en ‘diervriendelijkheid’. De mens die zo gigantisch vervreemd is van zijn natuurlijke aard en wat onder natuur verstaan dient te worden, dat de hele mensheid chronisch ziek is en, als we zo doorgaan, uiteindelijk wordt weggevaagd. Het menselijk lichaam heeft alle macronutriënten nodig om gezond te blijven. Door plantaardig ‘vlees’ te eten, verhoog je de consumptie van eiwitten en koolhydraten nog meer en creëer je een tekort aan opname van essentiële vetten in het lichaam alsook een tekort van noodzakelijke micronutriënten die in dierlijk voedsel zitten. En wie gelooft dat kweekvlees net zo voedzaam is als gewoon vlees, naait zichzelf een oor aan. 

Essentiële dierlijke producten

Dat mensen planteneters zouden kunnen zijn in plaats van alleseters is vooral een grote leugenachtige marketingstunt. Mensen die geen of zeer weinig dierlijke producten eten, wordt geadviseerd om B12 voedingssupplementen tot zich te nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen. Belgische onderzoekers van de Universiteit van Gent hebben nu ook geconstateerd dat een te laag gehalte aan selenium en zink, micronutriënten die in vlees en vis voorkomen, een risicofactor is voor ernstige Covid en zelfs overlijden daaraan.

Natuurwetten

Het maakt mensen ook niet geloofwaardiger als ze het vegetarisme en veganisme prediken, maar vervolgens hun winkelwagen wel vol laden met vleesvervangers!? Het maakt je ook niet overtuigend als je dit wil opdringen aan anderen in naam van natuur en klimaat, terwijl je daarmee juist de natuurwetten aan de kant zet. Er zijn juist alleseters zoals de mens, vleeseters en planteneters op de wereld om de natuur op aarde in evenwicht te houden. Zo zijn er ook verschillende planten. Juist met alle planten en dieren samen behouden we het natuurlijke evenwicht. Dat de mens in naam van winstbejag natuurwetten overtreedt, wil daarmee nog niet zeggen dat je dan alles dat natuurlijk is maar moet vernietigen en daarmee dus ook de consumptie van vlees. Mensen zouden juist de verschillen tussen elkaar, ook in wel of geen vlees eten moeten koesteren, want juist de variatie kan bijdragen aan het natuurlijke evenwicht. En juist die verschillen als mensheid behouden, vergroot op lange termijn de kans dat er een aantal mensen in het licht van het voortbestaan van de soort de juiste keuze maken, zodat de mensheid overleeft.

Samen voor een gezonde toekomst

We moeten stoppen met ruimte geven aan fake duurzame business modellen door mensen die zich profileren als nep filantropen en goeroes. Het is zaak dat we op individueel niveau verantwoordelijkheid gaan nemen voor onze eigen gezondheid. Dat doe je niet met een prikje en door mensen uit te sluiten met een coronapas op basis van drogredenen. Alsof iedereen elke dag in het café of in de bioscoop zit, musea of evenementen bezoekt en je daarmee een gigantisch besmettingsrisico wegneemt door uitsluiting!? Maar met de coronapas staan nu wel elke dag vele mensen op met de realiteit dat ze deels uit de samenleving zijn gezet. Er zijn meer mensen dan we denken die om medische redenen zich niet kunnen laten vaccineren. In plaats van ze uit te sluiten, kunnen we beter samen de schouders eronder zetten en zorgen dat onze samenleving en de voeding die we tot ons nemen weer gezonder wordt en betaalbaar voor iedereen, zodat iedereen gezondheidswinst ervaart en kinderen een gezonde toekomst tegemoet kunnen zien. 

Onwerkbaar & onbetaalbaar

En ook vanuit financieel oogpunt blijft dit parasitisme door multinationals mogelijk gemaakt door de overheid niet lang meer een haalbare kaart: op dit moment houden slechts 9 miljoen mensen een land van meer dan 17,5 miljoen mensen in de benen en dit zal, naast vergrijzing, indien er niet snel wat verandert met rasse schreden minder worden door nog meer chronisch zieken. Wie gaat dit bekostigen en wie de benodigde zorg verlenen? Huisartsen krijgen hun bezetting nu al niet rond. En nog een of enkele boosters na twee coronaprikjes, gaat allen voor BigPharma een winstgevend verschil maken met mogelijk onverantwoorde gezondheidsrisico’s voor de populatie in de toekomst in de vorm van chronische bijwerkingen, gezien de sterftecijfers nog steeds vergelijkbaar hoog zijn zoals in 2020. 

CO2-budget is emo-waanzin

Een CO2-budget voor vliegreizen, autorijden, vlees eten en energieverbruik, met uitzondering van vliegreizen allemaal primaire of bijdragend aan primaire levensbehoeften. Dit als overheid nastreven is misplaatste emo-waanzin. Wie houdt dan straks nog het land draaiende, terwijl je als overheid de economie zo hebt ingericht dat mensen veelal een auto nodig hebben om op het werk te komen? Denk daar nog maar eens heel goed over na, evenals hoe lang je de bevolking nog wil ondervoeden en vergiftigen, tot de dood aan toe. 

Over de auteur

ing. Vicki Van Lommel

columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist die onder andere schrijft over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com

Foto: Vicki Van Lommel