Column: © Groningen rocks!

Column: © Groningen rocks!

COLUMN – Groningers weten het allerbest hoe ze hún land tot een succes maken.

Groningers mogen best wat trotser op zichzelf zijn. De stad Groningen zelf is ten aanzien van andere steden in de wereld enigszins een kneuterig provinciaal stadje met weliswaar vele studenten die aan de hogeschool of universiteit studeren. Daarentegen is het Groningse platteland machtig mooi door rauwheid. Groningers wonen in een prachtige provincie gekenmerkt door de weidsheid van akker- en weilanden. Met regelmaat kan men zich daardoor laven aan indrukwekkende dreigende wolkenluchten of verwonderen door wolken spreeuwen, kolonies zilverreigers, kievieten, lepelaars, brandganzen, scholeksters, buizerds, torenvalken, (jonge) zwanen, fazanten, boerenzwaluwen, mezen, mussen, hazen, een ree hier en daar… In het voorjaar kleuren velden geel door koolzaad, in de zomer goudkleurig door graan en zodra het gure weer haar intrede jaarlijks doet is het hard duwen op de fietspedalen. Een provincie waar er nog boeren zijn die hun koeien buiten laten lopen. Tijdens de bietencampagne hoor je ook in de nacht en vroeg in de ochtend de bieten vallen in de lege laadbakken van vrachtwagens die vervolgens de gehele provincie doorkruisen richting Hoogkerk. Wie het waagt te tuinieren op de zeeklei na een fikse regenbui, kan de kluiten klei van zijn laarzen afbikken, en na een week droogte scheurt het bodemoppervlak open. 

Groningen rocks! Niet alleen beeft Groningen door aardbevingen, maar er ligt ook zoveel potentieel verborgen om zelf door Groningers ontgonnen te worden. 

Het is wreed hoe de overheid Groningers met de grootste aardbevingsschades afwimpelt. Het is crimineel hoe ze bedrogen worden door een zogenaamd Instituut Mijnbouwschade Groningen, terwijl de NAM nog steeds stuurt. Het is mensonterend hoe Groningers hun gezondheid te lijden heeft onder alle stress en hoe hun samenleving verder ontwricht wordt door een overheid die tweespalt zaait. Alsof de aardgasbaten opstrijken voor de overheid niet voldoende was en de schade daaropvolgend niet ellendig genoeg. En dus ook jonge generaties koste wat het kost moeten toezien hoe onbetrouwbaar de overheid is. 

Maar ‘Groningen rocks’ ook op volledig tegengestelde wijze. Want niemand kent Groningen beter dan de Groningers zelf die er al decennia wonen. Er zit zoveel potentieel in Groningers zelf, dat het tijd wordt dat ze op zichzelf vertrouwen. Niet die 75 jaar van PvdA-overheersing heeft een zekere vorm van welvaart gebracht. Met welke partij aan de macht ook, was dat er hoe dan ook gekomen, omdat na de oorlog er zoveel lag om opgebouwd te worden, zodat de economie alleen maar groeien kon. Dat is nu anders.

Het achterland van de provincie staat de laatste decennia stil en de leefbaarheid wordt zelfs ontmanteld. Wegen scheuren open en zijn na twee jaar nog niet hersteld, openbaar vervoer ontbreekt op vele plekken, evenals kwalitatief onderwijs, zorg en werk. Jonge huisartsen blijven veelal niet voor lang in het gebied en evenals zijn tandartsen niet altijd even gemakkelijk te vinden. 

De kosten op jeugdzorg, wmo en welzijn lopen bepaalde Groningse gemeenten de spuigaten uit. Er wordt gedweild met de kraan open, maar telkens ontbreekt een economisch perspectief.

Hoewel Gert-Jan Segers van de ChristenUnie nu ‘honderden miljoenen wil voor Noord-Nederland’, kan je je afvragen of Groningers zelf niet beter kunnen bepalen wat Groningen economisch op de kaart kan zetten, zodat aan een groot deel van de sociale problematiek waar nu een deel van de bevolking, soms al generatie op generatie, in verdrinkt eindelijk eens een einde komt. Want zitten Groningers er wel op te wachten dat heel de provincie verandert in een windmolenpark zoals bij Delfzijl en de Eemshaven of landbouwgrond verdwijnt onder immense zonnepanelen? Wat blijft er dan nog over van het open landschap dat Groningen juist zo sterk maakt? Hebben Groningers niet meer aan een generaal aardbevingspardon, dat huizen garandeert die weer gezond en veilig zijn, zodat Groningers weer ruimte in hun hoofd krijgen om zelf plannen te maken hoe ze Groningen toekomstbestendig willen maken?

De ideeën die Segers oppert zijn ook niet nieuw, ook zonder hem zullen deze gerealiseerd worden als het aan de provincie Groningen ligt. Alleen is het de vraag of wat het provinciehuis te bieden heeft, wel hetgeen is waarop Groningers zitten te wachten?

Wat hebben Groningers aan windmolenparken en zonnepanelen als ze afhankelijk zijn van dunbezaaid openbaar vervoer waarvoor je eerst minimaal een fiets nodig hebt, wil je gebruik maken van de weinig kwalitatieve voorzieningen op het gebied van onderwijs, zorg en werk die voornamelijk in de stad Groningen zijn gesitueerd? Waarom wordt er niet meer geïnvesteerd in een uitgebreider netwerk van betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer? Waarom worden middelbare scholieren niet gefaciliteerd om gratis te reizen naar school, zodat scholieren met potentie op het platteland evenveel kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen? Of investeer in kansen ook in hun woonomgeving? Waarom blijven bestuurders in Groningen kijken naar verbinding met de randstad, terwijl deze al telkenmale heeft bewezen een onbetrouwbare partner te zijn? Waarom wordt er niet volop ingezet op een grensoverschrijdende economie met Duitsland en verdere economische verbinding gezocht met de landen daaraan sluitend? Waarom wordt er niet meer gebouwd met het oog op wat jongere generaties willen? Waarom wordt vernieuwend ondernemerschap en innovatie ‘aan huis’ niet meer gestimuleerd? Waarom moeten er mensen in Groningen wonen in slechts één kamer die nog overeind staat?

Groningers zijn rustig van aard, direct en nuchter. Ze hebben niet zoveel met luchtfietserij en mogelijk is dat wel de juiste voedingsbodem voor succes. Tijd om duidelijk te maken wat ze wel en niet willen en er zelf ook voor te gaan: “Kop d’r veur, Groningen rocks!”

Wil je me nog mailen naar aanleiding van mijn vorige artikel ‘De Nederlandse overheid heeft Groningers genoeg leed aangedaan’. Dat kan op: groningenrocks@freepeoplemedia.com

Over de auteur

Deze column is geschreven door ing. Vicki Van Lommel. Van Lommel is columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist en schrijft onder andere over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com.

Foto: Vicki Van Lommel