Column: Onvrijheid voor onbepaalde tijd

Column: Onvrijheid voor onbepaalde tijd

LONGREAD – Genoeg virussen mondiaal in omloop om als Nederlandse overheid 17 miljoen mensen voor eeuwig van hun vrijheid te beroven, tot de dood erop volgt.

Op 18 juni 2021 maakte het Nivel, Stichting Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, melding over een onderzoek op basis waarvan wordt geconcludeerd dat de kans op een RS-virusuitbraak reëel is ten gevolge van de remmende effecten van de coronamaatregelen op virusverspreiding. 

Virusrisico vrijheidsbeperkende maatregelen

Dit zal leiden tot een RS-virusepidemie waarvan de omvang groter is, omdat meer kinderen (gelijktijdig) vatbaar zijn voor een RS-virusinfectie: “Normaal gesproken heeft 60-70% van de kinderen onder de 1 jaar en bijna alle kinderen onder de 2 jaar een RS-virusinfectie doorgemaakt. Doordat er weinig RS-virus was het afgelopen jaar is de groep jonge kinderen zonder immuniteit tegen het RS-virus gegroeid en zal de omvang van de RS-virusepidemie groter zijn.” 

Een week later meldt het RIVM dat er sprake is van een RS-virusepidemie: het aantal meldingen twee weken achter elkaar is 21 of hoger. Een vergelijkbaar beeld is terug te zien in Frankrijk, België, Spanje, IJsland, Australië, Japan en het zuiden van de Verenigde Staten.

De verschijnselen van het RS-virus lijken op die van een verkoudheid en kunnen bij baby’s en peuters grote benauwdheid veroorzaken door een ontsteking van de kleine luchtwegen of een longontsteking. In Nederland komt sterfte ten gevolge van dit virus tot nu toe nauwelijks voor, al komen kinderen soms wel in het ziekenhuis terecht en ook ouderen met een zwakke gezondheid zijn er vatbaar voor.

Het lijkt er dus op dat vrijheidsbeperkende maatregelen zoals schoolsluiting, thuiswerken, lockdowns niet beschermen tegen virussen, maar het moment van besmetting hooguit uitstellen en mogelijk het risico op ernstige complicaties juist vergroot, omdat door de maatregelen de natuurlijke weerstand afneemt: ook het menselijke immuunsysteem moet met regelmaat getriggerd worden om ‘fit for purpose’ te blijven. 

Groepsimmuniteit

Echter blijkt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet zoveel met natuurlijke weerstandsopbouw te hebben, want in 2020 wijzigde ze de definitie voor groepsimmuniteit waardoor de enige optie waarop zij aanstuurt om groepsimmuniteit te verkrijgen, vaccinatie is, op basis van de drogreden dat er anders teveel zieken en doden zouden vallen:

“’Herd immunity’, also known as ‘population immunity’, is the indirect protection from an infectious disease that happens when a population is immune either through vaccination or immunity developed through previous infection. WHO supports achieving ‘herd immunity’ through vaccination, not by allowing a disease to spread through any segment of the population, as this would result in unnecessary cases and deaths.”

Onvrijheid voor onbepaalde tijd

Aan degenen die dit WHO sprookje geloven, dat immuniteit het best uit een spuit komt, mogen alvast hun mouwen 24/7 op 365 dagen opstropen en een bunker gaan bouwen met grote provisieopslagen voor een structureel leven in opsluiting. Want als we Pfizer mogen geloven kan alleen al een verkoudheid worden veroorzaakt door maar liefst 200 verschillende virussen. 

Gezien vrijheidsbeperkende maatregelen zorgen voor afname van de natuurlijke weerstand, lopen hoe langer deze maatregelen worden toegepast, steeds meer mensen de kans op ernstige complicaties met mogelijk zelfs de dood tot gevolg, zelfs van een simpele verkoudheid. Zo kunnen we straks alleen nog maar naar buiten als we ál onze prikjes hebben gehad… en er zijn nog heel veel wachtenden voor u voor spuit 50… 85… 195… 500… Hoeveel virussen zijn er eigenlijk op de wereld!? Spuit ‘zoveel’ halen mensen naar grote waarschijnlijkheid niet eens omdat ze halverwege al zijn komen te overlijden aan de ‘toevoegingen’ die in vaccins zitten om de werking te optimaliseren. Tenminste in traditionele vaccins zoals we die kennen vanuit het Rijksvaccinatieprogramma, want wat de huidige coronavaccins doen op de lange termijn weet niemand.

Contraproductieve maatregelen

Deze 200 en vele andere virussen loop je in de herfst en winter sneller op, omdat je in die periode meer binnen en dicht op elkaar zit en zo makkelijker virussen op elkaar overbrengt. Oftewel Hugo de Jonge voerde maatregelen door zoals lockdowns, thuiswerken en avondklok die juist contraproductief werken en nadelig zijn voor de (volks)gezondheid, omdat binnen het risico op besmetting gewoonweg groter is. Je verzwakt daarmee als Nederlandse overheid niet alleen 17 miljoen mensen door ze in binnenruimtes te isoleren, maar verhoogt daarmee ook het virale risico. Vervolgens worden mensen daarnaast gedwongen zich te laten testen met een PCR test die niet ontworpen is voor diagnostiek en mogelijk aanslaat op alle rondwarende coronavirussen, terwijl coronavirussen wijdverbreid zijn. Klinkt als de E. colibacterie die ook bij alle mensen en warmbloedige dieren in de darmflora leeft, maar onder normale omstandigheden geen ziekte veroorzaakt. Tenslotte werden coronavirussen reeds in de jaren ’60 van vorige eeuw aangetroffen en al die tijd hebben we het als mensheid zonder vaccin toch overleefd. Wij zijn als wereldbevolking zelfs gegroeid van ruim 2,5 miljard toen tot nu bijna 8 miljard mensen. Dergelijk mirakel zou wereldnieuws moeten zijn en alle media zouden erover moeten berichten!?

Griep

Jan Kluytmans, arts-microbioloog verbonden aan het Amphia Ziekenhuis in Breda en tevens OMT-lid zegt in 2016 over griep tegen het Algemeen Dagblad: “Vanaf je zestigste heb je meer kans op ernstige complicaties, zoals blijvende schade of zelfs overlijden, en vanaf je zeventigste neemt dat nog meer toe.”

“Wij zien elk jaar mensen op de intensive care belanden met ernstige complicaties als gevolg van griep, zoals een ernstige longontsteking, en ik zie ieder jaar een paar mensen die daaraan overlijden. We hebben in het ziekenhuis net een vergadering achter de rug over de aankomende griepgolf. Die legt altijd een behoorlijke druk op de beddencapaciteit, omdat er serieuze aantallen extra zieken binnenkomen met griep.”

Tevens stelt Kluytmans dat ook jonge mensen kunnen overlijden aan griep: “Ik heb van vorig jaar nog twee jongeren op m’n netvlies staan die zijn overleden aan de gevolgen van griep, waaronder een zwangere vrouw. Zo’n griep loopt dan volledig uit de hand.”

Ondanks de risico’s voor jong en oud van de griep, tot de dood aan toe, wordt het griepvaccin enkel op vrijwillige basis aan risicogroepen aangeboden. 

Pfizer zegt onder andere het volgende over griep: “Maar vooral ouderen, mensen die chronisch of ernstig ziek zijn en mensen met een verlaagde weerstand kunnen erg ziek worden van griep. De meest voorkomende complicaties van griep zijn bronchitis en longontsteking. In zeldzame gevallen kan een longontsteking samengaan met een schimmelinfectie. Dit kan ernstige gevolgen hebben. 

Jaarlijks belanden er ongeveer 600 mensen met ernstige griep en de invasieve schimmelinfectie Aspergillose op de intensive care. Dit overkomt niet alleen mensen met een zwakke gezondheid of ouderen. Ook jonge mensen kunnen op deze manier ernstig ziek worden en op de IC belanden. De schimmelinfectie dringt dan diep de longen in en kan zich ook verspreiden naar andere organen en daar grote schade veroorzaken. Tijdige diagnose en behandeling van zo’n invasieve schimmelinfectie is belangrijk om blijvende schade of in het ernstigste geval overlijden te voorkomen.”

En in haar artikel ‘Vaccinaties van wieg tot aan het graf’ stelt Pfizer tevens: “In 2009 kregen wereldwijd 90 miljoen kinderen griep. Jaarlijks overlijden honderden Nederlanders aan griep, vooral ouderen met een broze gezondheid. Griep kan ook gevaarlijk zijn voor kleine kinderen, omdat het bijvoorbeeld kan leiden tot longontsteking.” Niet alleen COVID-19 kan dus langdurig herstel (en blijvende schade) inhouden, maar ook griep.

Griepprik 

In 2006 publiceert de Cochrane Collaboration, een onafhankelijke organisatie waarbij wetenschappers van over de hele wereld zijn aangesloten, een vernietigend artikel over de effectiviteit van het griepvaccin. Ze hielden alle onderzoeken tegen het licht en kwamen tot de slotsom dat er helemaal geen bewijs is dat de griepprik doet waarvoor die is bedoeld, namelijk longontsteking en sterfte voorkomen.

Hoogleraar innovatie en medische biotechnologie H. Schellekens zegt hierover in ZEMBLA in 2010: “De studies bleken zo slecht uitgevoerd, dat ze nauwelijks bruikbaar zijn. En van die studies die wel bruikbaar waren, luidt de conclusie dat het vaccin eigenlijk niet werkt.” 

Schellekens noemt het onethisch een hele bevolkingsgroep te vaccineren met een vaccin dat bijna niets doet. Daarmee is het tevens compleet onethisch om de gehele wereldbevolking te vaccineren met een nieuwe onbewezen vaccintechniek, waarvan je nog veel minder weet. De overtreffende trap van onethisch is dat de Nederlandse overheid nu ook jongeren vanaf 12 jaar actief gaat uitnodigen om zich te laten vaccineren met het coronavaccin van BioNTech/Pfizer. 

Drang & dwang

Laat je niet vaccineren en het is je eigen schuld volgens Hugo de Jonge dat je als jongere onderwijsachterstanden oploopt, in quarantaine moet, schoolsluiting moet ondergaan, je sociale leven wordt ontnomen, (team)sport mist, afstand moet houden, mondkapjes dragen… Zijn uitspraken (in de Tweede Kamer) zijn een pak meer doorspekt van ‘drang en dwang‘ dan hij wil laten uitschijnen. Al deze vrijheidsbeperkingen zijn namelijk het gevolg van het Nederlandse coronaregeringsbeleid waarvoor hij als minister eindverantwoordelijk is en niet het coronavirus zelf, dat geen enkel gevaar is voor jongeren. Het RIVM stelt dat in meer dan een jaar tijd slechts twee jongeren overleden aan corona. Elke keer weer probeert hij met een vlotte babbel iedereen op het verkeerde spoor te zetten. In alles straalt hij uit dat hij zichzelf wel heel belangrijk vindt. Op sluwe wijze liegt en manipuleert hij. Zo claimt hij nu weer in debat met Wybren van Haga dat er geen risico’s zijn op de lange termijn, terwijl op dit moment géén enkele uitspraak daarover gedaan kan worden. In alles wat hij doet ontbreekt elke empathie, ontbeert hij elke vorm van inlevingsvermogen, legt hij te allen tijde de verantwoordelijkheid neer bij iedereen die het niet met hem eens is en lijkt hij te kikken op het leed van een ander. Guido den Aantrekker, hoofdredacteur Story, zegt daarover: 

“Hij heeft natuurlijk ook een keer gezegd dat hij de tijd die hij nu doormaakt als minister de mooiste tijd van zijn leven vindt. Hij had het niet willen missen. Hij lijkt er echt een enorm talent voor te hebben om misplaatste opmerkingen te maken, vind ik.”

De Jonge zijn gedrag vertoont akelig veel psychopathische trekken: “Psychopaten gedragen zich brutaal omdat zij bijna geen angst voelen. Ook kunnen ze veel stress en gevaar verdragen. Ze zijn zeer zelfverzekerd en sociaal assertief. Het ongeremde gedrag komt voort uit hun impulsiviteit en moeite met het plannen en anticiperen. Ze kennen weinig emoties, willen graag directe bevrediging, voldoening en hebben weinig zelfbeheersing. Het gemene gedrag heeft te maken met het gebrek aan empathie en gebrek aan betrokkenheid, verbinding met de ander. Ze zetten hun wreedheid in om zelf sterker te worden, hun neigingen te kunnen uiten en destructieve spanning te kunnen beleven. Een psychopaat is koelbloedig.”

Als dit klopt is De Jonge een veel groter gezondheidsrisico voor de Nederlandse bevolking dan corona zelf, zolang de rest van de regering, Eerste en Tweede Kamer weigert haar wettelijke plicht uit te voeren: vertegenwoordiging van de Nederlandse bevolking. “Vaccinatie is de enige uitweg uit de crisis,” claimt Hugo de Jonge telkenmale, terwijl er steeds meer bekend raakt over werkzame medicijnen voor COVID-19. 

Naar aanleiding van het artikel ‘De kinderartsen zijn om: vaccineer de tieners’ in de Volkskrant postte huisarts Voerknecht het volgende bericht: “Zelden zag ik grotere onzin dan deze kinderartsen nu verwoorden. Misdadig, ik kan het niet anders noemen, is het om kinderen te slachtofferen voor de Corona bestrijding. Ze hebben NUL sterfte risico door Corona. NUL! Wel werken “kinderartsen” Illy en Bruijning mee aan een misdadig te noemen beleid. Ouders bescherm uw kinderen nu toch. Pik het niet langer. Stop deze waanzin. Werk niet mee aan dit misdadige beleid van Hugo de Jonge en het OMT.

Pfizer vaccin is nog steeds potentieel gevaarlijk voor jongeren. Het is vele malen gevaarlijker dan Corona doormaken. Het heeft op korte termijn nare bijwerkingen in 0,4 procent van de toediening zoals ik al eerder schreef. De toelatingstest van de FDA is duidelijk: 4 op duizend kinderen hebben een serious adverse event door het vaccin. Een zeer ernstige bijwerking.”

Nadat hij hiervoor door LinkedIn en Facebook werd gecensureerd, postte hij op Twitter: “Sorry, op LI en FB door censuur uit de lucht. Het slachtofferen van kinderen mag je als arts niet bekritiseren. Dan hier nog maar eens duidelijk: HET VACCINEREN VAN KINDEREN VAN 12-17 MET HET PFIZER VACCIN IS VOLSTREKT ONETHISCH EN IN STRIJD MET DE ARTSENEED. Daar blijf ik bij!”

Ook Wybren van Haga heeft het over: “De obsessie van Hugo de Jonge om kinderen te vaccineren is ronduit misdadig”. Ook Van Haga haalt terecht aan dat de kans van 1 op 15.000 op myocarditis, ontsteking van de hartspier, door vaccinatie vele malen groter is dan de risico’s van het doormaken van corona voor jongeren. En naar aanleiding dat De Jonge nu jongeren als schild wil misbruiken ten behoeve van ‘schijnveiligheid’ richting ouderen, spoort ook een huisarts in Lelystad per brief ouders en verzorgers aan om een weloverwogen keuze te maken voor hun kind. 

Strijdigheid Burgerlijk Wetboek

In datzelfde artikel in de Volkskrant valt eveneens te lezen: “Kinderen van 12 tot en met 15 zitten in een grijs gebied, zegt hij. …Als de tiener wèl gevaccineerd wil worden en dat ook goed kan beargumenteren, terwijl de ouders mordicus tegen zijn, dan gebeurt het wel.’ Volgens de kinderarts moeten de ouders door de arts wel betrokken worden in het gesprek hierover.” Deze uitspraak is in strijd met artikel 7:447 Burgerlijk Wetboek (BW) in samenhang met artikel 1:247 lid 2 BW:

“Een minderjarige die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, is bekwaam tot het aangaan van een behandelingsovereenkomst ten behoeve van zichzelf, alsmede tot het verrichten van rechtshandelingen die met de overeenkomst onmiddellijk verband houden.”

“Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.”

Onder de 16 jaar wordt een kind vanuit juridisch oogpunt onbekwaam geacht om een behandelingsovereenkomst aan te gaan en zijn de ouders verplicht ervoor te zorgen dat het kind geen geestelijk noch lichamelijk geweld wordt aangedaan of welke vernederende behandeling dan ook. Dat zou ook kunnen betekenen dat je er als ouder tegen dient te ageren dat je kind allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen wordt opgelegd, terwijl hij geen enkel gezondheidsrisico loopt.

Ouderdom

Deze gehele massapsychose om ouderen zogezegd ‘te redden’ van de dood, die feitelijk niet te redden zijn omdat de dood met of zonder corona elk moment voor hun deur kan staan, vanwege dat ze de gemiddelde levensverwachting al (ruimschoots) hebben bereikt. De gemiddelde levensverwachting is circa 72 jaar voor de babyboomgeneratie. Vanaf die leeftijd dient de ziekte waarmee ze sterven feitelijk als irrelevant beschouwd te worden, omdat de primaire doodsoorzaak ouderdom is. Álle leven op aarde is sterfelijk en wij ook. Elke plant, elk dier dat sterft is een verlies, maar ook een begin van nieuw leven. Wie zo bang is om dood te gaan door ouderdom omdat hij nog zoveel te doen heeft, had eerder in zijn leven zijn best moeten doen. Wie oma en opa niet wil loslaten omdat hij nog zoveel tijd met ze wil doorbrengen, had eerder in zijn leven daar meer tijd voor moeten maken. Het is stuitend onethisch hoe weer van kinderen en jongeren wordt geëist zich aan gezondheidsrisico’s bloot te stellen, waarvan we de effecten op lange termijn niet kennen: een gentherapeutisch vaccin, lockdowns, schoolsluitingen, mondkapjes, obsessief je handen stuk wassen, coronapaspoort voor toegang, testen zonder symptomen en dat alles voor een ziekte met een mondiale IFR van 0,15 procent, dat niet eens een pandemie was geweest als ook hier de WHO de definitie niet had aangepast.

Pandemie

In een artikel van 16 november 2020 zeiden Huub Schellekens en Dick Bijl, de een destijds in de hoedanigheid van hoogleraar farmaceutische biotechnologie en de ander als hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin, daarover het volgende: “Tot april 2009 kon er alleen sprake zijn van een pandemie als er sprake was van een aanzienlijk aantal sterfgevallen. ‘Met het schrappen van dit ernstcriterium is de definitie van pandemie duidelijk verruimd’, aldus Schellekens en Bijl. ‘De classificatie van de Nieuwe Influenza A als pandemie, en daarmee het geven van het startschot voor de productie van vaccins was niet mogelijk geweest zonder de bovengenoemde herdefiniëring.’”

COVID-19 was dus ook conform de oude definitie nooit uitgeroepen geweest tot pandemie. En blijkt eveneens dat als er geen sprake is van een pandemie, elke grond ontbreekt om vaccins te produceren. 

Schijnvrijheid

Ondertussen leven we in een realiteit dat een deel van de bevolking zogeheten ‘versoepelingen’ als een terrasbezoek en in het weekend weer kunnen doorzakken (onder voorwaarde van een test) onterecht gelijkstelt met het ‘oude normaal’ en ‘vrijheid’, terwijl je elk moment van alles weer beroofd kan worden. Een significant deel van de ‘herworven vrijheden’ zijn dat zelfs niet eens, omdat daarvoor test-, quarantaine- en/of coronapaspoortplicht geldt en elk moment die ‘schijnvrijheid’ je weer ontnomen kan worden omdat de Tijdelijke coronawet nog steeds van kracht is tot tenminste 1 september 2021, waarna het jaarlijkse virusseizoen weer begint. 

Ongevraagde uitgaven

Per persoon gaven we sinds het begin van de zogenaamde ‘coronacrisis’ 6.600 euro per persoon aan zorg uit, wat 475 euro meer betekent dan in 2019. Het zou correcter zijn als de NOS schreef dat overheden en verzekeraars met name zoveel op naam van de belastingbetaler over de balk smeten voor coronamaatregelen waar vele Nederlanders nooit om gevraagd hebben en tot op de dag van vandaag liever niet willen, maar waar ze wel ongevraagd de rekening van gepresenteerd krijgen. Terwijl de meeste mensen juist minder zorg genoten, vanwege het obsessieve dictatoriale coronabeleid van de Nederlandse overheid, waardoor reguliere zorg voor vele mensen gewoonweg al die tijd niet beschikbaar was en mogelijk zelfs nog is. In totaal werd 8,9 miljard (8,3 procent) meer aan zorg uitgegeven volgens het CBS.

Wet openbaarheid van bestuur

De rechter heeft nu bepaald dat het niet aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is om te bepalen wanneer welke documenten over corona geopenbaard worden. Marion Koopmans meent dit handelen van VWS te kunnen goedpraten door te stellen dat meer dan 200 WOB-verzoeken wel heel veel is. Een ongefundeerd argument omdat van gemeente tot Rijksoverheid deze allen juristen in dienst hebben die veelal sec zijn aangenomen om alleen maar hele dagen WOB-verzoeken in behandeling te nemen. En als het er te veel zijn, dan wordt het hoog tijd dat je dit als ministerie als signaal oppakt, dat je onvoldoende transparant bent en naar aanleiding daarvan gepaste actie onderneemt. Die 9,1 miljard euro die nog steeds verantwoord dient te worden, is genoeg reden tot argwaan. Desondanks trekt het ministerie ongefundeerd nog honderden miljoenen uit voor corona-labs in het najaar. Is dat voor analyse van al die tests, waarvan nu al ouders melden dat hun kind volgend schooljaar verplicht wordt tot testen? Hoezo geen dwang en drang? Hoezo lichamelijke integriteit? Hier is maar één woord voor: crimineel! Maar de Nederlandse pers blijft in groten getale gehoorzaam en gedwee het woord van De Jonge verkondigen, terwijl steeds meer internationale mainstream media aandacht beginnen te geven aan het dubieuze gain-of-function onderzoek en het ‘lockstep scenario’ van the Rockefeller Foundation waaraan Thierry Baudet zich in de Tweede Kamer ook eerder waagde en daarvoor internationale aandacht kreeg.

Foltering

De WHO dreigt met een nieuwe coronagolf voor Europa: een wijdverbreide ‘levensgevaarlijke‘ snotneus met de naam ‘deltavariant’, ‘tenzij we gedisciplineerd blijven’. Want de mislukkingen zijn natuurlijk altijd de schuld van een ander en successen alleen het gevolg van het ‘doortastend’ handelen van overheden en de WHO.

Dergelijke herhaaldelijke hersenspoeling in combinatie met slaapberoving ten gevolge van beleidsmatig instandgehouden langdurige stress door buitenproportionele onmedische onwetenschappelijke maatregelen, zoals onder andere sociale isolatie, is te categoriseren als foltering. Repetitieve indoctrinatie is foltering. Slaapdeprivatie is foltering. Sociale isolatie is foltering. Dit alleen al langdurig op grote schaal kan leiden tot onnodig veel doden. 

Symptomen die kunnen optreden ten gevolge van isolatie zijn: verwardheid, hallucinaties, angst, impulsief gedrag, ernstige chronische depressie, hartkloppingen, in zichzelf praten, auto-mutilatie, concentratie- en geheugenverlies en verminderde breinfuncties.

Chronische stress door de constante boodschap vanuit overheid en media dat u of iemand anders kan doodgaan als u niet gehoorzaamt, aanhoudende vrijheidsbeperkende maatregelen, coronamaatregelen die dagelijks de lichamelijke integriteit aantasten, de onvoorspelbaarheid of morgen weer stringentere maatregelen worden ingevoerd kan leiden tot hartziekten, hoge bloeddruk, verzwakt immuunsysteem, hoofdpijn, luchtweginfecties, slaapproblemen, suikerziekte, vermoeidheid, zwaarlijvigheid, angst, burn-out, depressie, schizofrenie, snelle en ongeorganiseerde gedachten en vele andere fysieke, mentale en psychische problemen. 

Verlies van eetlust, dat gepaard kan gaan met geur- en smaakverlies, past bij depressie naast vele andere symptomen. 

Langdurige ‘COVID’

Klachten bij long (langdurige) COVID zijn volgens het RIVM: vermoeidheid, kortademigheid, pijn op borst, spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen, aanhoudende verhoging, langdurig verlies van reukvermogen, depressie, vergeetachtigheid en ‘brain fog’.

Vooral vrouwen worden gediagnosticeerd met ‘long COVID’, maar voelen zich veelal aan hun lot overgelaten omdat het voor vele medici ‘ongrijpbaar’ is vanwege een onduidelijk uiteenlopend beeld. Bij bepaalde patiënten ontbreekt namelijk elke vorm van fysieke schade en anderen zijn zelfs nooit positief getest en/of zijn zich niet bewust dat ze een corona-infectie hebben doorgemaakt. Ten behoeve van de gezondheid van deze mensen is het van essentieel belang dat snel duidelijk wordt of het hier inderdaad in alle gevallen om ‘long COVID’ gaat en niet het gevolg van bijvoorbeeld langdurige stress of depressie, gezien de vele duidelijke overeenkomsten, zodat ze kunnen rekenen op een passende behandeling ten behoeve van succesvol herstel. 

Evenzeer is het daarom van belang dat de Nederlandse overheid volgend virusseizoen niet meer teruggrijpt naar vrijheidsbeperkende en lichamelijke integriteitschendende maatregelen en de Tijdelijke coronawet per 1 september aanstaande opheft, zodat deze mensen de volledige ruimte krijgen om alle maatregelen te treffen die nodig zijn voor gezondheidsherstel. Evenals om te voorkomen dat nog meer mensen ten prooi vallen aan gezondheidsschade door het Nederlandse coronabeleid. Het mag nu toch duidelijk zijn dat een snotneus en een IFR van 0,15 procent geen enkel gevaar vormt voor de meeste mensen en voor wie het wel een gevaar vormt, dat niet in hoofdzaak is door corona zelf, maar het feit dat deze mensen gewoonweg de gemiddelde levensverwachting zijn gepasseerd en dus ouderdom bij sterfte van deze mensen als hoofddoodsoorzaak dient te worden aangemerkt. Totdat het zover is heeft ieder mens recht om in alle vrijheid van zijn oude dag te genieten en daarna recht op een waardig afscheid en herdenking. 

Genocide conventie

Mochten er op termijn vele doden vallen ten gevolge van coronavaccinatie en/of het gevoerde coronabeleid, dan zegt de ‘Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide’ van de Verenigde Naties uit 1948 daar onder andere het volgende over:

“The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish…

The following acts shall be punishable:

  • (a) Genocide;
  • (b) Conspiracy to commit genocide;
  • (c) Direct and public incitement to commit genocide;
  • (d) Attempt to commit genocide;
  • (e) Complicity in genocide…

Persons committing genocide or any of the other acts enumerated in Article 3 shall be punished, whether they are constitutionally responsible rulers, public officials or private individuals.”

Al degenen die verantwoordelijk zijn voor het huidige coronabeleid overal ter wereld, dat tot gevolg heeft dat mensen onnodig lijden, en al degenen die deze misdaden faciliteren, mogen zich ernstig gaan afvragen hoe ver ze dit nog op de spits willen drijven: bedenk heel goed wat je wenst en vraag je heel stevig af of het wijs is te denken dat je je verantwoordelijkheid wel zal kunnen ontlopen voor de daden die je pleegt!

Over de auteur

ing. Vicki Van Lommel

columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist die onder andere schrijft over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com