Column: Van wieg tot graf surveillance à volonté?

Column: Van wieg tot graf surveillance à volonté?

LONGREAD – Waar blijven de onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken die ondersteunen dat vergaande (biometrische) surveillance bijdraagt aan een veiligere samenleving en ethisch te verantwoorden is?

Straks allen een digitale overheidsenkelband? Het zou zo maar kunnen. Tegenwoordig heeft het zogenaamd vrije Westen, in de gedaante van de Canadese premier Justin Trudeau, een bewonderaar van de Chinese dictatuur. Want als het om het stimuleren van ‘groen’ gaat, zijn facisme, totalitarisme, dictatuur, communisme,… plots weer legale opties. Feitelijk is ‘klimaat’ zoals er nu invulling aan wordt gegeven een ordinair nieuw verdienmodel, waarvan het milieu, klimaat noch de mens juist beter wordt. 

Bij elk flitsbezoek van Trudeau aan Nederland wordt hij door Mark Rutte met open armen ontvangen. En toen schreef RTL Nieuws nog een stukje over dat de gemaakte kosten voor Trudeau’s flitsbezoek wel meevielen. Enkele europarlementariërs zijn minder gecharmeerd van Trudeau’s repressieve optreden van begin dit jaar onder inwerkingstelling van een ‘Emergency Act’ aan het adres van Canadese truckers die hun demonstratierecht uitoefenden. 

Justin Castro?

Opvallend is dat Antifa daarentegen niet alleen het recht krijgt om te demonstreren, maar ook de boel kort en klein te slaan in Canada zonder ‘Emergency Act’?! Zou het komen omdat er sterke aanwijzingen zijn dat Trudeau een zoon is van de communistische dictator Fidel Castro en Antifa extreemlinks? 

De dood van Fidel Castro in 2016 leidde tot het volgende opmerkelijke statement van Trudeau over Castro: “It is with deep sorrow that I learned today of the death of Cuba’s longest serving President. “Fidel Castro was a larger than life leader who served his people for almost half a century. A legendary revolutionary and orator, Mr. Castro made significant improvements to the education and healthcare of his island nation. “While a controversial figure, both Mr. Castro’s supporters and detractors recognized his tremendous dedication and love for the Cuban people who had a deep and lasting affection for “el Comandante”. “I know my father was very proud to call him a friend and I had the opportunity to meet Fidel when my father passed away. It was also a real honour to meet his three sons and his brother President Raúl Castro during my recent visit to Cuba. “On behalf of all Canadians, Sophie and I offer our deepest condolences to the family, friends and many, many supporters of Mr. Castro. We join the people of Cuba today in mourning the loss of this remarkable leader.”

Naast dat Trudeau lyrisch was over Castro, zou de oudste zoon van Castro na zijn zelfmoord in 2018 een afscheidsbrief hebben achtergelaten waarop deze aangaf dat hij boos was op zijn vader omdat hij altijd op negatieve wijze werd vergeleken met ‘Justin’ en zijn prestaties afwees in vergelijking tot zijn Canadese halfbroer. “But what was I to do? I am Cuban. My brother is Canadian. If he was born and raised in Cuba, he would have lived in our father’s shadow forever just like me.”

Is Canada nog een democratie?

Dat zou Trudeau’s voorliefde voor de Chinese dictatuur kunnen verklaren en zijn repressieve beleid richting iedereen die zijn beoogde doelen in de weg staat. Evenals dat je je kunt afvragen in hoeverre Trudeau als kind emotionele stabiliteit vond bij zijn biologische ouders, gezien de bipolaire stoornis van zijn moeder en het feit dat zij het met de echtelijke trouw niet zo nauw nam. Verklaart dat zijn dictatoriale totalitaire trekken? Als je nooit de emotionele zekerheid en stabiliteit kreeg die je nodig had als kind, dwing je dat desnoods alsnog af als volwassene?

Zo zou 99 procent van de Canadese mediabedrijven nu gefinancierd worden door de Canadese overheid onder voorwaarde dat ze het overheidsnarratief verkondigen. Onafhankelijke media, zoals Rebel News, worden daarentegen bemoeilijkt onafhankelijk nieuws te brengen. 

Is dit het begin van het einde van de onafhankelijke media in Canada? Worden straks ook bankrekeningen, net zoals bij de Canadese truckers, van Canadese journalisten geblokkeerd, als ze onafhankelijk nieuws blijven brengen? Als tegengeluid met geweld wordt neergeslagen en journalisten hun werk niet langer kunnen doen in alle vrijheid, in hoeverre is er dan nog sprake van een democratie in Canada?

Traveller Digital Identity pilot Nederland – Canada

De amicaliteit van Rutte richting Trudeau is dan ook opmerkelijk als je beweert wel een democratie voor te staan. En het World Economic Forum (WEF) loopt tevens weg met Canada. 

Nederland werd in januari 2018 (vermoedelijk op de jaarlijkse WEF bijeenkomst in Davos) benaderd door de Canadese overheid en het WEF om deel te nemen aan een pilotproject om het Known Traveller Digital Identity (KTDI) concept in de praktijk te toetsen: voorsorteren op reizen van de Nederlandse naar Canadese digitale gevangenis en terug?

In 2020 wordt over dit KTDI-concept onder andere het volgende geschreven als antwoord op Kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van het artikel ‘Canada en Nederland testen trans-Atlantische vluchten zonder paspoort’: “Het KTDI-concept ziet op het gehele reisproces; van vertrek uit het land van verblijf tot en met aankomst in het land van bestemming. De kern van het idee is dat het passagiersproces vergemakkelijkt wordt doordat een burger zich op basis van vrijwilligheid, op digitale wijze, op een manier die betrouwbaar en door de overheid gevalideerd is, met behulp van biometrische gegevens kan identificeren en de grens kan passeren.”

Ook hier was de pers dus eerder op de hoogte dan de Tweede Kamer?! 

Biometrie, inbreuk op lichamelijke integriteit en privacy?

Het is tevens opmerkelijk hoe makkelijk, en zonder inspraak van de bevolking die het moet ondergaan, de Nederlandse overheid biometrie opneemt als beleidstoepassing, terwijl de individuele impact voor mensen gigantisch is. Dergelijk ingrijpend beleid ondermijnt ook (veelal onbewust) het vertrouwen in de samenleving en de broodnodige sociale cohesie. In een pilot is er in eerste instantie nog sprake van vrijwilligheid bij een gezichtsscan. Echter bij het verkrijgen van een Nederlands paspoort zien we ook hoe het afstaan van twee vingerafdrukken een verplichting is geworden. Simpelweg omdat in een Europese verordening staat dat een paspoort binnen de Europese Unie enkel mag worden afgegeven als een gezichtsopname en twee vingerafdrukken zijn opgenomen op de paspoortchip. Bij wet is nu geregeld dat niet langer dan nodig de vingerafdrukken mogen worden opgeslagen voor het maken van het paspoort, maar hoe kan de Nederlandse bevolking er zeker van zijn dat de overheid zich hier daadwerkelijk aanhoudt? Eens de persoonlijke data zijn geoogst is er altijd wel een reden door de overheid te verzinnen om een zwarte lijst bij te houden en in haar ogen te legitimeren, dat zagen we ook bij het toeslagenschandaal.

Als het oogsten van individuele biometrische data wordt uitgebreid, is het de vraag of we hier in juridisch zin mede niet moeten spreken over inbreuk op de lichamelijke integriteit, naast inbreuk op de privacy? De overheid lapt de grondrechten van de Nederlandse bevolking sinds 2020 wel heel makkelijk aan haar laars! Vroeger waren vingerafdrukken enkel verplicht bij het plegen van criminele feiten, maar nu wordt onder het mom van ‘veiligheidiedereen van 12 jaar en ouder aan zo’n criminele behandeling onderworpen. Hier voor je rechten opkomen is bij wet kansloos gemaakt.

Niet-gedragen beleid onder mom van ‘veiligheid’

Veiligheid’ lijkt het nieuwe containerbegrip te zijn geworden voor de overheid om alle beleid en nieuwe wet- en regelgeving daaromtrent door te drukken waarbij ze weten dat er haast geen enkele Nederlander op zit te wachten. Het begint met vrijwilligheid, een pilot… en eindigt in de meeste gevallen in het verplicht ondergaan van psychische en/of geestelijke ‘aanranding’ door de overheid. 

Publiek-Private Samenwerking

De overheid gaat steeds vaker Publiek-Private Samenwerkingsverbanden aan waarbij het individu het nakijken heeft. Voor de uitvoering van het KTDI-project is een “publiek-privaat consortium ingericht, bestaande uit het World Economic Forum, de Canadese autoriteiten, Air Canada, Toronto Pearson International Airport, Aéroports de Montréal, de Nederlandse autoriteiten, KLM Royal Dutch Airlines, Schiphol Nederland B.V, Accenture en Vision-box. Het projectmanagement aan Nederlandse zijde is belegd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.” 

“Het WEF heeft voor dit project een initiërende rol gehad; zij heeft de betrokken partijen bijeengebracht. De inhoudelijke voorbereiding is de verantwoordelijkheid van de deelnemende publieke en private partijen. Het contact met het WEF verloopt via het team dat verantwoordelijk is voor het System Initiative on the Future of Mobility.” 

Over aanbesteding, apparatuur en software wordt het volgende in de beantwoording van de Kamervragen gezegd: “Het WEF stelt de KTDI mobiele applicatie en de KTDI-blockchain, die beiden worden gerealiseerd door Accenture, ter beschikking aan de organisaties die deelnemen aan de pilot. RvIG (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens) stelt een beveiligde server in een overheidsdatacentrum ter beschikking, waarop de digitale kopie van het paspoort van participerende reizigers wordt opgeslagen. In opdracht van RvIG levert Identiteit & Diensten B.V., de producent van de Nederlandse reisdocumenten, een bijdrage aan de KTDI-pilot. Deelnemende organisaties zullen bestaande systemen moeten aanpassen ten behoeve van de gegevensuitwisseling met de KTDI mobiele applicatie en/of de KTDI-blockchain. De kosten hiervoor worden gedragen door de deelnemende organisaties. De aanpassingen zullen na de einddatum van de pilot ongedaan gemaakt worden.” 

Accenture is een internationaal adviesbureau met vestigingen in 50 landen en partner van het WEF. Ze adviseert over onderwerpen die alle aspecten van het leven van acht miljard mensen raakt. Ze werkt ook samen met bijvoorbeeld grote bedrijven als Walmart en Unilever en de Canadese start-up SkyHive. SkyHive maakt quantum arbeidsanalyses om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te beoordelen. Partijen startten samen een pilot om een nieuwe manier te ontwikkelen om betere, duurzamere kansen voor mensen te creëren en die ook andere bedrijven lokt om deze nieuwe manier van werken toe te passen. 

Het klinkt als een nobel streven, maar riep de Nederlandse overheid nu al niet lange tijd dat ze zouden stoppen met top-down beleid? Daar was burgerparticipatie toch ook onder andere voor in het leven geroepen? Mensen moesten meer betrokken worden, vernieuwing moest van onderaf komen en in plaats daarvan wordt mensen nu niet alleen top-down overheidsbeleid in de maag gesplitst, maar ook top-down internationaal bedrijfsbeleid. Om te garanderen dat mensen dit beleid accepteren gaat de Nederlandse overheid steeds vaker Publiek-Private Samenwerkingsverbanden aan, waarbij het individu niet alleen het nakijken heeft, maar eenvoudigweg wordt vertrapt en zijn privacy en grondrechten met de grond gelijk gemaakt!

Dan kan SkyHive wel beweren dat ze het allemaal doen om mensen meer passende kansen te bieden, maar de realiteit schetst daarentegen dat alleen de bedrijfsdoelen voorop staan en dat mensen zijn gereduceerd tot gebruiksvoorwerpen, waar in de toekomst zo min mogelijk beroep op moet worden gedaan tegen zo laag mogelijke kosten, oftewel een maatschappelijke uitsterfconstructie.

Wie vertegenwoordigt Nederlandse bevolking?

En Rutte verkondigt telkens weer aan de wereld dat al die nieuwe ontwikkelingen uitgebreid zijn besproken met alle partijen. Wie vertegenwoordigt dan telkens die ruim 17,5 miljoen inwoners, die allemaal in een werkelijkheid leven die echt niet in één grote vergaarbak te gooien is? Zo jokte hij daar ook over op de WEF bijeenkomst in 2020: wie vertegenwoordigde de Nederlandse bevolking? Zeker geen Nederlandse politici, want die doen dat bij meerderheid al ruim twee jaar niet meer! Die vertegenwoordigen enkel mensen zoals zijzelf die al hun schaapjes op het droge hebben en zich druk kunnen maken over klimaat- en stikstof-, inclusiviteits- en genderneutraalsprookjes terwijl een steeds groter deel van Nederland zich op dit moment afvraagt hoe ze financieel het einde van de maand nog halen. Als de Nederlandse regering dan oproept om de thermostaat lager te zetten, terwijl mensen dat al de hele winter deden omdat ze anders de energierekening niet meer kunnen betalen, is het duidelijk dat de Nederlandse politiek compleet losgezongen is van de realiteit waarin 99 procent van de bevolking leeft. 

Cameratoezicht ‘handhaving openbare orde’

Sinds 2006 kunnen gemeenten op grond van artikel 151c van de Gemeentewet cameratoezicht inzetten. Onder het mom van ‘handhaving van de openbare orde’ heeft de Nederlandse overheid dus niet stilgezeten met het uitrollen van meer surveillance. Ondertussen maakt 53 procent van de gemeenten gebruik van cameratoezicht op grond van dit wetsartikel. In principe slechts voor tijdelijk gebruik, maar in de praktijk worden aanwijsbesluiten veelal verlengd. 

In hoeverre kunnen gemeenten onafhankelijk wetenschappelijk aantonen dat deze camera’s meer bijdragen aan de handhaving van de openbare orde dan lichtere (surveillance)maatregelen die de privacy en lichamelijke integriteit, van in de meeste gevallen onschuldige mensen, niet schaadt? Waar is de wijkagent gebleven? Zijn zichtbare aanwezigheid en tweeledige rol werkte deëscalerend, omdat er van hem ook een beschermende rol uitgaat. Cameratoezicht werkt voornamelijk in het voordeel van de overheid, maar laat de bevolking aan hun lot over bij geweldpleging. Als je in elkaar wordt gemept, heb je een agent nodig, geen camera. Waar de wijkagent er vroeger direct stond met één telefoontje, mag je nu hopen dat de politie er voldoende prioriteit aangeeft, want ze heeft het ‘zo druk’ en er is zogenaamd te weinig politiepersoneel (een uitspraak die vanuit politie al jaren gebezigd wordt). De Rijksoverheid geeft dan ook liever aandacht aan technologische gadgets waarmee ze op de bevolking kunnen experimenteren zo lijkt het, dan hun handhavende taak daadwerkelijk serieus te nemen.

De overheid lijkt verworden tot een orgaan dat het legitiem vindt de hele groep te laten lijden als gevolg van een aantal zware criminelen die het extreem bont maken. Heeft al dat toezicht geleid tot een succesvollere aanpak van zware criminele feiten? Of is de overheid hier ongefundeerd al jaren grondrechten aan het schenden en een vals veiligheidsgevoel aan de bevolking aan het voorhouden? De bevolking zelf heeft namelijk al jaren te maken met een stijgend aantal weigerende politieambtenaren die geen proces verbaal meer willen opmaken als je niet al aangerand en/of gedood bent. Kunnen mensen deze trend aantonen? Nee, het monitoren van het aantal weigerende politieambtenaren is geen onderdeel van de overheidsbeleidsdoelstellingen en dus delen mensen deze vele ervaringen enkel met elkaar, terwijl de overheid onrechtmatig haar straatje schoonhoudt.

‘Sociaal’ kredietsysteem

Bologna start met een ‘sociaal’ kredietsysteem. Beieren volgt. Wordt ‘smart city’ (onderdeel van de G20 Global Smart Cities Alliance waar het World Economic Forum achter staat) Apeldoorn de volgende in rij? De Rabobank biedt u aan u te adviseren over uw CO2-uitstoot. Vrijblijvend… op dit moment nog wel! Een bank is echter geen filantropische instelling en hun core business is en blijft ‘geld’. U hoeft zich dus geen illusies te maken dat ze het iets kan schelen of die berekende uitstoot daadwerkelijke de realiteit representeert of niet. Als ze maar haar omzet kan borgen en bij voorkeur met zo min mogelijk inspanning en tegen zo laag mogelijke kosten nog kan opkrikken. Voor eerlijk advies rond échte duurzaamheid dient u bij een niet-geïndoctrineerde integere klimaat- en/of milieudeskundige, die niet bang is voor de cancelcultuur, te zijn.

Nederland als surveillancemaatschappij, vergezocht?

De drang en dwang die de laatste twee jaar over Nederland is uitgerold, doet sterk vermoeden dat we nog lang niet alles hebben gezien en het niet ondenkbaar is dat we hard op weg zijn een surveillancemaatschappij te worden naar Chinees voorbeeld. Alleen als u de overheidsdoelen ondersteunt krijgt u deugpunten en anders wordt u gekort en mogelijk zelfs de toegang tot uw bankrekening ontzegt. 

Vele mensen vinden zo’n toekomstbeeld voor Nederland vergezocht, maar waaruit putten zij dan de zekerheid dat het niet zo is? De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 is nog steeds van kracht en daarmee zijn uw grondrechten nog steeds ingeperkt. Minister Kuipers wil de coronapas structureel bij wet gaan borgen om te gebruiken op de werkvloer, ook als je om medische redenen niet kan testen noch vaccineren. Immers na ruim twee jaar is nog steeds geen uitzondering gegarandeerd aan de mensen die hiermee te maken hebben. Sterker nog, als u lijdt aan Multiple Chemical Sensitivity, wordt uw aandoening niet eens erkend in Nederland en bent u vogelvrij verklaard. 

Iedereen een ‘circulair’ credit

Ondertussen is in de tweede helft van 2021 een gedragsteam van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een verkenning begonnen naar de circulaire economie (CE) van 2050. De onderzoeksvraag luidde: “hoe gedraagt de circulaire consument zich in 2050, en hoe kunnen we daar nu met ons beleid al op inspelen?” 

De overheid ziet u dus niet als mens, maar als ‘wingewest’ die ten behoeve daarvan nog even ‘gesocialengineerd’ moet worden, zodat u harder gaat ‘kwijlen’ als u overheidsworst wordt voorgehouden.

In deze verkenning zijn drie scenario’s opgenomen, waarbij een ervan de overheid een bedenkelijke rol toedeelt: “Circulaire keuzes zijn voor de consument makkelijk en nabij. Daarmee is circulair gedrag er bij de meeste consumenten ingesleten. Toch is het in stand houden van de circulaire economie alleen mogelijk doordat de overheid duidelijke eisen en grenzen stelt. Iedere burger heeft een CE-budget – een ‘circulair credit’ – dat door de Belastingdienst wordt bijgehouden. Concreet betekent dit dat een aantal belangrijke virgin-grondstoffen ‘op de bon’ gaan. Het jaarlijkse credit kan naar eigen wens worden ingezet, is voor iedereen gelijk en verjaart niet. Heb je dit jaar geconsuminderd, dan heb je volgend jaar wat meer te besteden. Of je verkoopt je resterende budget terug aan de overheid: winst voor de aarde én winst voor je portemonnee. Doorverkopen aan een ander is niet toegestaan en daar wordt streng op gehandhaafd.” 

Honderd procent circulariteit is echter een utopie, maar wel een vette worst om voor te houden ter verrijking van de overheid en haar ‘bubbel’. Daarnaast is dit al gedoemd te mislukken, gezien de Belastingdienst niet echt een voorbeeld is van een goed functionerende overheidsorganisatie. Sterker nog, als u een verzoek heeft aan diezelfde Belastingdienst moet u tegenwoordig mínstens 3 jaar wachten voordat deze in behandeling wordt genomen. Leuker wordt het inderdaad niet door de Belastingdienst, maar ook niet makkelijker. Terwijl u als belastingbetaler wel tijdig uw aangifte dient te doen en belastingen dient te betalen, wordt u misleid met een slogan die deze overheidsdienst gewoonweg niet waarmaakt!

“De markt volgt: bedrijven moeten wel mee in de circulaire transitie. Naast prijs en kwaliteit speelt het aantal CE-credits namelijk een belangrijke factor bij de aankoop van een product of dienst en zodoende oefenen consumenten en overheid druk uit op de markt. Greenwashing is verleden tijd: het is tijd voor échte circulariteit.” 

Deugen volgens overheidsconcept

Straks krijgen we deugpunten van een overheid die liegt, bedriegt, chanteert, manipuleert, (seksueel) intimideert, bedreigt, parasiteert… moeten we daar blij van worden en/of trots op zijn? Een mensonterende levensbepalende ‘sticker’ van een overheid waarvan de hoogste representanten er zowel in hun privé- als beroepsleven bedenkelijke normen en waarden op nahouden? Geen deugpunten als u daadwerkelijk duurzaam en/of inclusief leeft, maar als de Nederlandse overheid víndt dat het zo is. Mensen die nooit criminele feiten hebben gepleegd en altijd hun belastingen tijdig betaalden worden straks mogelijk in groten getale behandeld als criminelen. Hoelang zullen we dan nog een vrije onafhankelijke pers hebben in Nederland, als dit het ‘leefmodel’ is dat onder dwang aan 17,5 miljoen mensen wordt opgelegd? Want ‘dwang’ zal het zijn als u wordt afgesneden van de financiële middelen waarvoor u eerlijk hebt gewerkt, waardoor u niet meer kan eten en voorzien in uw andere basisbehoeften. 

Welkom in China aan de IJssel! Hoelang nog voor het zover is? 2025… 2030? Is dit de nalatenschap waar onze voorouders voor hebben gevochten en die we aan (klein)kinderen willen achterlaten? Wat maakt dat een aantal van u de realiteit niet onder ogen wilt zien dat deze toekomst nabij is? Doet het dan minder pijn om uw (klein)kinderen te ketenen in zo’n surveillancemaatschappij, dan dat u uw stem verheft en voor hun recht op een toekomst in vrijheid opkomt?

Kosten en baten surveillancemaatschappij?

Is het normaal dat Nederland een politicus met ernstige dictatoriale totalitaire trekken met open armen ontvangt omdat hij simpelweg premier is in een Westers land? Staat de prijs die we gaan betalen voor zo’n surveillancemaatschappij in verhouding tot wat het oplevert? De meeste mensen zijn niet crimineel. Echte criminelen zullen altijd wegen vinden om ergens onderuit te komen en in alle anonimiteit misdaden blijven plegen. De meeste mensen blijven thuis als ze ziek zijn en halen het niet in hun hoofd om dan een vliegreis te maken. Dus wat levert het dan op, dan dat als het criminelen lukt om (de)centrale systemen te kraken uw hele identiteit straks op straat ligt en u mogelijk nog een chirurgische ingreep moet ondergaan ten behoeve van nieuwe gezichtskenmerken omdat u anders uw leven niet meer terugkrijgt? Al zult u het nooit meer helemaal terugkrijgen, omdat u uw fysieke kenmerken uit nood gedwongen moet veranderen om dan nog een leven te hebben. Ja, maar dat gebeurt nooit… is onmogelijk! De geschiedenis bewijst het tegendeel. Dat moment komt echt… mogelijk sneller dan iemand zich nu kan voorstellen! 

Ook digitale technologie dient bij te dragen aan meer kansen voor mensen wereldwijd in plaats van acht miljard mensen voorgoed te knechten. De overheid dient verantwoording af te leggen over de Publiek-Private Samenwerkingen die ze achter de schermen allemaal aangaat en dat dit haar onafhankelijkheid niet ondermijnt, die ze wel behoort te behouden. De overheid dient aan te tonen dat al die surveillance daadwerkelijk de mens dient in plaats van slechts de diepe zakken van een select groepje. Afgedwongen dient te worden dat grondrechten niet kunnen worden ingeperkt, wat er ook gebeurt. Deze zijn er niet voor niets! Het eisen van biometrische gegevens dient te stoppen. Onder (in)directe dwang afgeven van biometrische gegevens is een mensenrechtenschending. 

Het roer om!

Het leven streeft altijd naar evenwicht. Als je als overheid een repressierealiteit oplegt, zal je juist meer weerstand oproepen, ook bij mensen die tot nu toe zich volgzaam gedroegen. Want met repressie prikkel je het overlevingsinstinct en dat houdt geen enkele rekening met wat een overheid of wie dan ook wel of niet vindt ‘deugen’. Alleen een samenleving waarin mensen in vrijheid kunnen leven en alleen echte criminaliteit consequenties heeft, biedt de meeste garantie voor een overheid dat haar vooropgestelde doelen worden behaald. De kans is dan zelfs reëel dat het resultaat haar verwachtingen in positieve zin overtreft! 

Een maatschappij die alleen nog samenhangt als gevolg van heel veel regels, leidt tot een realiteit waarin een overheid altijd als handhaver achter de feiten aanloopt en uiteindelijk tot een herhaling van de geschiedenis: heel veel onnodig bloedvergiet! De koers die Nederland en de wereld nu is ingeslagen, dient gekeerd te worden… voor het te laat is.

Over de auteur

ing. Vicki Van Lommel is columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist die onder andere schrijft over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com

Foto: Vicki Van Lommel