Column: Onbehoorlijk bestuur

Column: Onbehoorlijk bestuur

LONGREAD – Het sensibiliseren en onbehoorlijk bestuur dat de Nederlandse overheid al jaar en dag op vele terreinen tentoonspreidt, is vernietigender voor de samenleving dan COVID-19.

De uitgelekte memo van Omtzigt is zijn schriftelijke bijdrage aan de commissie-Spies, die de opdracht kreeg om het gehele proces van de CDA-lijsttrekkersverkiezing te evalueren.

“Minister Ank Bijleveld, die het partijbestuur sinds kort adviseert, merkte op dat het 76-pagina’s-tellende document ook wat zegt over de ‘gemoedstoestand’ van haar oud-partijgenoot,” valt te lezen in het artikel ‘Hoekstra ontkent privé-informatie Omtzigt met CDA’ers te hebben besproken’ op RTL Nieuws.

Betrokken

Wie echter de moeite neemt de memo van Omtzigt te lezen, maakt kennis met een zeer betrokken politicus zowel in relatie tot de Nederlandse bevolking, Europa als het CDA. 

Zelfs bij het samenstellen van zijn boek Een nieuw sociaal contract, houdt hij uitdrukkelijk rekening met de partij. Hij schrijft daarover in de memo: “Laat helder zijn: het boek is geheel in lijn met het CDA verhaal.” En verwijst daarbij naar bijlage 11 waarin staat: 

“Het nieuw sociaal contract komt voor uit het verkiezingsprogramma uit CDA moties en uit CDA amendementen. Het bevat twee kleine nieuw onderdelen maar meer dan 25 punten zijn direct overgenomen uit het verkiezingsprogramma en initiatieven in de Kamer.”

“Het is geen eigen koers – zoals soms gesuggereerd in bijvoorbeeld de media – maar het is volledig de CDA koers, waarmee we de verkiezingen in gingen.” 

Dat boek is voor Omtzigt een onverwacht succes: “er zijn nu 8 drukken verschenen en het boek staat al 14 weken in de top-20 van meest verkochte boeken. Ofwel er zijn nu bijna 40.000 boeken gedrukt en hopelijk verkocht. (andere boeken van politici de afgelopen tien jaar hadden een verkoop tussen de 500 en 10.000. Alleen Pim Fortuyn ging hier ver overheen).” 

Omtzigt nu als ‘labiel’ wegzetten zoals Bijleveld tracht te doen, is niet alleen Omtzigt misplaatst en respectloos schofferen, maar ook de vele mensen in Nederland die Omtzigt een warm hart toedragen. Het is ook een van de manieren die in vele echelons van de overheid wordt toegepast om van een competent opponent af te komen. 

Integer

Dat zijn boek zo goed verkoopt, is namelijk niet omdat hij van het CDA is, maar omdat hij zich als politicus op integere wijze inzet voor 17 miljoen mensen. Het zal voor sommige van deze mensen dan ook mogelijk enigszins een teleurstelling zijn dat ze lezen dat het boek in lijn is met het CDA en niet een visie die voor honderd procent aan Omtzigt zelf toebehoort. De gelden van het boek zouden niet moeten gaan naar een of ander goed doel, maar geïnvesteerd dienen te worden in de politieke lijn die Omtzigt voor ogen heeft nu hij geen onderdeel meer is van het CDA. Want dat is de visie die ook heel veel mensen in Nederland willen. Hij ontving bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen maar 342.472 voorkeurstemmen. Máár omdat hij mogelijk nog veel meer stemmen had behaald als hij geen onderdeel was geweest van het CDA, waardoor het vele mensen weerhield om op hem te stemmen, omdat ze zich wel in de visie van Omtzigt kunnen vinden, maar geheel niet achter het CDA staan. 

‘Constructieve aanpassing’

Omtzigt schrijft: “De incidenten die hebben plaatsgevonden zijn geen incidenten maar symptomen van veel grotere structurele problemen bij het CDA.”

Zo werd Omtzigt in 2017 lid van het fractiebestuur, maar mocht vervolgens als ‘gewoon bestuurslid’ niet aanschuiven bij het bestuursoverleg, terwijl dat bij D66 wel gebruikelijk is. Het is echter maar de vraag of Omtzigt wel bij D66 had mogen aanschuiven, als hij onderdeel van die partij was geweest. Mogelijk zet hij ook voor die partij te veel integriteit aan de dag. 

Die grotere structurele problemen zijn namelijk ook zichtbaar over de CDA-partijgrenzen heen bij andere gevestigde partijen, maar ook in alle lagen van de overheid. Zo halen lokale partijen tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen sinds 2002 steevast de meerderheid, alleen in 2006 haalden ze het nipt niet. Maar de meerderheid van zetels is geen garantie van de macht. Op 18 december 2020 verschijnt het artikel Wel de zetels, niet de macht‘, in het Binnenlands Bestuur:

Lokale partijen winnen weliswaar vaak de verkiezingen, maar verliezen vervolgens de onderhandelingen, zo blijkt verder uit het onderzoek. ‘In totaal hebben 17 van de 46 nieuwkomers tussen 2014 en 2018 bestuurd, waarvan dertien de gehele periode.’ Zittende partijen gunnen de nieuwelingen vaak geen plek aan de bestuurstafel. ‘Daarnaast hebben sommige oprichters/lijsttrekkers zich verbaal stevig uitgelaten over de gevestigde orde.’ Lokalo’s worden door die opstelling dan buiten de coalitie of zelfs buiten de onderhandelingen gehouden. ‘Als de nieuwkomer zich constructief opstelt, is de kans om te besturen groter’, stellen de onderzoekers. De afkeer van de bestaande politiek moet worden omgezet in constructieve aanpassing, adviseren zij.”

‘Constructieve aanpassing’, klinkt niet als de realisatie van de zo gewenste verandering waarnaar kiezers nu al bijna 20 jaar uitkijken. Daarbij mag de gevestigde orde zich stevig uitlaten, maar de nieuwkomer niet. Waar is het democratische karakter in deze nog te vinden en dat op lokaal niveau al twee decennia lang!? Maar ook op provinciaal niveau zie je dat provincies op thema’s als klimaat en duurzaamheid vooral hun bestaansrecht ontlenen aan het slijten van hun subsidiepotjes aan gemeenten. Ook die provinciale beleidslijnen zijn door en door voorgekauwd, omdat ze anders niet van hun subsidiegelden afraken en daarmee hun bestaansrecht verliezen. Dat resulteert wel vaker in gemeentelijke knip-en-plak beleidsdocumenten, die haast één-op-één zijn overgenomen uit provinciaal beleid. En als provincie of gemeente toch een keer besluit om geen medewerking te verlenen aan het ‘duurzame’ verdienmodel, dat op basis van een valse ‘klimaaturgentie’ in leven wordt gehouden door het Rijk, en de kant van de bevolking te kiezen, dan heeft de landelijke overheid altijd nog de Crisis- en Herstelwet en de Rijkscoördinatieregeling om met haar machtsmisbruik te poneren: ‘inspraak voor de bühne’. Zo kan het maar gebeuren dat u binnen de kortste keer een zonne- of windpark in uw achtertuin heeft, terwijl vele mensen in Nederland nog steeds zitten te wachten op schadeafhandeling in het kader van de toeslagenaffaire, het Gronings aardbevingsdossier, vaccinatieschade ten gevolge van Mexicaanse griep, schietincident Alphen aan den Rijn, funderingsproblemen

Onbehoorlijk bestuur

Voor corona worden er zonder nadenken miljarden over de balk gesmeten en boeien mensenrechten en privacy niet meer, maar als het aankomt op ‘recht doen’ aan mensen kan het niet lang genoeg gefrustreerd worden, niet genoeg geld tegenaan gegooid worden om het allemaal nog langer te rekken en om alle onrechtmatige bestuurlijke ongeregeldheden af te dekken. En dat allemaal van het belastinggeld dat ook de gedupeerden in deze dossiers dagelijks afdragen. De bevolking betaalt haar eigen beul, wat nog een ergere plaag is dan een kakkerlak, want die laatste kan je nog vertrappen. De overheid daarentegen kan zo onbehoorlijk besturen als wat en nog kom je er als bevolking niet vanaf. Is er dan geen enkele politicus die ’s avonds voor de spiegel staat en zich doodschaamt voor alle ellende die hij als onderdeel van het politieke collectief aanricht? Omtzigt mogelijk wel. Dat zag je tijdens debatten in de Tweede Kamer. Juist de politici die zich het minst zouden moeten schamen, doen dat waarschijnlijk het allermeest!

Met geen enkele uitzondering, zijn alle gevestigde politieke partijen in Nederland daar debet aan en houden ze deze misstanden moedwillig langdurig in stand. Moedwillig onbehoorlijk bestuur is het enige wat hier nog van te maken valt, gezien dit alles al zolang speelt en vooral degenen die dagelijks de gevolgen van dit beleid dragen als criminelen worden behandeld. Maar sinds COVID-19 is opgedoken klotsen de miljarden onnadenkend over de plinten heen, terwijl je je kan afvragen of dat terecht is. Sinds 2015 is er een toename van sterfte onder ouderen door ouderdom. Nog nooit waren er zoveel ouderen in Nederland, de babyboomgeneratie, en die bereiken nu als groep langzaamaan de gemiddelde levensverwachting. Komende 10 à 15 jaar is het dan ook normaal dat er meer mensen zullen komen te overlijden. Op persoonlijk vlak voor ons allen een gemis, maar een hele slechte reden om allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen aan de gehele Nederlandse bevolking op te leggen, hun privacy te schenden, hun in faillissement te storten en niet alleen kinderen te beschadigen en belemmeren in hun ontwikkeling, maar nu ook aan te sturen op het vaccineren van jongeren, terwijl deze ouderen nu zelfs ook aan wat voor anderen slechts een snotneus is kunnen komen te overlijden. Tegen ouderdom helpt een vaccin niet! Dus ga je al helemaal niet de gehele wereldbevolking injecteren met een onbewezen gentherapeutisch ‘vaccin’, waarvan je de langetemijneffecten niet kent. Zelfs als achteraf zou blijken dat dat vaccin compleet veilig zou zijn, is er op dit moment nog geen enkele legitieme grond om dat op wereldschaal in alle lagen van de wereldbevolking toe te passen. Veel onbehoorlijker dan dit Nederland besturen, is haast niet meer mogelijk. Het is compleet onethisch. Het overenthousiasme na vaccinatie getuigt hier ook van. Mensen zijn niet enthousiast door het vaccin, maar doordat ze (on)bewust hebben geleden onder de vele onterechte vrijheidsbeperkende maatregelen en denken dat het vaccin hun ticket is naar herwinning van hun volledige vrijheid. Dat moeten we nog maar zien, want vooralsnog is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 minstens verlengd tot 1 september 2021 en zijn daarmee nog steeds buitenproportionele vrijheidsbeperkende maatregelen van kracht, die elk moment niet alleen versoepeld maar ook weer aangescherpt kunnen worden. En wanneer deze wet nadert af te lopen, staat het virusseizoen weer voor de deur, met de mogelijkheid voor de overheid om te dreigen met een nieuw ‘vaccin’ tegen een volgende variant voordat je je vrijheid weer krijgt. Dan ook weer moet iedereen wachten tot iedereen gevaccineerd is en verschijnt daar alweer een volgende variant uit de hoge hoed…

Mensen worden in groten getale al heel lang bestolen en belogen door de overheid. Haast in elke sector zijn ze meester in creatief boekhouden. Wie denkt dat de Klimaatwet en het Nederlandse klimaatbeleid het milieu en klimaat gaat redden, komt bedrogen uit. Wat er wel zeker gaat gebeuren is dat het u onnodig heel veel geld gaat kosten, milieu en klimaat juist meer bedreigd zullen worden, dat u op uw vrijheid en privacy gaat inleveren en dat de fossiele markt helemaal niet zo gaat krimpen, maar dat er gewoonweg veel meer energie verbruikt gaat worden om daarnaast ook nog een ‘duurzame’ fake industrie op te tuigen. GroenLinks beweert zich druk te maken om het voortbestaan van weidevogels als de grutto, maar plempt de habitat van deze vogels vol met zonne- en windparken en geeft de schuld aan de koe, waarvan het merendeel tegenwoordig niet eens meer op het land loopt, maar op stal staat. Haal die panelen en die windmolens van die weilanden af, moet je kijken hoeveel ruimte er overblijft zodat deze vogels rustig kunnen nestelen en foerageren! 

Hier en daar is er nog een enkele politicus, zoals Omtzigt, die integer is, voor rede vatbaar, kundig en de bevolking vertegenwoordigen belangrijker vindt dan leugens te verspreiden en te paraderen voor de camera. Maar veel zijn het er niet. VVD maakt het zelfs zo bont dat ze het infantilisme in de samenleving aanwakkert met ijsjes en een stickerboek. Dan kan je net zo goed de gehele partij opheffen, net als het CDA die het niet kan laten om iemand die overwerkt is meermaals te blijven natrappen. Als ze daadwerkelijk allemaal het terechte schaamtegevoel hadden dat ze feitelijk nu allen zouden moeten voelen, zou bij deze het CDA opgeheven zijn. 

‘Slechtste jongetje van de klas’

De Nederlandsche Bank claimt dat de Nederlandse economie zich krachtig en vlot herstelt van de pandemie:

“De Nederlandse economie presteert in vergelijking met andere eurolanden ook beter en is per saldo minder hard geraakt door de pandemie. De economie van het eurogebied kromp in het eerste kwartaal van dit jaar met 5,1 procent, de Nederlandse met 3,4 procent. Dat heeft te maken met het kleiner belang van het toerisme voor de economie, in vergelijking met bijvoorbeeld Frankrijk of Spanje. Nederland is ook relatief gedigitaliseerd, wat het thuiswerken en winkelen ten goede kwam. Ook de forse stijging van de huizenprijzen droeg bij aan de economische groei.”

Maar is de gewone man wel gebaat bij dit soort fors gestegen huizenprijzen?

Bestaande koopwoningen waren in april 11,5 procent duurder dan een jaar eerder. In mei 2001 was de prijsstijging voor het laatst groter.

De huizenprijzen nemen al acht jaar vrijwel onafgebroken toe, mede door het woningtekort. Vergeleken met het dieptepunt van de huizencrisis in 2013 zijn huizen nu 63,5 procent duurder.”

En ook dat woningtekort is het gevolg van onbehoorlijk overheidsbestuur. Te weinig huizen voor alsmaar kleiner wordende huishoudens. Daarbovenop wordt er geen grens gesteld aan migratie, van met name eenpersoonshuishoudens, waardoor het woningtekort nog wordt versterkt. 

Het is niet ondenkbaar dat Nederland ook op economisch vlak juist het ‘slechtste jongetje van de klas is’. Want het is niet omdat de Nederlandse economie als geheel krachtig lijkt te herstellen, dat er mogelijk veel MKB failliet is gegaan of nog gaat nadat alle financiële steunregels worden opgeheven. Hoeveel omzet is van MKB naar multinationals gevloeid, omdat de eersten verboden werd om te werken? Zorgde het Nederlandse economische beleid juist niet voor een nog grotere overdracht van gelden van arm naar zeer rijk?

Sensibiliseren

Ondanks dit onbehoorlijk bestuur, waarvan ondertussen voorbeelden te vinden zijn op alle beleidsterreinen, pretenderen de huidige politici zichzelf nog steeds op de borst te kunnen kloppen en collega politici, die hun ambt wel serieus nemen, ongefundeerd na te trappen en te sensibiliseren. ‘Wie zich niet laat ‘sensibiliseren’, vertrekt meestal via een zijdeur van het Binnenhof’, zei oud-PvdA-Kamerlid Rob van Gijzel daarover. 

Daarmee zijn ze niet alleen minachtend naar deze politici, maar ook naar de bevolking zelf, gezien deze enkele politici wél de bevolking vertegenwoordigen, wat het gros aan politici al jaren nalaat. En elke keer weer verschijnt er een artikel waaruit blijkt dat een of andere journalist beter op de hoogte is dan de betrokkene(n) zelf: ‘Een stille revolutie in het hart van Den Haag’, ‘Een wreed spel in een partij die zichzelf zoekt’, ‘De Jonge: Alle CDA-kandidaten moeten zich uitspreken over samenwerking FVD’… 

Politieke partijen die weigeren met de elitaire politieke kliek mee te praten, hoeven er niet op te rekenen dat ze ooit zullen regeren, want wanneer haal je in zo’n gesegregeerd politiek landschap ooit een meerderheid? Het ‘cordon sanitaire’ is geen voorkeur, maar een ondemocratisch wapen. Tegen welke partij het ook wordt ingezet, zou in een ware democratie irrelevant moeten zijn. Dit is een ondemocratisch instrument dat je als rechtsstaat nooit zou mogen tolereren.

Uw geld en leven

De Jonge kan niet van het geld van de Staat bonnetjes voorleggen, omdat het úw geld is dat u elk jaar afdraagt en waarvan u wel aan de Belastingdienst alle verantwoording moet afleggen terwijl het van u is, maar de overheid veegt er haar kont aan af. Sterker nog, ze zegt doodleuk dat u maar langer moet werken, omdat door exorbitant onbehoorlijk bestuur uw pensioengeld in rook is opgegaan. U bent degene die boete moet doen, omdat de overheid haar werk niet naar behoren heeft uitgevoerd en heeft nagelaten verantwoordelijk om te gaan met het geld waarvoor u al die jaren hard heeft gewerkt. Houdt u zoveel van zelfkastijding dat u dit jaar in jaar uit zonder enige vorm van tegensputteren tolereert? Hoelang nog? Het is uw bloed, zweet en tranen, uw gezondheid, uw toekomst (en dat van uw ((achter)(klein))kinderen). Velen van u verklaren vast anderen voor gek die langdurig in een ongezonde (misbruikende) relatie blijven zitten, maar u doet al jaren exact hetzelfde. Beetje bij beetje wordt u steeds meer ontnomen en dient u steeds meer af te dragen voor minder. Af en toe lijkt u een worst toegegooid te worden, maar door middel van een telkens weer andere bedachte belastingtruc blijkt achteraf weer dat wat op het eerste gezicht belastingverlichting leek, juist een -verzwaring was. En wie hogerop klimt in de samenleving, maar integer blijft, hoeft niet te rekenen op meer. Hij wordt geconfronteerd met hogere lasten en een hogere belastingdruk waardoor hij mogelijk nog minder overhoudt. Het is namelijk helemaal niet de bedoeling van de overheid dat er 17 miljoen succesvolle mensen in Nederland rondlopen. 

Omtzigts voorstellen

Wat gunt Omtzigt de Nederlandse samenleving toe?

 • Grondwettelijk hof en toetsingsmogelijkheid aan de Grondwet (GW);
 • Beoordelingsmogelijkheid voor het grondwettelijk hof aan artikel 68 GW, het verschaffen van documenten;
 • Kiesstelsel naar Deens model: regionaal stelsel met een landelijke lijst zodat er evenredigheid is;
 • Behandeling van wetsvoorstel in twee lezingen ter bevordering van het debat;
 • Artikelsgewijs behandelen van wetsvoorstellen;
 • Herinvoering Commissie Rijksuitgaven;
 • (Klimaat)akkoorden door fractie in plaats van derden;
 • Betere behandeling Europese wetgeving;
 • Afstand tussen parlement en rechtsprekende macht;
 • Adviezen van de commissie overnemen, tenzij;
 • Beperken van de omloopsnelheid van topambtenaren ten behoeve van kennis en expertise;
 • Betere bescherming van klokkenluiders door richtlijnen van de Raad van Europa in te voeren;
 • Leesbare websites en brieven en op elke brief contactgegevens van de behandelend ambtenaar;
 • Onafhankelijke toezichthouders met wettelijke basis en eigen begroting. Ze kunnen door het parlement gehoord worden.
 • Afdwingbare regels voor Kamer, wanneer de regering onderzoek naar zichzelf doet;
 • Instellen van een belastingombudsman;
 • Woningbouwcorporaties en verpleeghuizen worden zoveel mogelijk verenigingen;
 • Komst ‘charity board’: goede doelen die tegen GW ingaan verliezen status van goede doelen; 
 • Verbod op giften uit onvrije landen;
 • Elke twee jaar herijking sociaal minimum;
 • Een miljoen woningen bouwen;
 • Beter leesonderwijs;
 • Meer denkcapaciteit bij overheid over belastingstelsel en rechtsstaat. En elders meer denktanks, minder voorlichters;                                                       
 • Alleen openbare modellen;
 • Ruimte voor discussie over modellen;
 • Algemene rekenkamer stelt definities vast; 
 • Regeringscommissaris informatiehuishouding, die zich ook gaat bezighouden met welke   informatie gemaakt moet worden (bv. verslaglegging besprekingen premier) en welke informatie bewaard moet worden;
 • Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed moet archieven controleren en boetes opleggen als informatiesystemen en archieven niet aan wettelijke eisen voldoen.

Oftewel alles wat de huidige ‘politieke doctrine’ niet duldt en zelfs verafschuwt; een integere, betrouwbare, deskundige, dienende overheid, die Pieter Omtzigt 17 miljoen mensen wel gunt. Zou u zo’n man sensibiliseren als hij binnen uw politieke partij actief was?

Over de auteur

ing. Vicki Van Lommel

columnist, onderzoeks- en wetenschapsjournalist die onder andere schrijft over duurzaamheid, klimaat, energie, circulaire economie, politiek en samenleving. Founder freepeoplemedia.com